f?- CLUBNIEUWS DER A. F. C. AjAX "SI KRONIEK. Ons elftal is er wel in, den laatsten tijd. Nadat wij vijf goals tegen R.C.H. en acht goals tegen Willem II gescoord hadden, zijn wij er j.I. Zon dag in geslaagd de rood-wit geblokte U.V.V.- ers met 111 te kloppen. Het leeuwenaandeel in de overwinning hadden Rutte en Volkers, welke ieder drie doelpunten maakten. U.V.V. heeft alleen even na de rust eenig overwicht uitgeoefend, doch voor de rest was ons elftal verre in de meerderheid. Meerdere balcontrole, meer uithoudingsvermogen, doch vooral meer dere kennis van het spel was de grondoorzaak van de groote victorie. Wij speelden eenvou dig met de Stichtenaren en Swarttouw c.s. werden IV2 uur van het kastje naar den muur gestuurd. Onze voorhoede had nota bene nog pech ook! Met eenig geluk hadden wij zeker 18 doelpunten gemaakt. Overbodig hier te ver tellen dat de overwinning meer dan verdiend was. Er was dezen middag maar één partij en dat was Ajax! Teen de Kruijff en zijn mannen na afloop de kleedkamers opzochten, klonk rondom een hartelijk applaus. Het was de dankbare uiting van het Amsterdamsche pu bliek, dat zichtbaar heeft genoten van den grootschen vorm van ons elftal. A.s. Zondag E.D.O.Ajax! Een kleine overwinning ligt in de verwachting. Het tweede elftal verspeelde tegen E.D.O. II een puntje, doch behoudt zijn prachtkans op het kampioenschap, terwijl het derde met stevige cijfers A.F.C. II er onder hield. Onze medewerker Adé, die deze week ver hinderd is zijn A.V.B.-krabbels neer te schrij ven, beloofde ons in zijn volgend artikel ook de resultaten van den afgeloopen Zondag te memoreeren. 'F z Verplichte Geneeskundige Keuring i Depót Bopsalino Hoeden ENGEESCHE WOELEN VESTEN. Depót Nicholson Raincoats ENGEESCHE FEANEE OVERHEMDEN iv. 168 werking, dat de man van de pelizie scherp con troleert, of ik eigenlijk wel 'n belastingplaatje 1925 op mijn karretje heb (hetgeen het geval is) en eindig dan mijn race kantoorwaarts, vol tros'en ,,inniglijk" bewogenl Ziezoo! Dat was weer 's 'n echte bons! Op mijn Ajax-hart! Dat moet er op den elfden dag van Januari 1925 flink toegegaan zijn op t Ajax- terrein. Elf ril-sensaties door de 8000 zieltjes, elf bévinkjes, en elf gilletjes per dametje! M'n felicitaties, mannenl Hoeden-af! Ik denk, de stormbeesjes in IJmuiden moeten toch ook wel eens eventjes rillen onder d'r veer tjes, en ik wed, dat ze minstens zoo raar ston den (of zaten) te kijken als Swarttouw tijdens den wedstrijd, m'n goeden, besten onbekenden vriend, van vroeger. Elf gaten! 'n Vischnet is er niks bij! VL0KK1E -T> Het record geslagen. Volkers 3 Rutte 3 de Natris 2 Brokmann 1 U. V. V. 1 11 goals! In den Amsterdamschen Voetbalbond is de vraag aan de orde gesteld of voor adspirant- leden verplichte geneeskundige keuring van wege de vereenigingen al dan niet gewenscht moet geacht worden. Blauw-Wit is in dezen voorgegaan en heeft de vraag in bevestigenden zin beantwoord, zoo- dat elk adsp.-lid van Blauw-Wit zich door een, Reguliepsbpeesfpaat 24 NAAST THEATER TUSCHINSKI Telefoon 37324. j\

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 2