ÖH7T al Z\ »7±yM FH I mï*>j i IM MJ '-Wi!£M» No. 22 DONDERDAG 15 JANUARI 1925 7de JAARGANG. I BRIEVEN UIT DE MEIJERIJ j Elf!! 't Is een helsch werk om van uit de verte Ajax te bepennen. Waar haal je de aspiraasje vandaan? Doch vanmorgen maakte ik toch 'n beste beurtl Ge weet ik heb dat meen ik vroeger al eens geschreven dat we hier erg kwiek zijn in de wedstrij duit slagerij (hm?) Er woont hier n.l. in een van onze dorpsche straatjes (U weet wel, zoon akelig, beroerderig straatje met lage huiskens, waarop de hoofd stedeling zulke mis selijk minachtende blikken pleegt te smijten) een sigarenwinkelier. Da's op zich zelf niks bizondets en dat is ook zoo, maar deze bruinbladkoopman is 'n erge voetbalklier, zóó erg, dat onze predi kant hem 'n vuige voetbalwellusteling genoemd heeft. Deze vuige balspelaanbidder nu publiceert in zijn winkelraam voetbaluitslagen. Op Zon dag! Hetgeen dan ook èrg is! En nu wil het mij wel eens passeeren, dat ik op een van deze heerlijke, écht-wint er sche god delijke Maandagmorgensals wanneer de mod der dik ligt op en de mist nog dikker hangt in onze meer genoemde en beroemde laaghuis-sche stratekens, ik een eindje omfiets, langs den vui ge, met het kennelijke doel, 'n oogenblik te ge nieten van de Oostersche, W ester sche voetbal- soesa van den juist heengespoelden dag des Heeren. Deze Maandagmorgen-bezigheid, zei ik reeds, wil mij nog wel eens passeeren. En 'n toeval.'n hondje met rood haar en 'n juffrouw met witte sokken zonderling spel van kleuren bracht me juist vanmorgen op het lumineuze idee langs den vuige te pendalen! En ja-wel? „Elf-één! met boter en suiker „er in', inge zouten, in-gemaakt, mosterd, brei.visioenen van gestampten pot, gemalen muissies, slagroom, worst, kortom alles wat doet denken aan fijn makerij gruzelementen' zou mijn dichterlijke oma gezegd hebben) Ik stap weer op mijn fiets, rijd pardoes in de armen van onzen eenigsten verkeers-smeris, roep ter verontschuldiging „elf", met de eenige uit-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 1