CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX =^1 -J) 103 training en ettelijke procenten aan ausdauer gewon nen. Vanavond naar Maison Boer en voorstelling Hl ATA. Verschillende Ajacieden met hunne dames, doch gezelschap om een uur huistoe. Mij onbegrijpelijk Joop Martens verschillende dansen en mij thans duidelijk, waarom rechts-half Zondags niets bijzonders te pres- teeren. Zondag 2 December. Vannacht gevroren dat kraakte en vanmorgen om 10 uur Haarlem gebeld. Bleek mij Bijleveld R.C.H. terrein afgekeurd. Mij bekend deze consul geen vriend van harde velden en reeds vroeger met ZEd. hierover dispuut. Mijn kas opgemaakt of nog iets over te schieten voor St. Nicolaas festijn doch tijden slecht en weinig hoop op gunstige wijziging. Daarom budget met 50% verminderd en leek mij beter hiervoor een paar Mud Engelsche anthraciet te bestellen, vooral met het oog op te verwachten strenge winter. Maandag 3 December. In Clubnieuws Blauw-Wit standpunt inzake wedstrijd voor N.O.C. uiteengezet door Jebe. En hier mijn verstand bij stil, daar op verzoek van Blauw-Wit niets door Ajax over dit onderwerp ge publiceerd. Doch club van Seylhouwer zich hieraan niet gehouden en alles gedocumenteerd aan papier toever trouwd. Hierover vanmiddag met Biscuit, doch deze ter beurze van Grootmeijer dit waarschijnlijk op abuis te berusten en mededeeling slip of the pen. Dinsdag 4 December. "Weinig sportnieuws in Kro niek. Alleen te vermelden Go Ahead en Be Quick slechte voorbeeld van Ajax gevolgd en waarschijnlijk ditmaal andere gewestelijke kampioenen daar ook N.A.C. reeds stevig op haar retour. Mij verdiept in verschillende Olympiade mededeelingen en Denemar ken niet in voetbalring te stappen, hetgeen zeer groote strop, daar dit gevreesde doch sympathieke tegen standers. Nog steeds natte sneeuw en het weer guur en koud hetgeen dit seizoen vroegtijdig, daar in de laatste jaren deze aardigheid steeds na Kerstmis. En het competitieprogram hierdoor waarschijnlijk leelijke knauw. Woensdag 5 December. Vandaag St. Nicolaas en verschillende presenten gereed gemaakt voor vrouw en kinders. En komt mij voor deze dag de duurste des jaars op het gebied van geschenken. BeKend Ajax- aanhanger mij als St. Nicolaasverrassing groot Weener gebak thuis met kaartje: Voor het dagboekje Dit Weener koekje, en dit door mij en de vrouw zeer gewaardeerd. Van Biscuit deze hedenavond St. Nicolaas te spelen en hem ten mijnent verzocht. ZEd. om half negen precies pre sent, doch kleine Jaap hem spoedig door en geroepen ,,'t Is oome Biscuit", hetgeen de pret voor 50 procent bedorven. ZEd. in de achterkamer 2 punch en vermoed de goede Sint, in dit tempo doorgaande, waarschijnlijk tegen 11 uur in de olie. Donderdag 6 December. Vandaag eens iets over ons Kerstprogramma en dies naar Grootmeijer. Doch deze weinig tijd, daar waarschijnlijk secretariaat binnenkort te verplaatsen en ZEd. hierover discours met eige naar nieuwe woning. En volkomen met Scribus eens daar huidige woning kolosaal koud en wind er door spelende als door kaartenhuis. Mij nog tusschen verteld wij met Kerstmis nog niets definitiefs, doch Bestuur diligent en wij minstens een homematch. Vrijdag 7 December. Vandaag naar de Nederlandsche Bank en met Koolhaas over diverse zaken. Z.E.d. juist met secretariaat aan telefoon en gesprek over wed strijd Entente Bruxelloise de Football Association tegen Ajax. Doch beide Heeren hier blijkbaar niet veel ooren naar, althans animo gering. En volkomen met Biscuit eens, dewelke in Polen, wij met de Kerstdagen niet gemakkelijk een goed team naar het buitenland, daar 50% aan huwelijksband en deze moeilijk op feest dagen tot Bruxelles te rekken. Een schoone boord uit de doos en om klokke acht naar Jan Schoevaart c.s. in de P. v. M. Zaterdag 8 December. St. Nicolaas gisterenavond op Clubavond en na bezoek van „goede Sint" met ZEd. een potje bier gedronken. Jopie Cluwen door zijn knechtje Piet uitstekend geassisteerd. Speet mij bwij- nenburg den junior van Dam niet in de zak gestopt daar de laatste dit volkomen verdiend door misplaatste grappen en bleek opnieuw het spreekwoord vinger en hand nemen nog steeds van waarde. Deze avond zeer ge slaagd en organisators en medewerkers in dit hoekje van krant hartelijk hulde. Mej. Edelenbosch, Kreuger Hein Delsen, De Smit enz., enz., namens aanwezigen hier wel dank, daar deze dame en Heeren de stemming zeer verhoogd door leuke voordrachten. Eerst ver na middernachtlijk uur huistoe, doch bal eerst bij ochtendgloren geëindigd. Jan Schoevaart de ziel van feest, doch dit usance en geen nieuwtje. Zondag 9 December. Blijkens de ochtendbladen Blauw-'Wit en Ajax thans tot overeenstemming En wedstrijd tusschen onze clubs geheel voor Nederland sche vertegenwoordiging op Fransche Olympiade. Hier over met Oudheusden, dewelke in lijn 1 en Z.E.d. niet veel hoop op groote recette daar belangstelling van Amsterdammers voor deze ontmoeting niet bijster groot. Doch mijn oordeel deze meening zeer pessi mistisch en altijd nog 12000 menschen te vinden, de- welken gaarne dezen wedstrijd te aanschouwen. In de Meer alles links van Middenweg onder water, doch aan rechterzijde velden keurig bespeelbaar. Aan de Kruislaan twee Ajax wedstrijden en beide overwin ningen voor rood-wit. Maandag 10 December. Vandaag Biscuit in Pol- tnan's huis en Z.E.d. gisteren naar het hol van den Leeuw van Wassenaar. Z.i. Ajax niet slecht gespeeld daar zeer goede partij doch voorhoede steeds incom petent tot scoren. En het hem fijne flesch waard wan neer wij eindelijk juiste opstelling voor binnen-trio gevonden. Mij hedenavond verpoosd met Sickesz voetbalspel doch deze aardigheid zeer eenvoudig en

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 3