(F= 160 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ==S) Ajax III; Bakker, P.; Besker, J. Berg, E. R. v. d.; Bois, C. H. W. de; Burk, J. A.; Goosen, J.; Ingcbleek, W. J.; Robles, W.; Schetters, M J.; Snit, A. C. H.; Vlieger, C. E. de Ajax IV: Cramer, J. F. M.Grootmeyer, J. C.; Hag, G. J. ten; Lindeman, J. A.; Provily, J. D.; Schaap, A.; Smit, W.Swijnenburg, J. Veen, H. L. v. d.; Vunderink, P.; Wit, A. de. Ajax V: Bruyn, F. H. W. de; Bijl, W.; Gel deren, D. van; Gelderen, W. van; Hesteren, J. van; Hörchner, J. M.; Hörchner, Th.; Jutte, J.; Kuipers, J.; Kreuger, A.; Over, H. L. Ajax VIDukker, F.Harinck, H.Hoff, J. Koomen, J.; Kruyswijk, C.; Muller, Th. J.; Raatsie, J. T. J.; Talboom, H.; Vlugt, W. de: Wiggelaar, A.; Wijting, M. Ajax VI B: Benjamins, L.Boer, K. L. de; Heckmann Jr., W. K.; Jongh, G. de; Lam, B.; Mast, W.; Overeem, J. H. F. van; Pijnappels, M. H. G. M.; Schaffer, H.; Strikkers Jr., A. F.; Toorren, K. W. v. d. Ajax VII: Baars, E. P. L.Dietze, A. J.; Eisden, P. G. van; Geelhuizen, E. A.; Groot C.; Loo, T. van; Stibbe, F.; Velden, W. J. v. d.; Verhoogt, C. A. A.; Visser, J.; Willigen, J. C. van. Kroniek i Gebr. DB KkUIJBF - K«>KIN 48. Z Vlr. D.E.C.2 Ajax 2. 1—1. Op een zeer ongelijk, doch overigens goed bespeel baar terrein stelde Ajax 2 zich als volgt op: v. Heeswijk Deen Hoogland Bakker Rijnders Burk Hamel Qeestman den Boer Rutte Debois. De Ajacieden trappen tegen een licht windje in af, en zijn direct in den aanval. Spoedig echter werken de D.E.C«-ers zich los. Speciaal het binnentrio der roodhemden speelt zeer verdienstelijk, waardoor eeni- ge benauwde oogenblikken voor de Ajax-veste ont staan, doch tot doelpunten komt het niet. De Ajax- aanval komt dan in actie en wanneer de D.E.C.-keeper wil wegwerken, trapt hij den bal via één der backs in eigen goal (10). De D.E.C.-ers komen nu vurig op zetten, en als de scheidsrechter meent, dat Rijnders te stevig heeft afgehouden, geeft hij penalty. Deze wordt echter gemist. Het blijkt echter uitstel van exe cutie te zijn, want als de r. b. van D.E.C. den bal goed voorzet verdwijnt de bal via één der Ajacieden in het 'i doel (1—1). Ajax blijft volhouden, doch de voorhoede is on machtig het vijandelijke doel te naderen. Met onveran- derden stand kwam de rust. Na de rust waren de rollen omgekeerd. Ajax be legerde als het ware het doel der roodhemden, telkens zit er echter een been of een hoofd tusschen, hetgeen bélet dat de score verhoogd wordt. De D.E.C.-voorhoede doet nog eenige aanvallen, doch veel gevaar leveren deze niet op. Rutte krijgt dan op 3 meter afstand van het doel den bal toegespeeld, doch zijn schot scheert de lat. Qeestman krijgt dan nog een laatste kans, doch ook zijn schot faalt. Met Ajax sterk in de meerderheid fluit de scheidsrechter einde. J. B. A.F.C. 4 Ajax 4. Zondag 18 November trok Ajax 4 naar het A.F.C.- terrein, waar eerst om ruim half drie begonnen werd. Op het appèl ontbraken Schaap en aanvoerder de Wit, welke verdienstelijk vervangen werden door Dabrock en van Dijk. Laatstgenoemde had 's morgens reeds gespeeld in het Stadion. De voorhoede had doelpuntenhonger en trommelde in een minimum van tijd zes goaltjes bij elkaar. Zoo ging het voor de rust door tot 10 (zegge tien) stuks. Na rust was het kruit verschoten. A.F.C. slaagde er in een tegenpunt te maken, waartegenover Ajax 2 goals stelde. Einde kwam met 121, zoodat Ajax 4 nog steeds ongeslagen bovenaan staat met vier gewonnen wedstrijden. Bravo. Wie wordt er kampioen? J. K. In verband met het door de weersgesteld mogelijk uitstellen der wedstrijden door A.V.B. of N.V.B., zal ondergeteekende waarschijnlijk eerst Vrijdags of Zaterdags de spelers aanschrijven. Men gelieve hier rekening mede te houden. KOOLHAAS. CORRESPONDENTIE. Verschillende verslaggevers. Geen plaats, volgende keer gaarne. C. G. Artikel niet ontvangen. Vlokkie. Geen advies van aankomst. Reeds afgezon den? Met uwe wenschen houden wij rekening. Dagboekenier. Veel beknopter s.v.p.! U eischt veel te veel plaatsruimte. Moeten anders het geheele dagboekje voorloopig laten vervallen. Steeds copie te veel voor onze nummers. HET LINOLEUM-HUIS Het beste adres in Amsterdam. Fijne Wasch-, Glans- en Strijkinrichting ANT. J. TEN HERKEL Witte de Witstraat 95 huis KEURIGE BEHANDELING, BILLIJKE PRIJZEN AJACIEDEN NEEMT PROEF!!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 9