\r 156 CLUBNIEUWS y. A. F. C. AJAX j Dagboek van een voetballer j l der le klasse D in een competitie, waarin de tegen standers elkaar afmaken. AjaxV deed eveneens kranig werk door Swift II met 7—0 te slaan. Vele spelers waren weer eens op 't nippertje op tijd waardoor Ajax met 10 man moest beginnen. De eerste minuteq warén voor Swift, gelei delijk kwamen de onzen er beter in en Koomen scoort na opbrengen van den rechtervleugel nummer 1. Meer en meer komt Ajax opzetten, een goed schot gaat tegen de paal. Vlak vóór,rust vergroot Bijl de Voor sprong 2—0. Na rust is Ajax verreweg het sterkst, 5 doelpunten waarvan één uit 'n penalty, worden nog aan de score toegevoegd, zoodat met 7—-t) het einde komt. Ajax VII dolf het onderspit tegen F.C.A. II, met den on even goal. Uit 'n misverstónd in de achterhoede nam F.C.A. de leiding 01, welke met 'n mooie goal tot 02 wordt verhoogd. Na rust was Ajax sterker, verder dan 1 tegenpunt konden onze jongens niet komen, zoodat we met een 21 nederlaag naar hiiis moesten. Ajax VIII verloor eveneens met de „Odd Goal" nl. met 01 van P. en T. II, wqardoor we de weinig eervolle positie van hekkensluiter van hen overgenomen heb ben. Een penalty werd door ons in dezen wedstrijd gemist. Zooals reeds in den aanhef van ons artikel gezegd, bracht de junioren-afdeeling ons weinig goeds. De A.-Jun. werden door de Bl.-Wit Jun. A met 4—1 geklopt. Bl.-Wit was van meet af sterker en wist spoedig van een treuzelen onzer verdediging gebruik te maken om het eerste doelpunt te scoren. Een penalty tegen Bl.-Wit wordt door van Dijk met een keihard schot in een doelpunt omgezet, 11. Nog voor de rust herovert Bl.-Wit de leiding met een fraaien kopbal uit een corner, 12. Na rust gaat het aanvankelijk heel wat beter. Het B.W.-doel komt in verdrukking, eenige malen wordt het leder van dichtbij ingezet, doch wonder boven wonder ontkomt Bl.-W. aan den gelijkmaker. Als uit deze doorworsteling 't leder weggewerkt wordt, volgt 'n uitval van Bl.-W. en met een goed schot in den bove- hoek is de stand 1—3. Wel doen onze jongens nog pogingen tot ophalen, maar de wedstrijd is verloren. Kort voor het einde voegt Bl.-W. er nog een doelpunt aan toe, zoodat met 14 wij aan 't kortste eind trokken. De scheidsrechter leidde uitstekend. Den B. Jun. verging het tegen Bl.-W. B niet veel beter, op eigen terrein verloren zij met 13. Ook in dezen wedstrijd was;B.-W. absoluut de baas. Onze jongens hebben bovendien het elftal totaal door elkaar gegooid. Een back speelde midhalf, een rechts half rechtsback en een rechtshalf rechtsbuiten. We geven in overweging wel te bedenken, dat de elftal commissie een bepaald speler op een bepaalde plaats kiest. Speelt men niet op die plaats, dan komt men wellicht in een lager elftal. De opstelling van de B.-Jun. behoort als volgt te zijn: Dijkman C. v. Gelderen Wunderink v. Deventer Franke Wolf P, Graafland Overdijk v. Dam Dalmolen Dabrock We geven dan ook den captain van dit elftal in over weging de opstelling niet door elkaar te gooien, ook dan niét als geen der elftalcommissie-leden aanwezig is.. - Om de maat vol te maken, verloren ook onze adsp. C tegen Bl.-Wit C met 23. Nadat we kort na de rust de leiding hadden met 20, wisten de Stadioneesjes er zoowaar nog een overwinning van te maken. Hiermede is ons overzicht weer ten einde. Nu nog de balans. 7 gesp., 2 gew., 0 gel., 5 verl., 24 doelpunten vóór, 14 tegen, van de 14 punten 4 veroverd28 brrrr. Adé. Donderdag 15 November. Heden bij Fons en hier 5 Karei I en deze reeds lang mijn lijfsigaar. ZEd. mij in vertrouwen voorverkoop voor Nederland-Stormvogels geen stormloop, doch vermoed liefhebbers a.s. Vrijdag en Zaterdag bij secties op te dagen. Met scheidsrechter Boekman op lijn 4 en deze mij het bericht Landelijke Ver. van Scheidsrechters verzocht inzage van klacht Ajax over scheidsrechter Broeksmit. Doch Ajax waar schijnlijk deze Heeren naar N.V.B. te verwijzen, daar dit m.i. juiste weg. Nog hedenavond 25005 hierover ge beld en van secretaris deze klacht Dinsdag 27 Nov. ter onderzoek en o.m. van der Vlis uitgenoodigd. En deze speler in bedoelde match niet in het veld, dus dit puzzle. Vrijdag 16 November. Vandaag even naar Deventer, doch veel malaise en weinig orders. In de Spijkerboor straat met Denkers van Go-Ahead over het Ned. elftal en ZEd. mij de tijding niet onmogelijk de G. A.- reserves op een der Kerstdagen bij Ajax II op bezoek. Hierover namelijk onderhandelingen gaande en deze krachtproef niet onaardig. Verder op Clubavond Biscuit en deze van Koolhaas, dat Nürnberg juniores het aanbod spoedig weer eens naar Holland. Doch kosten te hoog en tijden te slecht voor dergelijke experimenten. Zaterdag 17 November. Vanmiddag met Blote en ZEd. mij invitatie voor Jaarvergadering Zwaluwen, van welke sinds jaren lid. En deze vereeniging voor voetbal in Holland veel goeds en tal van internationals naar voren. En dit begrijpelijk daar Hirschman, Blote, van den Berg, P/A. de Haan, Bep Willing en Mutters leden. Mij voorgenomen hier morgenochtend naar toe. Doch thuis mededeeling ik morgen met de jongens op stap te gaan, daar vorige week naar Haarlem eh mijn vrouw

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 4