nen onze kolommen beter gebruiken! Wat er echter op het z.g. sport (sic)-gebied al zoo ge beurt, dat moet van tijd tot tijd eens even aan de kaak gesteld worden, om te voorkomen, dat onze jonge menschen niet mede-vergiftigd worden. Er dreigt gevaar! Onze Nederland- sche Staat weet schijnbaar geen onderscheid meer te maken tusschen menschen met ver stand en met hersenlooze stompzinniger!. Eenerzijds staat onze Regeering toe, dat klein zielige, peuterig-krenterige gemeenteraadjes het voetballen op Zondag verbieden. Die ge- meenteraadlidjes zitten nu heerlijk in de bin nenkamers te gruifen en zingen psalmen want de goddelooze voetballers zijn van het voetbalveld weggevaagd! Dat kan in Neder land! Met gemak! In Holland is nog niet overal plaats voor gezonde sport! Wel is er plaats voor z.g. „sporf'-krankzinnigen, die in den laatsten tijd met bedenkelijke snelheid ver meerderen. Eerst waren het rol-idioten. Achter 'n ton-rollende krank-mesjokkenenJe moet toch appelstroop in je kop en „iets anders" in je oogen hebben om de wereld met 'n ton te be- rollen! Deze verhevene prestatie zinkt echter in het niet bij de jongste portie krankzinigheid, die opgediend wordt door 'n buitelenden snui ter, die van Mokum naar Marseille zal gaan kop-je-duikelen Laten wij even naar ons hoofd grijpen! En niet lachen! Het verschijnsel op zich zélf is al treurig ge noeg! Menschen met appelbrei in de plaats on der de schedel zijn er bij tien-duizenden. Het behoeft geen verwondering te baren, dat zoo iemand er toe komt 'n duizend kilometer of zoo over den kop te slaan, als-maar met het hoofd ter aarde; in den drek, vise-versa. Maar het ergste is, dat zoo iets wordt toegestaan! Dat men zoo iemand niet opsluit!! Lustig-laat- cver-den-kop-laveeren met zijn appelepap-kop als-maar in het stof der aardeDat is 't treurig! Is zoo iemand niet staats-gevaarlijk Hoe kan men zeggen dat zoo 'n sinjeur, wiens beeltenis men dezer dagen notabene in de dag bladen zag afgeteekend, geen kwaad sticht?! Maar, hemeltje! Waar zijn we aan toe? Zitten de verstandigen in 't gekkenhuis en wordt zoo zoetjes-aan heel de aardbol 'n krankzinnigen gesticht, waar men heel den dag op zijn kop staat! Laten wij gauw- medelijden hebben met den kop-duikelaar, 'm flink afspuiten met den Jan v. d. Heijden. Misschien helpt het! En de banvloek uitspreken over alle propa ganda voor zulk waanzinnig gedoe, waaraan de groote dagbladen zelfs zich schuldig maken. Morgen komt er 'n nieuwe toer, bijvoorbeeld iemand die op z'n handen naar Rome tippelt, overmorgen gaat een duo fox-trotten-d van hier naar Parijsde mogelijkheden in 'n gekkenhuis zijn immers voor 't oproepen. Hier in Eindhoven hebben wij ook al symp- tonen van de aanwezigheid van krankzinnig heidsbacillen vijftien-uren-achteréén biljar- ten-de-heeren. Men grijpt naar Vhoofd! Leven we dan heuseh in een groot gekken huis Otempora 155 VLOKKIE. A.V.B.-krabbels. Met gemengde gevoelens zetten we ons dezen keer neer om ons A.V.B. overzicht te schrijven. Eenerzijds geven de fraaie overwinningen van ons 4e en 5e elftal reden tot juichen, anderzijds echter hebben onze juni ores elftallen een gevoelige mep gekregen. Nu is één nederlaag nog geen reden tot wanhopen, maar het feit dat we verdiend verloren hebben in wedstrijden, waar in we ook spelqualitatief de minsten waren, is zeer ernstig. Sinds de instelling van de junioren-competitie zijn onze A-jun. beide jaren kampioen geweest en onze B- jun. het laatste jaar. Steeds waren onze junioren in hun afdeeling spelqualitatief de besten en daarom be treuren we het, dat daar in de beide wedstrijden tegen Bl.-Wit jun. A en B een einde aan gekomen is. Intusschen hopen we, dat onze jongens er de leering uit zullen trekken, die er uit getrokken moet worden, nl. dat zij ernstig zullen moeten trainen om het ver loren terrein te herwinnen. Om tot ons verslag over te gaan, constateeren we een stevige overwinning vart AjaxIV, dat A.F.C. IV op eigen veld met niet minder dan 121 inmaakte. AjaxIV gaat thans met 4 gesp., 4 gew., 0 gel., 0 verl., 30 doelpunten vóór en 3 tegen, stevig aan het hoofd

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 3