f CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 150 jl. Zondag bij H.F.C.-Ajax-veteranen aan de Span jaardlaan resp. bij Ajax 1859 pond voetbalvleesch in het veld en bij H.F.C. 1731 pond. Verder de H.F.C.- veteranen tezamen 368 jaar en de Ajacieden 377 jaar. Totaal bij beide elftallen resp. 3590 pond en 745 jaar of te wel zeven en een halve eeuw. En dit cijfers om van te sidderen. Verder Biscuit de laconieke opmerking, wij voortaan de stentorphone, dewelke bij Ajax-Eindhoven proef gespeeld, voortaan met elftal mede. En hierdoor voortaan een Ajax-elftal met „muziek" in het veld. Woensdag 14 November. Vanmorgen bericht beves tigd Jan de Boer in de Oranje-trui en wij hierdoor ge representeerd in het Nederlandsch elftal. En Jan de Boer namens Ajax hartelijk geluk en hoop onze keeper in schitterende conditie. Doet mij oprecht genoegen in deze dagen van speel-malaise onze naam niet vergeten in Internationale ontmoeting tegen Zwitserland en ver trouw dit aansporing voor jongeren zich ernstig te trainen, opdat nog tal van jaren Ajacieden in keurploeg van Nederland. (Waarbij wij ons volkomen aansluiten en de Boer hartelijk complimenteeren. Red.). A.V.B.-krabbels. tjt 3 Met een voorwoord aan ons Bestuur en 'n paar Collega's, elftalcommissieleden. In m'n vorige krabbel heb ik het gedrag van som mige spelers gegispt, die zonder gegronde redenen hun elftal in den steek hadden gelaten. De schuldigen zijn intusschen gestraft, elftalcommissie en Bestuur zijn streng opgetreden. Het is intusschen te hopen, dat enkele Commissieleden, die in de laatste weken door afwezigheid schitteren, een flinker voor beeld geven zullen van plichtsbetrachting door ge trouw de wedstrijden, ook die der lagere elftallen, te bezoeken. Wij zijn inderdaad van meening, dat dit in het belang is van onze vereeniging en wij moeten de aandacht van ons Clubbestuur vragen voor dit belang rijke punt. We hebben ons officieel met onzen wensch ook tot het Bestuur gewend en zullen ons overzicht vervolgen. Ajax IV heeft rust gehad. Volledigheidshalve geven we echter de competitiestand van de betrokken afdeeling. gesp. gew. gel. verl. vr. tg. punt. gem Ajax IV 3 3 0 0 18—2 6 2.— T.O.S. II 4 2 1 1 10—9 5 1.25 V.V.A. III 2 1 0 1 5—2 2 1.— E.D.W. II 2 1 0 1 3—3 2 1.— A.F.C. IV 4 1 1 1 5—12 3 0.75 W'meer II 3 1 0 2 6—12 2 0.66 F.O.G. II 2 0 0 2 0—7 0 0.— Ajax 5 had den 4 Nov. een van zijn lastigste wed strijden te spelen nl. tegen Blauw-Wit4, welke gele genheid we benut hebben om eens persoonlijk met het spel van de heeren kennis te maken. Eerlijk gezegd is de kennismaking ons niet meegevallen. Het sterkste deel van de ploeg is zonder twijfel de middenlinie D. v. GelderenW. v- GelderenJutte, waarvan 1. g. ons verbaasd heeft doen staan door totaal niet te pingelen en daardoor een keurige partij halfback heeft gespeeld. Keeper de Bruyn was eveneens goed. Vóór rust heeft hij veel gevaarlijk werk gehad en dat er slechts één maal in deze periode tegengescoord werd, was voor een goed deel zijn werk. De voorhoede was wel niet onvoldoende, maar liet toch te wenschen over, "vooral samenspel was het wat ontbrak. De geheele spel methode was gebaseerd op doorsjouwen, wat met een harden wind als in dezen wedstrijd een allesbehalve juiste methode was. Midvoor en linksbuiten waren het beste, lieten tenminste individueel nog eens wat goeds zien. 't Zwakst was het backstel. De heeren trapten slecht en ondoordacht weg. Aan tactisch samenspel met de uitstekende halflinie werd niet gedacht en toch was dit vooral in dezen wedstrijd het eenig juiste geweest. Na deze critiek, die naar we hopen de heeren ter harte zullen nemen, nog iets over den wedstrijd zelf. Ajax speelt voor half time tegen wind in met het ge volg, dat ons doel weldra in verdrukking komt. Een paar corners leveren een gevaarlijke situatie op, waar uit de Bruyn keurig redt. Onze voorhoede beperkt zich tot enkele doorbraken, waarbij een paar mooie schoten van Koomen en Over vermelding verdienen. De halflinie heeft geen moment rust, telkens en telkens onderbreken zij de B.-W.-aanvallen. Bij een schermut seling om den bal loopt D. v. Gelderen een oog in kleuren van de tegenpartij op. Bij de zóóveelste B.W.-attaque is de Bruyn uitge- loopen en doelpunt B.-W. met een hoog schot. 01. De druk op ons doel wordt steeds heviger, 4 corners in successie krijgt B.-W. te nemen; De Bruyn stompt weg, B.W. vangt op, schiet weer, doch de Bruyn stopt keurig. Éénmaal moet de paal ons helpen, doch dan is 't zwaarste gedeelte van den wedstrijd er voor ons geweest en is het half time. Na de rust komt Ajax opzetten, doch ontactisch spel en offside staan vooral van Koomen, zijn de oorzaken, dat doelpunten uitblijven. Bijl weet na ongeveer 20 minuten spelens met een goed schot voor ons gelijk te maken. Over mist een prachtkans. B.W. doet voor ons doel hetzelfde. Jutte zet een vrije schop fraai voor doel. Nog eenige wederzijdsche aanvallen en dan komt het einde met 1—1. J.l. Zondag ging de strijd tegen D.E.C. 3, eveneens een sterke tegenstander. D.E.C. scoorde 't eerst door een penalty, waarna Bijl uit een voorzet van rechts gelijk maakte. Jutte moet ook in dezen wedstrijd uit stekend gespeeld hebben. Met dat al is Ajax 5 nu 2 kostbare puntjes kwijt. De stand in deze afdeeling is als volgt:

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 6