144 CLUBNIEUWS DER A. F. C, AJAX j\ A. V. B. Krabbels. Vijftien afschrijvingen alléén van Ajax 8 en 9, We geloofden onze ooren niet, maar Koolhaas' stem her haalde 'het: „Vijftien afschrijvingen." En dat nog wel vau .elftallen, grootendeels bestaande uit oudere leden! Hoé zou het dan wel bij de jongeren bijv. de B-juniores staan? De factoren waren zeer ongunstig, het terrein slecht te bereiken en 'n heel eind weg, nog voorbij Sloten, We vreesdenEchter ongegrond, we vonden ïn Sloten de juniores geheel voltallig en volledig. Bravo jongens! Oudere leden, schaamt ge U niet bij dit voor beeld? We zouden haast aan 't jeremieeren slaan, maar het uitslagenlijstje van de 2 laatste Zondagen is een uit stekend tegengif, vooral de fesultaten van Ajax IV zijn schitterend. 21 Oct. werd Watergraafsmeer III met 8-0 in de pan gehakt. Voor rust, tegen wind in, wisten de Wit c.s. de leiding te nemen. Na rust met 't windje in den rug lieten de heeren deH blauw-witten doelman nog 7 keer visschen. Just Qrootmeijer was met 4 goals topscorer. Zondag j.l. werd T.O.S.JI met een 52 overwinning aan de zegekar gebonden. De 2 tegenpunten waren aan zwak doelverdedigen te wijten. T.O.S. scoorde 't eerst. Spoedig wist Just door een mooie ren een goede kans te scheppen, welke v. d. Veen benutte om de partijen op gelijken voet te bren gen. P. Vunderink maakte spoedig nr. 2, wat T.O.S. aan de andere zijde met een ver schot eveneens deed. Schaap werkte zich handig door de T.O.S.-verdediging heen en hergaf Ajax de leiding. Just maakte er met een listig balletje 42 van. Na rust vlotte 't minder, 't Begon Piet Vunderink dan ook te vervelen en toen z'n voorhoede geen doelpunt meer scheen te kunnen maken, deed hij 't met een fraai schot zélf. Met 52 was Ajax IV binnen. Met 3 gespeeld, 3 gewonnen, 18 voor en 2 tegen gaat Ajax IV aan den top. Ajax V gaat ook door met de puntjes in de wacht te sleepen. Na de verdienstelijke 41 overwinning in Weesp, werd 21 Oct. D.E.C. III met 40 geklopt. Voor rust met wind mee konden onze vijfde elftallers het niet verder dan 10 brengen. In de tweede helft vlotte het beter, 3 doelpunten werden aan de score toegevoegd, zoodat het einde ons een 40 overwinning bracht, waarin Bijl met 3 doelpunten een werkzaam aandeel had. Zondag j.l. was Oosterpark II aan de beurt om ge klopt te worden, een lot waaraan zij zich ondanks hevig verzet, niet konden onttrekken. Den geheelen wedstrijd door was Ajax iets in de meerderheid. Bijl scoorde na 10 minuten nr. 1 uit een voorzet van links. Koomen zorgde nog vóór de rust met een schitterend schot voor nr. 2. Doelman de Bruin slaagde er in zijn doel schoon te houden, waarbij Fortuna hem een handje hielp. Na rust werd het spel wat ruw. Bijl miste nog een prachtkans. Met 2—0 kwam het einde. 3 Gespeeld, 3 gewonnen, 10 goals vóór en 1 tegen is het totaal resultaat van AjaxV. Tenslotte één opmerking. Bijl houde het spel open. Denk 'aan 'Reynolds' spreuk dat de kortste weg naar doel via den vleugel is. Ajax 6 B depd eveneens uitstekend werk door O.D.E. III met niet minder dan 8—1 te kloppen. Ook de „Adspirant Veteranen" schijnen tevens voor „Adspi- rant Kampioen" te willen fungeeren. Ajax VII stelt teleur. Van D.W.S. III werd met 2—4, van A.V.O.G. U met 1—3 verloren. We hopen spoedig de heeren zelf eens aan 't werk te zien en de oorzaak Van het falen pp te sporen. Ajax VIII klopte Oosterpark III met 4—2, dank zij de hulp der juniores, die de heeren afschrijvers vervingen. Met rust was reeds een 30 voorsprong verkregen. 2 Penaltys veroorzaakten evenveel tegenpunten. 't Slechte voorbeeld yan Fons! De juniores A hadden beide Zondagen vrijaf. De juniores B zijn 21 Oct. vergeefs naar Sloten ge weest met het gevolg, dat zij tegen de Swift juniores een ware doelpunten honger hadden. Er werd gewerkt dat 't een lust was en hoe meer doelpunten er kwamen, des te meer zin schenen onze jon gens er in te krijgen. Verscheidene keurige goals heb ben we zien maken. Vooral rechterwing en midvoor hadden er 't oog in. Middenlinie en verdediging leken ons niet zoo sterk, echter was de opstelling door te raat komen van den doelman gewijzigd. Intusschen hebben de B-juniores met 2 gespeeld, 2 gewonnen, 214, stevig de leiding. De Juniores C verloren van de Blauw-Wit dito's met 07. Er moet geweldig geknoeid zijn, vooral in den aanval. Voor rust ging het nog, dank zij den wind, doch na rust toen B.-W. 't windje mee kreeg, werd ons doel finaal belegerd. Keeper de Groot moest dan ook ondanks zijn goede werk, nog 6 keer visschen. De elf tallen-commissie heeft 't elftal dan ook grondig gewij zigd, zoodat we o.i. spoedig betere resultaten zullen boeken. De Adspiranten A hebben zich na 't slechte begin keurig hersteld. Twee flinke overwinningen, resp. met 71 en 110 op Avanti en Wilh. Vooruit, werden ge boekt. Jurriaans was weer de goalgetter, moet alleen het spel meer opengooien. Eijkman en Sweering in de voorhoede, Paulsen en Raamsdonck in de halflinie speelden uitstekend. Hali was weer de pingelaar. Westrik moet niet meer Zaterdags en ook Zondags spelen. De B.-adspiranten herstelden zich eveneens door met oneven goal van de Bl.-W. dito's te winnen; 4—3 was het resultaat. Summa summarum kunnen we tevreden zijn! Zooals in m'n vorige krabbel gewenscht, zijn rond 80% van de puntjes binnen; 69 goals voor en 15 tegen. Nu zorgen, dat 't minstens zoo blijft. Adé. - (Ongecorrigeerd).

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 13