131 IV Adspiranten B.: Blomvliet J. P., Broere A. C., Dalmolen H. F., Eisden J. van, Evers J. G., Heidenreich J. M., Klaver J. H., Meyer A. G., Muller E. C., Smits A. A., Westrik Jan. INDEELING DER ELFTALLEN. Ie Klasse D.: Ajax4, A.F.C. 4, E.D.W. 2, T.O.G.2, T.O.S.2, V.V.A. 3, Watergraafsm. 2. Ie Klasse E.: Ajax5, Bl.-Wit4, D.E.C. 3, O.B.K. 2, Oosterpark 2, Swift 2, Zeeburgia 2, Rapiditas 3. Ie Klasse F.: Ajax 6, A.D.W. 2, Bl.-Wit 5, D.W.S. 2, Hortus 2, Neerlandia 2, R.C.A. 2, Sloterdijk 2. 2e Klasse H.: AjaxóB, A.D.W. 3, Ahrends2, Ü.D.E. 3, Steeds Voorw. 2, T.D.O. 2, Union 2, V.V.A .4. 2e Klasse K.: Ajax 7, A.V.O.G. 2, D.S.V. 2, D.W.S. 3, Heemskerk 2, Neerlandia 3, R.A.P. 2, T.C.A. 2. 3e Klasse G.: Ajax 8, A.F.C. 6, Animo 2, Avanti 3, D.E.C. 2, E.D.W. 4, Oosterpark 3, P. en T. 2. 3e Klasse J.: Ajax 9, Actief 3, D.S.0.3, Meteoor 2, Pluvius 2, P. en T. 3, Sperwer 2, T.O.G. 4. Junioren A.: AjaxA, Bl.-WitA, A.F.C. A, Wilh. V.A, V.V.A. A. Zeeburgia, O.V.V.O. A, D.E.C. A. Junioren B.: AjaxB, Bl.-WitB, SwiftA, Meteoor A, Oranje Zwart A, Slotania A, A.F.C. B, T O S A. Junioren C.: Ajax C, Bl.-Wit C, BI.-Wit D, D.W.S. A, Kattenburg A, Germaan A, de Hoop. Adspiranten A.: AjaxA, Z.F.C. A, Bl.-Wit A, O.V.V.O. A, Wilh. V. A, Avanti A, A.F.C. A. Adspiranten B.: Ajax B, V.V.A. A, S.D.W. A, Bl.-Wit B, O.M.S. A, Hortus A, Zeeburgia A. Adspiranten C.: Ajax C, A.F.C. B, Bl.-Wit C, D.W.S. A, T.D.O. A, T.C.A., O.V.V.O. B. Voor aanvoerders van Elftallen. Bij het indienen van een of meer protesten, welke alleen mogelijk zijn tegen een verkeer de toepassing van de spelregels, door den scheidsrechter en dus niet tegen een vermeen de onjuiste waarneming van den scheidsrech ter, is de aanvoerder van een in den N.V.B. spelend elftal verplicht: le. binnen vijf minuten na afloop van den wed strijd den scheidsrechter in kennis te stel len van het voornemen dat hij zich, onder opgave van het (de) punt(en) van geschil op het oordeel der protestcommissie wenscht te beroepen. Bij deze handeling is de aanwezigheid van de tegenpartij gewenscht, doch niet verplicht. 2e. binnen vijftien minuten na afloop van den wedstrijd de beide in zijn bezit zijnde pro testformulieren volledig in te vullen en aan den scheidsrechter te overhandigen. Eén der exemplaren ontvangt de aanvoerder van den scheidsrechter met zijn schrifte lijke verklaring op het formulier en hand- teekening terug. De aanvoerder draagt zorg, dat dit for mulier onmiddellijk na afloop van den wedstrijd aan het secretariaat van Ajax wordt toegezonden. De aanvoerders van elftallen spelende in een der Competities van den A.V.B., dragen zorg, bij eventueele protesten, hiervan onmiddellijk het secretariaat in kennis te stellen, met ver melding van het geval waartegen is gepro testeerd. Alleen tegen een verkeerde toepassing van de spelregels is protesteeren mogelijk. Verder zijn de aanvoerders verplicht de identiteitskaarten van hunne spelers ter con troleering aan den aanvoerder van de tegen partij ter hand te stellen ten overstaan den den scheidsrechter. J. J. G. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX WIJZIGINGEN ADRESBOEK AMSTERDAMSCHEN VOETBALBOND. In het boekje komt voor Pauwenlaan, deze is gelegen bij Schollenbrug (Ringdijk). De Gemeente-terreinen aan den Amstelveenscheweg liggen 5 minuten voorbij Stadion links van den weg. Aalsmeer. Bijvoegen 40 minuten loopen vanaf het Station Aalsmeer. Germaan. Bijvoegen vanaf eindpunt lijn 5 ongeveer 20 minuten loopen. Op den Hemweg bij van den Berghs kistenfabriek le weg rechts (hooge weg) inslaan. O. M. S. (Gem. Sportterrein, Middenweg) het best te bereiken Kruislaan bij den Watertoren. Overtoom. Aan het einde van de Overtoom met trammetje naar Sloten tot halte Osdorperweg. R. A. P. Bij wachthuisje van den tram naar Sloten,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 7