r?= i 22 CLUBNIEUWS DER A. F. C. A J AX wij zeer behoorlijke ploeg. Wij vooralsnog geen kans op eerste plaats, doch team goed genoeg voor plaats in bovenste helft ranglijst, Verschillende teleurgestelde gezichten en begrijp niet er nog steeds menschen, die bij nederlaag geen trek in middageten. Maandag 17 September.In de Telegraaf verslag en daarin wij gisteren met 1 invaller. Doch deze verslag gever plank finaal mis daar de Boer, Addicks, Brok- mann en Hordijk op invalidenlijst en wij dus vier reserves. En deze opmerking niet om nederlaag goed te praten, doch terwille van objectiviteit. De borreltafel mij gehoond, daar over elftal vorige week hoog opge geven, doch advies eenige weken wachten en dan zien wie gelijk. Bij mij er namelijk niet in dit elftal zoo zwak en ruggesteun Biscuit, dewelke van oordeel wij gisteren geen centje geluk. Naar fotograaf voor por tretten identiteitskaarten, daar niet van plan voor 30ste jaar schoenen aan de wilgen. Dinsdag 18 September. Met belangstelling de ver schillende verslagen over Ajax-D.F.C. En naast juiste ook veel onjuiste kritiek. En ook hier beste stuur lui aan wal hetgeen later zeer zeker bewezen. Met Reints kort gesprek en ZEd. nog deze week voor zaken naar Amerika en daar voorloopig te blijven, hetgeen voor Ajax gevoelig verlies, daar Reints in laatste jaren goede kracht en thans in Enquêtecommissie goed werk. Verder bekend Mr. Arts in N. V. B. niet herkozen en deze Heer den weg van de meeste officials, namelijk congé. En dit alle leiders van sportorganisaties te wachten, daar ondank 's werelds loon. Woensdag 19 September. Vanavond vergadering elftalcommissies A en B en eerste elftal voor a.s. Zon dag gekozen terwijl tevens elftallen a.s. maand. En sa menstelling lagere elftallen zeker moeilijkheden daar nog weinig oefenwedstrijden gespeeld. Met Oudheusden, dewelke in lijn 1 en deze morgen van plan met vacantie, daar staartje verlof op te maken. ZEd. waarschijnlijk richting Ardennen en eerst op 28 a-s. huistoe. Penningmeester met bezoek Ajax- D.F.C. tevreden en ongeveer 6600 betalende toe schouwers aanwezig, zoodat 8000 man publiek. Met Egeman ter beurze over Ajax Blauw-Wit en ZEd. mij 1 Havana a j0.15, dewelke voor na den eten bewaard daar door dure tijden mijzelf deze luxe reeds lang ontzegd. Donderdag 20 September. Vandaag Frans Rutte tegen zijn vierkante body en hem gevraagd waarom niet meer in het veld. Doch ZEd. mij in vertrouwen lakoniek antwoord hij thans lid van verdienste en mitsgaders voetbalbroek wel thuis laten. Doch hem riem onder het hart daar wij dezen speler telken jare weer van stal en o.m. in Londen Rutte beste voorhoedeman van het veld. Gisteravond door E.C- le elftal geformeerd en thans de Natris, Brokman, Volckers, Addicks en Asbeek in de voorhoede en vertrouw dit vijftal er iets van te maken. Het weer lamlendig en vanmorgen geen draad droog en dit geen belofte voor a.s. Zondag tegen Z.F.C; Benieuwd met dit elftal kennis te maken daar nog nooit deze menschen in het veld gezien. Vrijdag 21 September. Vanmorgen de Bois op Voor burgwal en deze Heer mij gepaaid. ZEd. zeer bedrukt, daar medailles aan gegadigden uitgegeven doch Koolhaas de Bois niet bedacht en deze speler mij statis tiek onder het oog, waaruit naar voren hij recht op een blikje. En reeds officieel beklag bij Bestuur, hetwelk natuurlijk naar recht en billijkheid te oordeelen. A.V.B. volgens Mulder thans Ajax gevraagd of Bestuur Ajax in principe accoord met wedstrijd Ajax-Blauwwit om kampioenschap Mokum en A.V.B. als prijs 1 kunstvoor werp. ZEd. goede hoop Ajax dit te accepteeren, doch mijnerzijds zeer bedenkelijk gezicht daar hierover juist gisteren Biscuit. En de laatste steeds goed op de hoogte en mij als vaststaande, Ajax hier niets voor te voelen. Zaterdag 22 September. Vanmiddag sportevenement in Vondelpark en hier 100 K.M. per vélocipède. Doch om drie uur hevige regen en de rijders herschapen in moddermannen en onherkenbaar van de slik. Doch in het paviljoen Vondelpark „geen wolkje" aan den hemel en goed strijkje en hier de thee gebruikt. In een hoekje enkele Ajacieden, dewelke Vermouth met 1 tik en tot mijn leedwezen vernomen Theo Brokmann op nieuw last van de knie en ook Jan de Boer nog niet geheel in orde zoodat deze spelers morgen niet naar Zaandam. En tegen Z.F.C. dus 4 reserves in 't veld en seizoen wel slecht ingezet. Doch de regen steeds aan houdende en vanavond een ware zondvloed, zoodat alle kans match niet door. Zondag 23 September. Van plan vanmorgen naar de Meer, doch reeds vroeg Koolhaas aan de telefoon. ZEd. met Grootmeijer geconfereerd en alle thuiswedstrijden van de baan, daar anders terreinen reeds tweeden Zon dag van het seizoen verknoeid. Mij voorgenomen dus hedenmiddag naar de Zaankant doch onmogelijk er achter of terrein goedgekeurd. 25005 nog niets bekend en telefonische verbinding met Zaandam voor één uur niet mogelijk, zoodat op hoop van zegen naar de Ruyterkade en regenjas en waterlaarzen gereed ge legd. Om half een bericht het Z.F.C. terrein vanmorgen goedgekeurd en in uitstekenden toestand, zoodat met spoed naar de Ruyterkade en morgen over wedstrijd meer. Maandag 24 September. Geheel in de lappenmand daar gisteren door nieuwe eersteklassers met 32 ge klopt. En besliste nederlaag, daar Ajax I zeer slap en team voor alle verbetering vatbaar. Met Reijnolds op de Zaandammer boot en deze van oordeel training zeer onvoldoende en afgeloopen week alleen Joop Pelser, Hassink, Natris en Volkers geoefend. En deze spelers juist vanmiddag de besten, zoodat vingerwijzing waar schoen knelt. Achtertrio geen schaduw van vroeger en Jan de Boer geïnterviewd wanneer denkelijk weer in het veld. Doch ZEd. nog niet op zijn verhaal, zoodat lang niet onmogelijk ook a.s. Zondag nog reservist

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 7