I -fc Clubbericht j Bedankt als o.l.: H. v. d. Moer. Bedankt als w.l.: R. Jonker en J. E. v. Polen. Gerehabiteerd: G. B. Hebbenaar Jr. Overleden: J. H. Heijerman o.l. Rectificatie. Bedankt als o.l. moet zijn w.l. H. M. v. Reemst Jr. Wedstrijdprogramma 7 Oct. AjaxH.V.V. 4 Nov. Oefenwedstr. 14 S.V.V.—Ajax 11 H.F.C.—Ajax 21 Ajax—V.O.C. 18 Ajax—Feijen. 28 't Gooi Ajax 25 AjaxZ.F.C. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. ADRESLIJST VEREENïGINGEN, SPELENDE IN DEN A. V. B. Binnen enkele dagen zullen de adreslijsten aan alle spelers worden toegezonden. Voortaan zal dus op de aanschrijvingen geene aanduiding van het terrein gegeven worden, maar moet de ligging van het veld van de tegenpartij door de leden zelf in het boek opgézocht worden. Men is dus verplicht e.v. wijzigingen of bijvoegingen, welke in ons clubblad geplaatst worden, nauw keurig in het boekje aan 4e brengen, daar een speler er zich nooit pp ,kanberoepen de lig ging van het veld niet geweten te hebben. IDENTITEITSKAARTEN. Verschillende leden verzuimden de identi teitskaarten in te zenden.: Gaarne ontving ik deze kaarten p. o., daar Jipi; verboden is zonder deze kaarten in wedstrijden uit te komen. ZATERDAGMIDDAGCOMPETITIE VOOR OUDERE LEDEN. Tot op heden ontving ik slechts van een vijftal leden bericht, dat zij hieraan wenschen deel te nemen. Mocht ik vóór 5 October a.s. geen deelnemers genoeg hebben, dan wordt voor deze competitie niet ingeschreven. Waar blijven onze veteiranen??? M. J. KOOLBAAS, 2de Secr., O. Nassaulaan 8L IV. Kroniek I I De eerste competitie-wedstrijd van dit sei zoen, Ajax-D. F. C., is zonder winst voor onze vereeniging geëindigd. De Boer, André, Hor dijk, Addicks en Brokmann ontbraken, zoodat de ploeg verre van volledig was. Een goed be gin is het halve werk en dit geldt ook voor de competitie-wedstrijden. In zooverre zijn wij door het resultaat betrekkelijk pessimistisch gestemd. Betrekkelijk, omdat ook lichtpunten in dezen wedstrijd zijn aan te wijzen. Zoo heeft Joop Pelser de verwachtingen overtroffen. Hij was in uitmuntenden vorm en overtrof Joop Marten en Hassink in ausdauer en stijl. In de voorhoede hebben Volkers en Asbeek betrekkelijk goed en de overige heeren slecht voldaan. Een aantal fraaie kansen ging verlo ren door gemis aan doorzetten en door slecht schieten en het spreekt dat de E. C. in deze linie eenige wijzigingen heeft aangebracht. Jan v. Hees wijk is op zijn beurt schuldig aan het tweede doelpunt daar hij te vroeg uitliep, terwijl de beidé backs een voldoende partij speelden doch ieder debet waren aan een doel punt. Fons door het veroorzaken van een straf schop (Wanneer leert een doorgewinterde speler als Pelser dergelijke dingen eindelijk af?) en Couton door een kolossale blunder in de tweede helft. Resumeerende moet ons elftal beduidend beter spelen om een goede plaats op het lijstje te kunnen innemen. A.s. Zondag Z. F. C.-Ajax! Gezien de prestaties in dezen eersten wedstrijd zal het een harde noot worden en of wij hem kraken zal zèer te bezien staan. De tweede competitiematch tegen Z. F. C. te Zaandam is eveneens door ons elftal verloren. De optimisten die zich dit seizoen een kam pioenschap hadden gedroomd, zullen hierdoor met een harde tik wakker geworden zijn. Inderdaad, als de ploeg zoo blijft spelen, loo- pen wij gevaar op een heel leelijke plaats te recht te komen. Daarbij komt dat de tegen partij niets bijzonders presteerde, behalve dan dat de spelers veel harder werkten dan de 118 CLUBNIEUWS *ailiiiaaaaaiaa>i«ii*a«BB>aaii>a>aiiiiiiaataaiaaaaai>aiiaaaaiaaiaaaaiiaaf •iiaiiaiiaiaiiiiMaaiiaiiiiliaaiina A. F. C. AJAX

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 2