\r~ 116 Oefendagen. Dinsdagavond om 7 uur voor jongere leden. Woensdagmiddag voor jongere leden. Donderdagavond voor de leden, uitkomende in den N.V.B. Zaterdagmiddag zoowel voor de oudere als jongere leden. Het Bestuur rekent er op, dat alle leden op bovengenoemde dagen komen trainen. Des avonds zal ons veld geheel verlicht worden. Daar dit een zeer kostbare geschiedenis is, twijfelt het Bestuur er niet aan of alle leden zullen aanwezig zijn. Korte berichten. Bij den aanvang van de competitie zal den leden, spelende in den A. V. B. eene opgave van de ligging der terreinen worden toegezonden, daar het onmogelijk is op de aanschrijving duidelijk de ligging van de velden aan te geven. Eventueele wijzigingen worden telkens in ons Clubblad opgenomen. Men is dus verplicht deze wijzigingen goed in dat boekje te veranderen, daar een lid zich er nooit op kan beroepen, dat hem niet bekend was waar het veld gelegen was. Identiteitskaarten. Evenals vorige jaren moeten de spelers, uit komende in de A. V. B. voorzien zijn van identi teitskaarten. Deze zullen binnen enkele dagen in duplo toegezonden worden en moeten direct teruggezonden worden, daar de competitie van de A. V. B. deze maand reeds begint. Voor eene goede regeling is het dan ook noodzakelijk, dat men nu reeds twee duidelijke portretten laat maken. Veteranen. Veteranen, die des Zaterdags wedstrijden willen spelen, gelieve dit schriftelijk op te geven aan M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, daar ge tracht zal worden eene competitie hiervoor in het te roepen. Lijst van canbiöaten. Naam Adres Lidmaatschap Naam voorstellers 0. Seegelken Linnaeusstraat 93huis werkend lid gaf zich op E. A. Geelhuizen Molukkenstraat 72111 W. Blind Reinwardtstraat 34 H- v. Bragt v. Swindendwarsstraat 211 adsp. lid A. Vosman Rozenstraat 46 j) Verburgt en Koolhaas J. van Son v. Steenstraat 103 gaf zich op E. Müller Krugerplein 22 W. v. Vlijmen le Oosterparkstraat 22lu werkend lid D. Huisman Da Costakade 174111 adsp. lid G. v. Stuyvenberg Willemsparkweg 73 werkend lid J. J. Gr. en J. C. Grootmeijer F. Stibbe Fr. v. Mierisstraat 96 H. H. Blomvliet le v. Swindenstraat 3211 adsp. lid gaf zich op Reijn. Claeszenstr. 2. j. J. GROOTMEIJER, Secretaris. Donderdag 13 September. In de Bilderdijkstraat Wim Addicks en natuurlijk informatie wanneer weer in het veld. Doch onze linksbinnen nog steeds spit alhoewel weer in training doch hopenlijk deze voetbalkwaal spoedig tot het verleden. De Heer Gunzel met bericht hij lange brief van Piet van Os. En Piet tegenwoordig in Pretoria en dus langzamerhand Transvaal- sche boer. ZEd. verzocht mijn vriendelijke groeten aan trouw Ajacied en verwacht Piet spoedig met droge koetjes naar Holland. Vrijdag 14 September. Een brief van Karei van der Lee uit Bandoeng, dewelke eenige maanden niets laten hooren. Tevens groeten van Chris Holst, dewelke in Bandoeng en deze tevens secretaris Renvereeniging en dus nog in sport opgaande. Van Siem Tump eergisteren kleine Dirk ter wereld en hoop kleine baas later even goed Ajacied als vader. En tevens beste wenschen voor gezondheid Mevrouw Tump. Mij opgevallen onze reclame biljetten thans weer zuiver rood gedrukt en deze kleur spreken der dan die in laatste jaren, De krant waarschijnlijk heden ter perse en achter deze zin voor dit nummer weer punt. ff ff ff ft ft ft ft tj ft ft tt tt tt ft tf ti tt ft tt ft

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 6