(f— Rectificatie CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX I IO felicitatie gebeld daar gisteren V.O.C. geslagen en Amsterdamsche eerste klasser V.V.V. thans uit de verdrukking. Met Manus ten Herckel in het Groentje en ZEd. volgens zeggen in ernstige training en naar ooggetuigen in tip-top conditie. Dinsdag 28 Augustus. Verzoek van Redactie dagboek-copy vandaag ter perse daar blad iets eerder uit. En dit om programma voor 31 Augustus a.s. tijdig te publiceeren. Van verschillende kanten gerucht 31 Aug. a.s. gewone werkdag daar komende week toch feest. Doch hoop op vergissing daar anders te veel werk om niets voor Commissie. Van Redacteur a.s. Zondag eerste elftal naar Haarlem I voor serieuse oefenmatch. En hierover verheugd daar training dringend noodig. In de kranten niets over nederlaag Ajax I tegen V.V.A., doch hierover geen spijt daar sof figuur al groot genoeg. Van onze Enquête-Commissie Nog voorgesteld als werkende leden: W. J. Harkink, Weesperzijde 239, A'dam; door J. G. Cluwen en J. Rijnders. C. O. G. Meijer, le Nassaustraat 61, A'dam; door J. G. Cluwen en J. Rijnders. W. F. G. L. Schroder, Jac. van Campenstraat 1, A'dam; door J. G. Cluwen en J. Rijnders. J. H. Klaver, v. Ostadestraat 178A'dam; door J. G. Cluwen en J. Rijnders. J. van Son, Jan Steenstraat 103, gaf zich aan het Bestuur op, J. J. GROOTME1JER, Secretaris. i Ledenlijst j i Bedankt als o.l.: J. K. Smit. Bedankt als w.l. J A. Möhrs, W. J. v. Pareren, H. Kooge. j HI Bestuursberichten j j Vergadering van het Bestuur op Dinsdagavond 4 September a.s. Bestuursleden ontvangen bericht. A.s. Maandagavond vergadering van de Enquête commissie. Leden van de Commissie en candi- daten ontvangen tijdig bericht Zeer waarschijnlijk speelt Ajax 1 op 9 Septem ber a.s. te A'dam tegen Fijenoord, terwijl ons elftal dan dit seizoen nog een return wedstrijd te Rotterdam zal spelen. Het Bestuur zal alles doen om de oude en beproefde tegenstanders in Amsterdam te doen spelen. Nog tal van leden hebben hunne diploma's nog niet in ontvangst genomen. Bij den thuis- match op 9 September a.s. liggen de diploma's opnieuw gereed. Met wijziging van de mededeeling in ons vorig nummer deelen wij nog mede dat alsnog met den voorverkoop is belast Sigarenmagazijn Oe Voetbalclub, Marnixstraat 3U5, Alhier. i Fürth Nürnberg in Holland j Het is een goede gedachte geweest van het Bestuur ons elftal opnieuw in aanraking te brengen met het uitstekende spel van de Zuid-Duitsche voetballers. De gasten, een combinatie van de 1 F. C. Nürnberg en de Spielver. Fiirth, hebben ons op een hoogstaande wedstiijd getracteerd. En tegelijkertijd op een lesje want Ajax verloor met 4— 0. Alhoewel een 4—2 nederlaag de spel- verhoudmg zou weergegeven hebben was de overwinning ten volle verdiend. Jammer dat Jan de Natris, twee moeilijke kansen niet benutte. In het geval dat beide schoten doel getroffen hadden was de wedstrijd minder eenzijdig geworden. Misschien zelfs hadden wij dan nog een kans op een onbesliste wedstiijd gehad. Het groote euvel school in de aanval-linie. lil het veld werd goed gespeeld maar in de buurt van Stuhlfauth was het huilen. Ondanks de vier goals heeft de veidediging en middenlinie haar plicht gedaan. Overweldigend was de belangstelling van de zijde van het publiek niet. De geheele recette was juist voldoende om de onkosten te dekken doch als onze spelers datgene hebben geleerd wat in den wedstrijd te leeren viel, dan is deze les van ander half uur voetbal door prima leermeesters niet te duur betaald geweest. De gasten maakten ook buiten het veld een uitstekende indruk en zeer zeker zullen wij onze vrienden uit Nürnberg nog eens ontvangen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 10