fr Steunt het Olympisch Fonds 1928 loo CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zaterdag 4 Augustus. In de Meer Nederl. BankAjax cricket. En Ajax nu zonder cracks en elftal dus op eigen beenen. Nederl. Bank gewonnen en Jack en Frans Schoev. topscorers. Bowling bij. Schoevaart, Reijnolds en Joop Pelser in goede handen doch batting nog lang niet alles. Egeman en Grootmeijer zwaar discours over W.E.K.-situatie en secretaris met rechter arm geheel in verband. Honkbalmatch geen doorgang en komt ftlij voor criket zeer groote concurrent van Base-ball. Zondag 5 Augustus. Vandaag per fiets naar Hilversum met de jongens en op veld van Victoria de broodjes opgegeten. Hier met Rosenthal, den secretaris, in het gras en ZEd. mij over het plan 12 Augustus eere-match Feyenoord-Ajax voor 30 jarig jubileum Victoria. Deze Heer reeds hierover aan ons Bestuur, doch niet direct op een en ander geantwoord daar op dit terrein steeds politiek. En niet van plan mij met toezegging belachelijk te maken daar décisie toch tenslotte bij Bestuur. Om 6 uur thuis en vroeg ter ruste daar kuitspieren hard als bikkels. Maandag 6 Augustus. Vanmorgen met Koolhaas over Adé. En eerlijk gezegd mij niet recht duidelijk wat de Heer Desmit eigenlijk met bedanken voor. ZEd. zinspelende over verkiezing doch wij ons hierbij eenvoudig neer te leggen daar dit door jaren heen usance in Ajax. Doch Hoofdredactie met uitstekend en vleiend antwoord gediend en vertrouw deze zaak afgedaan en Adé met dezelfde lust aan het werk. Met Jan Schoevaart over Donderdag en ZEd. persoonlijk Oost-Indië gehuurd en vol vuur en vertrouwen in groote opkomst van leden bij lezing Reijnolds. Dinsdag 7 Augustus. Vanmiddag met Couton en met ZEd. over de juniores, dewelke Zondag met 3—0 gewonnen te Bergen van Go-Ahead. Maar ditmaal G.A. uit Alkmaar en deze ploeg zeer goed doch niet tegen Ajax jun. op kunnen tornen. Harinrk een keurig doelpunt doch de anderen vooral de doelverdediger eveneens zeer goed. Verder nog een comb, uit Ajax-spelers tegen Alcmaria gespeeld, doch match blijkbaar een vacantie- onderonsje daar hiervan niets bekend. De tweede match gelijk 3—3 en verschillende spelers heel weinig gepresteerd. Fons Pelser centervoor doch ZEd. volgens ooggetuigen hier niets van terecht gebracht en deze speler spoedig weer naar achteren te dirigeeren. Woensdag 8 Augustus. Des Woensdags nog al dikwijls op reis en voor vandaag richting Waalwijk. Hier centrum leer industrie doch ook hier veel malaise en dus met leege handen naar moeder. Toch nog iets opgedaan n.l. gesprek met secre taris W.S.C. „Waalwijk" en ZEd. mij het verzoek op 26 Aug a.s. te Waalwijk Ajax-Willem II een propagandamatch. En een joviale ontvangst te wachten. Doch bij Grootmeijer reeds duizend en één dergelijke verzoekjes en niet veel hoop op succes kunnen geven. Het avondblad in de trein uitgeplozen en weer veel nieuws over conferentie betr. „het geval W.E.K". Om half 12 thuis en vermoeid te bed zonder openen ingekomen brieven. Donderdag 9 Augustus Vanavond naar de lezing van J. Reijnolds doch de zomer de diverse Heeren teveel in het hoofd. Namelijk niet meer dan 30 toehoorders en lezing uitgesteld daar Reijnolds liever geen speech voor stoelen en banken. ZEd. juist bij Dr. Blauwkuip en advies geneesheer onze trainer enkele weken rust daar niet geheel fit. En hoop op medewerking spelers deze even goed in training nu Reijnolds aan den kant en niet meehollende en dravende. Het weer nog steeds niet geschikt voor voetbal en blijkbaar tweede hittegolf. Vrijdag 10 Augustus. Met Adé bij den barbier en ZEd. mij in vertrouwen hij opnieuw vol vuur voor de goede zaak en van plan het geheele jaar stevig aanpakken. En hoofdredacteur dus goede kijk op de zaak daar deze dit reeds voorspeld. Adé mij eenig nieuws over matches te Bergen aan Zee en mij zeer verheugd de match Alcmaria-combinatie geen Ajax wedstrijd daar geen roze geuren maneschijn. Verder van Koolhaas Ajax- Feijenoord te Hilversum a.s. Zondag niet door daar Victoria verzocht match in September a.s. te spelen. Zaterdaglt Augustus. In lijn 9 metjan Schoevaart over onder linge wedstrijden op 31 Aug. a.s. op ons terrein. Verschillende mooie prijzen en stel mij voor inschrijving kogelstooten en ver-in gooien. Mijn snelheid nl. ingeboet en waarschijnlijk 15 seconden noodig voor 100 M. En deze tijd tegen pacers als veteranen Roodenburgh, Buijen, de Munnik, Grootmeijer niet meer vol doende. Van plan heden artikel over W.E.K. voor Clubblad doch, hierover zooveel in dagbladen dat voor Clubblad oude kost. In de Telegraaf opstelling Furth-Nürnberg combinatie en dit elftal sterkste wij in laatsten tijd in Holland op de velden. Zondag 12 Augustus. Vanmorgen rustig verschillende kran- tjes gelezen en veel over vergadering W.E.K. met Bondsbestuur. Doch weinig bizonders daar conferentie niet veel succes en van geene zijde toenadering. Lameij voor W.E.K. veel pittigs gezegd en ZEd. blijkbaar door Grootmeijer geassisteerd, dewelke in zwakke momenten bijgesprongen. En hoop tenslotte op goede uitslag daar splitsing N.V.B. en W.E.K. voor voetbal in het algemeen onwenschelijk. Met Vos, van de V.O.E.K. hierover doch deze van oordeel Oost en West thans doorzetten tot uiterste daar eerste klassers anders wel inpakken. Maandag 13 Augustus. Vandaag bij Jesse voor eenig druk werk en hier Koolhaas dewelke circulaire voor onderl. wedstrijden in Clubblad. En vandaag in ons blad aansporing opdat vele deelnemers aan onze wedstrijden op Koninginmedag. Het Bestuur verder druk in de weer opdat Zaterdag a.s. alles voor elkaar. Van Oudheusden dat Zaterdag beslist niemand toegang zonder nieuw diploma daar Inspecteur Belasting hierop zeer fel dus Zaterdag drukke boel en advies aan leden vroeg te komen daar vanaf half twee gelegenheid tot betalen. Dinsdag 14 Augustus. Hedenavond met Moorman, dewelke conferentie met tweede en derde klassers. En ZEd. z.g. bemid delingsvoorstel bij N.V.B. ter tafel. En voor Hoofdredacteur Sportkroniek zeer drukke dagen daar deze met ernstige voor bereiding bezig opdat uitslag voor beide partijen gunstig. En ZEd. veel succes met plan gewenscht opdat voorstel tot heil van N.V.B. -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 6