CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX =^l I Open Brief. 'L IV. Aan de bezoekers der Algemeene Vergadering Ik voel mij genoodzaakt, nu de A. V. weer heeft plaats gehad, iets tot de bezoekers daarvan te zeggen. Zulks ter opheldering en ter waarschuwing. M'n plotseling bedanken als elftalcommissielid wekte opzien. Dit is begrijpelijk. De Heer Koolhaas meende de oorzaak te moeten zoeken in te weinig mede werking van de jongere leden. Koolhaas had het mis. De verstandhouding en medewerking van de jongere leden met mij was uitstekend. Er was wel eens een die ik van wege z'n laksheid door elkaar had kunnen schudden, maar dat waren uitzonderingen. De oorzaken van m'n bedanken liggen in 't verloop der A. V. zelf. Er was een verkiezing na welks uitslag ik mij niet vrij meer kon maken van 't idee dat daar andere factoren als capaciteit, werklust en mate van Ajacied zijn, hadden meegesproken. Factoren die nooit en te nimmer bij onzer (vermoedelijk) jongere leden hadden mogen mee spreken. Ik kan tot mijn spijt niet duidelijker zijn zonder persoonlijk te worden. De insiders begrijpen mij trouwens ook zóó wel. Na dit gebeuren was m'n stemming bedorven. Dat ik niet in commissie „A" gekozen werd, was ook (waarom het te ontkennen?) een teleurstelling voor mij. Ik had wel verwacht dat m'n werk door meer leden als de 19 wier stemmen ik kreeg gewaardeerd werd. Waarom ik zoo op een „A" lidmaatschap gesteld was? Ik heb het ter vergadering reeds gezegd. Omdat men als „B" commissielid niets hoegenaamd niets over de samenstelling van ons eerste te hooien krijgt. En als men werkt voor z'n club en pur sang Ajacied is, is het hard als men met een belang rijke wedstrijd in zicht niet weet hoe onze jongens uitkomen. Ik ben op de A. V. onder den drang bezweken en heb me weer beschikbaar gesteld. Nu thuis, heb ik daar weer spijt van. Om het werk als elftalcommissielid te doen, goed te doen, is animo noodig. Die animo is er af, zij is er niet. Bij mij is zij er niet. Ik zal dan ook als het lastigste werk gedaan is, de eerste samenstelling der elf tallen, m'n mandaat ter beschikking stellen. Er zijn 2 plaatsvervangers gekozen. Laat een van hen mijn taak overnemen, misschien komt de animo bij mij nog wel eens terug. Doch laten de jongere leden wel bedenken dat als zij bij verkiezingen andere factoren als de juisten laten gelden, zij er de oorzaak van zullen zijn dat ernstige werkers er beu van worden en er 't bijltje bij neerleggenADÉ. Natuurlijk doet het ons leed dat Adé (de Heer A. L. Desmit) zich binnenkort uit de elftallen- commissie B zal terugtrekken. Dat deze Heer niet in A maar in B werd gekozen doet ons daarom genoegen omdat het vorige seizoen de Heer D. de man in B is geweest. En ook dit seizoen zullen wij hem in deze commissie niet kunnen missen. De wegen eens voetbal-officials gaan niet op rozenAllen die voor de vereeniging werken hebben t.z.t. desillussies, maar dit behoeft nooit bezwaar te zijn om voor Ajaxte blijven werken. De toekomst zal ons leeren of Adé inderdaad die clubliefde bezit als waarop wij hem reeds vroeger getaxeerd hebben. Het woord is dus het komende seizoen aan den Heer Desmit. REDACTIE. i Ledenlijst I i!i E E Bedankt als adsp. lid: L. P. Arends. Bedankt als w.l.: M. Levendig, B. Schagen, G. v. Asperen, C. v. d. Weerden Jr. Bedankt als o.l.: J. v. Rossen, J. F. v. Duren. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. vf' De zweet-Epidemie De Spaansche griep schijnt nu geweken, Als ook de groote oorlogs-keet Van jicht hoor je nu niet meer spreken, Je hoort alleen nog maar van zweet. F' 93 vt/

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 7