i i Honkbal Programma. De Hittegolf. 92 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX _S0 aan Bestuur blanco volmacht inzake eventueele afscheiding N.V.B. en alle Heeren om 7 uur naar huis daar vergadering des middags beëindigd. Zondag 29 Juli. Oorspronkelijk met de combinatie naar Alfen mede, doch vanmorgen reeds om 6uur Boertje aan de Telefoon dat reis uitgesteld. Het weer namelijk heel slecht doch dm 11 uur het weer uitstekend en speet mij tochtje niet door gegaan. Met Daan Roodenburgh over de vergadering ën speet mij ZEd. geen Bestuurszetel daar veler opinie voor vergadering Roodenburgh gekozen. ZEd. deze week naar Bruxelles en Ostende en daardoor Kik met de Honkbal-rompslomp belast. Vlokkie in de stad en met ZEd. naar Tuschinsky alwaar leuk en geanimeerd programma. Maandag 30 Juli. Vandaag dagboekje beëindigd en dit met schrijven aan Redactie en ZEd. hartelijk dank deze mij in jaar verslag genoemd. En kwam mij trouwens voor Zaterdag allen herdacht welke voor club afgeloopen seizoen iets gepresteerd. Doch deze rubriek feitelijk van geringe beteekenis daar vol komen op de hoogte met toestanden en nieuwtjes mij per dozijnen bekend. Met Biscuit in lijn 3 en ZEd. verheugd de Munnick in Elftallencommissie A gel^ozen daar ZEd. bij elf tallen ingestudeerd en tevens oud-gediende, dewelke volkomen op de hoogte van het spel. V»/ 'F A-DAM, 30/7 '23. Nog onder den indruk van de Alg. Vergadering zet ik me neer om een verslag te maken van den honkbalwedstrijd tegen Blauw-wit II en van ons reisje naar Zandvoort, den Zondag daaropvolgend. Werd eenige weken geleden Concordia II met 3711 door ons ingemaakt Blauw-Wit II bracht het er niet beter af en werd met een nederlaag van 41—16 naar huis toegestuurd. Vooral deze 41—16 was een resultaat waarop we allerminst hadden durven hopen en wat zelfs de meest optimistisch gestemden onder ons niet hadden gedacht, We gingen het veld in met de gedachte, ,dat we flink zouden moeten aanpakken om kans op een gelijk spel te maken; 't kwam echter heel anders uit. Hoe komt het echter dan dat het zoo anders uitkwam? Wel, ten eerste werd er door Ajax goed gefield en geslagen en door Blauw-Wit slecht gebowld. Maar ten tweede, er zat verband in het negen negental* Ieder heeft zoo'n beetje z'n vaste plaats en weet hoe in bepaalde gevallen te handelen, hetgeen natuurlijk niet het geval is wanneer steeds van plaats wordt verwisseld. En ten derde: er wordt getraind. En wat training vermag, bleek duidelijk toen we den volgenden Zondag in Zandvoort een wedstrijd tegen een bondsnegental moesten spelen. Namen als Bleesing, de Rijke, Doetz, Simons e.d. zijn voor een honkballer geen onbekenden, en volgens Roodenburgh zouden we er dan ook met stukken ingaan. In 't begin leek het er dan ook wel naar, want in de 1ste innings maakte ze reeds 11 runs. We lieten het er echter niet bijzitten en met 21—16 voor het bondsnegental kwam het einde. Een resultaat waar we tevreden mee konden zijn. Misschien kwam het ook wel ten deele door het fijne bad dat we -s ochtends hadden genomen. Resumeerende twee aardige wedstrijden, waarbij tevens de wedstrijd op Zondag ons een gezellige dag in Zandvoort heeft gegeven. G. S. De Heer J. Roodenburg vertoeft enkele weken in het buitenland. De functie van den leider Honkbal wordt waargenomen door den heer C. Geudeker, Mauritskade 100, Amsterdam. REDACTIE. 4 Augustus Blauw-Wit IAjax I. 12 Haarlem—Ajax II. 18 Quick IAjax I. 25 Ajax II—Concordia II. 1 September Ajax I Concordia I. C. GEUDEKER. 'F tv. i. De warmte, eeh strop voor velen Voor sportsmen wel het meest, Daar 't spelen thans is een verschrikking En hierom door een massa gevreesd. Maar loop je de stad uit En kom je in de Meer, Dan zie je ze trainen en loopen en doen En let men niet op het weer. De vliegen zitten te gapen De vogels vallen flauw, En bij de visschen in het water Zijn er vele families in rouw. Maar ga eens wat wan'dlen En ga eens naar de Meer, Dan zie je ze trainen en loopen en doen En let men niet op het weer. III. De menschen in de kraaienknip Hangen ziek aan de lus, En zelfs de paartjes aan de waterkant Vinden 't vrijen niet meer zoo knus. Maar neem dan eens je fiets En trap eens naar de Meer, Dan zie je ze trainen en loopen en doen En let men niet op het weer. IV. Een iedereen is loom en suf En loopt met moeit' over straat, En zien ze een vriend dan groeten ze nauw Alles is veranderd en desolaat. Maar neem je een kijkje In de Watergraafsmeer, Dan zie je ze trainen en loopen en doen Daar let men niet op het weer. POËTASTER.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 6