Cricket T~ 90 Maandag 16 Juli Vandaag houtbeurs en hier altijd ver schillende Zaankanters. En eenige Z. F. C.-ers een poging om Reijnolds een paar weken in Zaandam. Doch Bestuur steeds op standpunt deze verzoeken niet meer inwilligen en verzoekers dus weinig kans op succes gegeven. De Heer Reijenga in Winkels en ZEd. vol lof over prestatie van athletiekers en bizondere appreciatie voor den snelwandelaar uit Genéve. Hjertberg aan onze tafel genood en ZEd. zeker van goed resultaat Holland- België, welke match over enkele dagen op veld Pro-Patria te Rotterdam. Dinsdag 17 Juli. Vandaag naar de Meer en in Pericles te duur. Van Reijnolds op den Breedeweg. ZEd. lezing gereed en deze op 9 Augustus a.s. in Oost-Indië in de Meer. En hoop op auditorium van minstens 200 spelers daar deze lezing zeer leerrijk en interessant. Naar huis op lijn 19 en Galavazi van A.F.C. mij verteld spoedig seriewedstrijden om den Arol Beker en Ajax zoo goed als toezegging medespelen, mits wedstrijden slechts één Zondag opeischen en A.F.C. bestuur hierover beraad. Donderdag 19 Juli. Vanavond naar de Meer en na afloop naar C.S. alwaar om half twaalf aankomst afgevaardigden Bl.Wit en Ajax, dewelken heden naar Haag voor vergadering W. E. K. Op Damrak 1 Munchener met de Heeren welke mij het nieuws De oefenlessen bij cricket. Bestuursvergadering, tenminste verschillende Heeren hier binnen. Na afloop Tump en Jan Schoev. in de Beursbengel en deze Heeren mij in vertrouwen dat Vrijdag over een week aanvang groote training. En een dikke 30 spelers hard aan het werk ter wijl de rest, dus de jongeren, dito dito op ander tijdstip. In Augustus belangrijke match tegen sterkste elftal uit Zuid-Duitsch- land n.l. combinatie Fürth-Nurnberg en hoop op weerzien Stuhlfaut en andere sterren. Verder belangrijk bericht dat rest van onder steunende leden voor open tribune dit seizoen overgeschreven naar gedekte tribune en de heele-familie dus nu knus bij elkaar. Doch dit laatste alleen dan, als hiervoor verzoek bij Bestuur ingekomen. Woensdag 18 Juli. Aan de bittertafel over entréeprijzen, terreinkaarten enz. en mij bekend deze kaarten het komende seizoen ƒ12.— overdekt en 7.20 open tribune zoodat alle kans groot aantal liefhebbers. En dit inclusief belasting zoodat niet W.E.K. thans op haar stuk en N.V.B. unaniem voorgesteld a.s. seizoen afzonderlijke competitie West. eerste klassers. Er. zoo dit niet ingewilligd wij ons eigen weegs en wedstrijdprogramma reeds bij voorbaat op papier. Competitie 1 Sept. a.s. aanvangende en alle clubs vastberaden en eendrachtlijk terwijl verder bepaald in nieuwe competitie protesten uitgesloten. Doch spel pittig en fair, waarvoor thans reeds medewerking in dit dagboek van Heeren spelers, dewelke alles in handen. Over resultaat van bijeenkomst groote tevredenheid bij belanghebbenden, doch dit reeds eerder hier naar voren gebracht daar alle belangen paralel. Vrijdag 20 Juli. Handelsblad en Telegraaf hetzelfde nieuws als mij vannacht ter oore. Ter beurze met Egeman hierover gedisputeerd en met ZEd. naar de Groote club, alwaar 1 ijskoude soda daar ter beurze zeer mokkend. Hier een oogenblik met Mr. Grootendorst en onze advocaat juist heden met Grootmeij er conferentie over Belasting-vraagstuk, hetwelk nog niet opgelost.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 4