'±M ft i a| :1«tl i FH-m I No. 13. WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1923 6de JAARGANG. Alléén Leden en Donateurs hebben toegang op onze terreinen. HET BESTUUR. I j „Een goed begin is het halve werk" j -fc Er waait weer eens een frisch windje in Ajax, zoo'n lekker stevig koel briesje, die het Rood- Witte-scheepje veilig op de bewogen voetbal-baren zal laten dobberen, mitsde bemanning in orde is. Teneinde een goede equipage te vormen, besloot het Bestuur eendertig-tal onzer beste spelers uit te noodigen, zich Vrijdagsavonds onder de beproefde leiding van „Jack" te stellen en aan dien oproep hadden bijna allen gehoor gegeven. We zagen de Boer de Ajax-haven verdediger» of z'n leven er van af hing; Couton stond een partij te backen dat de stukken er af vlogen, „Old-Henk" ondergaat een verjongings-kuur en wordt weer zoo soepel als in z'n beste dagen, „Jan" voelt zich in z'n oude kleuren weer als een vischje in het water; Hamel was zelfs speciaal uit Harderwijk overgekomen, „goed zoo boy" en zoo zou ik door kunnen gaan. Ook de kop stukken uit het Tweede en Derde elftal waren ruim vertegenwoordigd, „clubliefde is in Ajax nog geen dood-element", en wanneer we zoo een maandje koppig-volhouden, moet dit trainen resultaten afwerpen. Jack was geweldig in actie en z'n raadgevingen „stop that Ball", „terug aan de half", „hooger that Ball voor" etc. etc. waren niet van de lucht, en gingen er als „een preek bij een ouderling in" Laat dit trainen ook voor de jongere leden een aansporing zijn om Dindags-avonds, de „training-avond voor jongere leden", geregeld te komen. Laat dat vervelende „goaltje-trappen" nu eens een maandje achterwege en beoefen „headden" „plaats de ballen zuiver naar elkaar", „leer bal-controle" en beoefen voor allesathletiek. Ausdauer is absoluut onmisbaar voor een voetballer. Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag-avond en Zaterdag middag kunt U op de velden terecht, en wij rekenen er op dat alle Ajax-leden van het Eerste tot het Tiende, Adspiranten, Juniores en Veteranen zich deze Augustus-maand ten nutte zullen maken, orh zich ernstig voor het a.s. seizoen voor te bereiden. „EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK". AJAX op ter Athletiek, Verzorg je spier en pezen, Als straks „Koning Voetbal" roept, Moet je „ready" wezen, Wég met al dat luie-vet, Een buikjeoverbodig, Rust dat roest, vooruit de spykes, Spieren, heb je noodig. Beoefen sprinten, ook je start, Moet je veel snéller leeren, Je moet vlugger afgaan Boy, Maarzonder te laxeeren,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1