j Brieven uit de Meijerij VI. Ajax allround! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 83 het woord. Vader Egeman weet de distributie steeds zoo te regelen dat niemand te veel tijd krijgt. Trouwens wij zijn dan niet ver van het middernachtelijk uur af, waarmede wij zeggen willen dat de vergadering waarschijnlijk des avonds wel voortgezet zal moeten worden. De agenda is te belangrijk om deze in een paar uur af te doen- Wat wij voor dien tijd noodig hebben is een frissche regen die de temperatuur opklaart anders zullen wij de Geneeskundige Dienst wel noodig hebben voor redenaars die zich te veel opwinden en debatteerén tót flauw vallens toe. Wij verwachten zooals gezegd een ferme op komst! Moge de Vergadering tot heil zijn van Ajax, moge 28 Juli a.s. geboekt worden als een datum waarop wij goed werk voor de organisatie hebben verricht. Als ik uit 't venster blik, over mijn wel ver zorgd tuinske heen (waar nu eindelijk de rozen kleuren) zie ik 'n lap grasveld, 't Is avond en stil - we genieten 'n kalm uurtje na dag van jagen en haasten. Doch op 't grasveld is het '11 druk vertier. Doktors in de natuur- en scheikunde, mitsgaders hunne echtelijke wederhelften hantee- ren den hockey stick, 't ls 'n gracieus gedoe! 't Brengt me in gedachten naar Mokum, naar Ajax. De gedachtengang is logischhockey, sport... Ajax! Nu is 't me opgevallen, dat Ajax langzamerhand meer gaat doen dan alleen voetvallen.'! Clubnieuws, rn prachtige gids 0111 me „bij" te houden, vertelt van Athletiek, Honkbal.en nu ook van Cricket! M'n complimenten! Dat gaat de goeie richting uit. Wel moet ik ine echter verbazen, dat de mannen, die zich er in ons Ajax „als-maar" voorspannen, zoo moeten hameren en stampen om de animo er in te krijgenHoe bestaat het! Wat 'n acco- modatie heeft Rood en Wit! Prima, perfect! En tocht Je moet ze er bij de haren bijslepen! Beste, jonchelingenLuister eens naar 'n oud man!! Ik heb 't niet gekend, zóó verwend te worden als jelui, Ajax-lingenHemeltje, kijk rs 'n jaar of tien, vijftien terug. Dat was modderen, in de kleierige beteekenis van 't woord! En nu, bij ons! 't Is om te kussen, zoo is de boel in orde! Halt! 't Is misschien dat: nog is de keuze niet groot genoeg. Kijk 's naar „Magyar Test" met haar afdeelingen voetbal, athletiek, cricket, gym nastiek, lawn-tennis, roeien, zwemmen... en de rest! Maar dat kan Ajax toch ook! Met 'n beetje goede wil zie ik de Ajax-girls nog in dit seizoen tennissen en.... zij zullen prijzen den naam des Heeren Egemans! Roeien doen we op den Amstel of als ge wilt op de Nieuwe Meer. Zwemmen gaan we leeren bij Egeman; in z'n eendenkómmetje op HuizePeracles. Anders maken we '11 accoordje met 't Zuiderbad. 't Zijn maar opmerkinkjes Ik ben akelig ernstig en meen het: Ajax stevent prachtig naar den vorm van Neerland's eerste sportorganisatie, doch... moet verder gaan. Natuurlijk! Er moet animo vöor zijn! Doch 't is nu eenmaal niet anders: in elk clubverband moeten 'n paar geboren organisators zijn, wil de boel loopen! E11 Ajax heeft die! ls 't werkelijk noodig onze jongens op te wekken voor sportbeoefening? Is het niet glashelder, dat 't sloopend dagwerk, vooral ook geestelijke arbeid, 'n ruime compensatie behoeft in den vorm van lichaamsontspanning,'n importe van welken vorm? Ajax-boys! Wie nog slaapt, hij worde wakker! Als er uit jelui stevige kerels moeten groeien, dan.pas op. en laat je beurt niet voorbij gaan Kijk, ginds loopen mijn deftige dokters. Wier haren sinds lang „dagewesen" zijn. Ze tikken met lenige bewegingen den bal waar ze hem hebben willen Halo! Wie leert er iets van mijn deftige, kaal hoofdige, sport-lievende doktors in de natuur- en scheikunde?

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 3