r A 71 I Correspondentie j AUKEMA. Merci; geplaatst zoo U ziet. VLOKK1E. Het eerste lustrum 6e Jaargang! Bedankt J. S. te R. Vergeet niet dat alle andere clubbladen een maal per maand uitkomen en ons krantje iedere 14 dagen. Je moet het dus dubbel nemen en dan vergelijken. Overigens ben ik het eens. Geen plagiaat meer! De rest was goed. J. H. te A. Laat nummer drie, als het in je hoofd is rijp geworden via, je penhouder op het papier Ioopen. Het wachten is op U. Mevr. SCH. Hartelijk dank voor de mooie linten voor de orde-commissarissen. Wat zult U daar een werk aan gehad hebben. Het mijne blijft bewaard in het Ajax-archief ter her denking aan het 23-jarig bestaan. Honkbal Eindelijk is het dan toch zoo ver gekomem dat ook onze eerste elftalspelers het volle besef hebben gekregen, dat Ajax buiten een winter1 ook een mooie zomersport behoeft. Dat deze luitjes zich daarom aangetrokken gevoelen tot het onlangs uit Amerika bij ons geïntroduceerde base-ball spel getuigt van hun gezond verstand. Wij kunnen er dan ook verzekerd van zijn, dat, indien op dezen weg wordt voortgegaan, binnen eenige jaren het honk-bal in den zomer minstens even populair zal worden, als het voetbal-spel in den winter. Zaterdag 1.1. werd de eerste compe titie-match gespeeld tusschen de eerste negen tallen van Ajax en Blauw-Wit. Dat het een fraaie en vooral spannende wedstrijd geworden is, ge tuige het resultaat (18—18.) Komaan, luitjes, geeft U allen op voor onze afdeeling Honk-bal, en helpt zoodoende mede, tot de populariseering van dit edele spel niet allen in Amsterdam maar tevens door het geheele Land. Laat degenen, die nog nooit kennis gemaakt hebben met dit spel, eens de opinie vernemen, van hen die reeds meer ge oefend zijn, en zonder uitzondering zullen zij U toeroepen: Dat is het spel dat wij noodig hebben, het spel voor een echten Holiandschen Jongen!!!! JOOP M. Grafschrift op het Ajax-zangkoor „R. I. P." Wandelaar lach niet, in deze gronden, Werd de goede hoogte daad'lijk gevonden, Hier zitten de bassen, kijk niet zoo verbaasd, Er heusch geen centimetertje naast, En de tenoren, hoogst eigenaardig, Zakken ook hier niet noemenswaardig, We zingen nu allen het schoone refrein, „In the little BLACK cottage of mine". TRIC-TRAC. Geen blommen s.v.p. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX COMPETITIE 1923 (I en II Klasse). Scheidsrechter. 9 Juni Ajax I—Blauw-Wit 1 Baggelaar Concordia 11—Quick II Schipper 16 Juni Quick 1Concordia I Baggelaar Blauw-Wit II—Ajax II Baas 23 Juni Blauw-Wit I—Quick 1 Baks Ajax 11—Concordia II Baas 30 Juni Concordia I—Blauw-Wit 1 Schipper Quick II—Ajax II Baks 7 Juli Ajax IConcordia I Bleesing Blauw-Wit II—Quick II Baks 14 Juli Quick I—Ajax I Baggelaar Concordia II—Blauw-Wit II Schipper 21 Juli Blauw-Wit I—Concordia I Bleesing Ajax II—Quick II Baks 28 Juli Concordia I—Ajax I Baas Quick II—Blauw-Wit II Schipper 4 Aug. Ajax IQuick I Baggelaar Blauw-Wit II—Concordia II Baas 11 Aug. Quick I—Blauw-Wit I Schipper Concordia II—Ajax II Baas 18 Aug. Blauw-Wit I—Ajax I Bleesing Quick IIConcordia II Schipper 25 Aug. Concordia I—Quick I Baggelaar Ajax II—Blauw-Wit II Baks J. ROODENBURGH, Secr. Honkbal. Huize „Nieuwe Ooster".

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 7