Athletiek. Cricket Gummischoenen is noodzaak! Met gewone schoenen mag men beslist niet op de mat komenVerder een sporthemd en eventueel een witte broek en het tenue is klaar. Dan nog een beetje opgewektheid ert goede wil om het spel te leeren en het zaakje komt voor elkaar. Dus alle Heeren die zich gemeld hebben, om 7 uur in de Meer. juniores en adspiranten, die alsnog cricket willen leeren en zich niet opgaven, kunnen zich a.s. Maandag aanmelden en mededoen. zfc Ajax-Kirwan herinnering j j CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX „Groote Ajax-revue", dewelke op 25-jarig Jubileum sffeCsf op I Maart 1925 de clou van den avond. R.C.H. gisteren het nationale kampioenschap en Scheen c.s. nog gisterenavond telegrafisch hartelijke gelukwenschen aangeboden. En dit bewijs vooruit nooit wat te zeggen daar gedoodverfde kampioen Willem II onder aan de lijst. Doch Ajax van plan het a.s. 'seizoen taak R.C.H. overnemen, daar het hoogste tijd supprematie Ajax weer eens getoond. Dinsdag 12 Juni. De A.V.B. verstandige maatregel doch deze II dagen te laat. Competitie namelijk stopgezet doch mijn idee dit reeds noodig met ultino Mei daar in Juni toch voetbal on- noodig. Zomersporten hierdoor in gedrang en alhoewel hét weer bizonder slecht, ik principieel tegenstander van officieelvoetbal in Juni. Namelijk niet onmogelijk dit precedent en dan altijd in Juni competitie en voortaan alleen in Juli en Aug. zomersporten en hiertegen ernstige bezwaren. Van de P.V.V. Purmersteijn 1 lot a f 0.50 gekocht en daardoor kans op 1 Luxe auto of omnibus „geschikt voor vervoer van voetballers". Doch komt mij voor loterij-commissie ijs op het hoofd daar mij niet begrijpelijk wat met laatste omnibus eigenlijk bedoeld en m.i. voetballers toch gewone huis, tuin en keukenmenschen. Woensdag 13 Juni. Van Marius vanmiddag in de steeg dat Bestuur ten slotte besloten Ajax tehein op 30 a.s. aan A.V.B. af te staan. En prijzen voor toeschouwers gereduceerd althans dit voorstel van Bestuur. Verder Amsteidamsch elftal bekend en wederom meer dan 50 pCt. Meer-menschen in de rood-zwarte trui! Gerard Deen op den Middenweg en deze jongeling;Zondag- morgen om 5 uur in de Meer gearriveerd doch JantjeSweering met de sleutels op stap en Deen daardoor op terras ingeslapen tot 8 uur. Verder van Biscuit deze Zondagmorgen doorgeboe- meld tot 8 uur en daarna per eerste gelegenheid naar Noordwijk. En ZEd. in Vondelpark des morgens rustig Algemeen Handels blad van Zaterdagavond uitgelezen en daarna via Leidschestraat naar C.S. gewandeld. En indruk algeineen dat Feestcommissie met festiviteit veel succes. v i Donderdag 14 Juni. Vandaag het programma Atletiek wedstrijden van den A.A.B. in de bus; En deze wedstrijden a.s Zondag aan den2den Zuid-wandelweg; Verschillende belangrijke nummers; o.m. 200 M., 800 M., estafette, Juniores-wedstrijden enz. Z. 3333 gebeld om nadere berichten en Koolhaas goede hoop 15 Ajacieden aan den start. En dit resultaat zeker bevre digend en hopelijk Ajax langzamerhand weer iets te beteekenen op dit gebied. Van Jopie Pelser a.s. Zondag een groccombinatie naar den Helder om Adriaan een plezier te doen doch zeker tal van invallers daar tocht naar noordelijk punt van Noord- Holland geen pleziertje. En hoop de jongens mijn beste groeten aan Adriaan daar ZEd. eenige jaren als rechts-half achter mij en naast goed speler- sympatieke persoonlijkheid. Doch ZEd. thans plm. 36 jaar en reeds vader van talrijk kroost zoodat waarschijnlijk slechts overgebleven de herinnering aan ploeg 1908-1913, dewelke Ajax voor de eerste maal in eerste klasse. J. W. Dabrock liep op 3 Juni j 1. te Edam in de wedstrijden van den N. H. A. B. Onze man won op de 400 M. nieuwelingen den tweeden prijs, een verguld zilveren medaille. v 67 Onze hartelijke gelukwenschen met dit succes. Volhouden en trainen!!! De Olympiade in 1928 in Amsterdam moet een paar Ajacieden aan den start zienDeze Athletische wedstrijden zonder Ajacieden zou bedroevend zijn. Wij hebben 4 jaar (zegge 4 jaar) van voorbereiding en moeten zorgen dat naast de Nederlandsche vlag de Ajax-kleür geheschen wordt. Couton, Koolhaas, Reynolds de schouders er onder!! Het moet en het kan!! Vanaf a.s. Maandag beginnen de oefeningen op het terrein van de Nederl. Bank, naast Ajax. Er wordt geoefend des Maandagsavonds en Donderdagsavonds. Verzoek aan alle deelnemers Maandag as. prompt zeven uur aanwezig te zijn. Er zal waar schijnlijk in twee ploegen gespeeld worden. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. De totaal opbrengst van de Ajax-herinnering bestemd voor Kirwan, onzen oud trainer in Londen bedraagt f 80. Ik heb voor het bedag een cheque gekocht en deze eergisteren verzonden met de foto die ik in Londen maakte en die tijdens het feest op het doek verscheen. Hartelijk dank breng ik aan ieder die bijdroeg voor het goede doel. M. J. KOOLHAAS. A

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 3