r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 49 succes werd pas verkregen in de laatste 20 minuten. Toen schoot onze voorhoede opeens geweldig uit haar slof en maakte vier doelpunten achter elkaar. Ons elftal had iiu den smaak te pakken en de volgende week zonden we T.O.G. II met een 5—1 nederlaag naar huis. Doch tegen Hortus II en V.V.A. III konden we het weer niet bolwerken en van deze tegenstanders verloren wij met 2—1. Na een week of twee rusten moesten we op Oudejaarsdag tegen het sterke Blauw Wit IV spelen, dat zooals gezegd ons op eigen terrein reeds met 5—0 inmaakte. Deze wedstrijd, gespeeld op een zwaar modderig veld zal wel niemand van ons licht vergeten. Het spel was nog geen tien minuten oud, of Bijl kreeg den bal toegespeeld, rende door de Blauw Wit-verdediging heen en joeg met een geweldig schot het leder in den bovenhoek. Wim Smit maakte even later van verren afstand met een „trekbar via den paal, nummer twee, met welken stand stand de rust in ging. Nauwelijks was weer aangevangen of Henk Over zorgde met een scherp schuin schot voor nummer 3. Dit was Blauw Wit te machtig en met man en macht werd ons doel belegerd. Doch we hielden tot een kwartier voor het einde stand en eerst toen gelukte het de Blauw Wit-voorhoede, bij een doelworsteling den bal over de lijn te werken, terwijl even later nummer twee in ons doel vloog. Ons geheele elftal trok zich nu voor doel terug en wat de Blauw-Witters ook probeerden^ de gelijkmaker bleef uit en tot onze groote vreugde en niet minder van de spelers van Spartaan III, hadden we Blauw Wit verslagen. Van het verloop van de resteerende wedstrijden, acht ik alleen nog vermeldenswaard den strijd tegen Rapiditas III in Weesp. Na een vinnigen strijd slaagden we er in de Weespe- naren een 4—3 nederlaag toe te brengen, onder protest van Rapiditas. Dit resultaat werd al in de eerste twintig minuten verkregen. Onze voorhoede was geweldig productief. Nauwelijks was afgetrapt of de bal lag al in het Rapiditas-net, wat zich in 5 minuten tijds twee keer herhaalde. Toen maakte de Rapiditas- linksbuiten een tegenpunt, waar onze voorhoede direct op antwoordde, door den stand tot 41 op te voeren. Rapiditas maakte er toen nog twee achter elkaar, waarbij het bleef. Rapiditas protesteerde, zooals gezegd, na afloop tegen het niet toekennen van een vierde doelpunt. De A.V.B. beschikte gunstig over het protest en de uitslag werd 4—4. Slot: „stijl Dagboek voetballer": Afgeloopen seizoen aangenaam, elftal gezellig, weinig of geen gekanker, plaats ranglijst middenmoot. Elftalcommissie: van de 18 wedstrijden 5 keer aanwezig, poovertjes. F. H. W. Hortus IIAjax V. 2-0. 't Weer erg warm, te warm bijna om kepertje te spelen „pardon", ik bedoel om voor te spelen. De luiden schenen erg last van de warmte te hebben, want ze speelden erg slecht, hopeloos slecht, zonder verband: de voorhoede was als droog zand, de halflinie had last van het hobbelige land, de Gebrs. Hörchner verdedigden met hand en tand, maar met de rust hadden we al een 2—0 achterstand. De thee leek wel aftreksel van tomaten-puré, ik brandde m'n mond er mee. Na de rust het zelfde spel, ons doel kwam een paar maal leelijk in de knel, maar ontsnapte aan door boring, wonder wel. Onze voorhoede scoorde twee keer tegen, maar wegens buitenspel en „hands" hebben we niet een doel- puntje mee naar huis gekregen. Ik bemerk, rijmen valt lang niet mee, en daarom besluit ik met F. H. W. AMSTERDAM, 22-4-'23. Ajax comb.—R.K.V.B.-elftal. 1-2. Opstelling: Bekker de Vlieger Provily D. v. Gelderen Stam Burk E. v. d. Berg Lindeman Ingenbleek J. Grootmeyer Dabrock Het begin is voor de R.K.V.B.'-ers. Gaandeweg weet onze middenlinie het spel te verplaatsen en komt onze voorhoede in actie. Een paar goede voorzetten van E. v. d. Berg worden niet benut. Als 't spel plm. een kwartier oud is, geeft Just Grootmeijer met een keurige schuiver Ajax de leiding. 1—0. Kort voor rust maakt de R.K.V.B. rechtsbuiten in moeilijke positie netjes gelijk. 11. Na rust is Ajax sterk in de meerderheid, de voorhoede speelt aardig samen, speciaal de vleugel Lindeman—E. v. d. Berg verricht keurig werk. Te weinig en slecht schieten zijn de oor zaken dat doelpunten uitblijven tenminste voor ons, want aan de andere zijde is een misverstand in onze verdediging oorzaak, dat de R.K.V.B.'ers de leiding weten te nemen. 1—2. Ingenbleek mist een prachtkans om gelijk te maken. Nog een schot tegen de lat, een paar mooie voorzetten van v. d. Berg en dan komt het einde met een 1—2 nederlaag. ADÉ. Van de Ajax ouwe lui. Hé, daar schiet me juist onder de haren, dat ik verslaggever ben van 6 B. 't Is wel op 't laatste nippertje, doch de redactie moet nu toch maar een plaatsje inruimen, anders krijg ik op m'n kop. En onze verrichtingen zijn toch zeker wel vermeldens waard. Daar is dan allereerst een papieren 5—0 overwinning op V.V.A. 5 die. slechts met 5 man verscheen. 15 April kregen we D.S.V. II op bezoek voor den return match; verloren we op hun veld met 2—1, thans brachten we 't er iets beter af en bleven gelijk: 2—2 was de uitslag. Er stond weder een flinke bries waar wij met slechts 9 menschen tegen in begonnen. Spoedig maakten een paar juniores de ploeg compleet waarin voor de kleine Bos zich als linksbuiten onderscheidde door 't geven van goede voorzetten en voorts met een schitterend doelpunt bewees het net te kunnen vinden. 22 April togen we de Amsterdamsche polder in waar we ook moeite hadden op de been te blijven van wege de wind, die hier ook al niet in een hoekje zit. We verkleedden ons bij Bak en gleden toen van den dijk de polder in. De D.W.S.-aanvoerder raadde goed en begon fnet den sterken wind in den rug. Wij stelden slechts 10 man daar tegen over. Tot de rust konden we de score blank houden. Na wat versche lucht gehapt te hebben begonnen we weer vol moed aan de tweede helft, waarin D.W.S. spoedig kans zag door haar linksbinnen onhoudbaar te doelpunten. Doch onze linksbinnen deed niet voor hem onder en bracht met een flinke schuiver de partijen weder op gelijke voet. Zoo eindigde de strijd naar beider genoegen (of niet) met 1—1. Vermeld dient nog 't uitstekende keepen van den invaller doel man uit 't zevende. 29 April gaat 't tegen Blauw Wit VI, nou die hebben aan ons nog iets te goed. In de Sportkroniek lees ik juist dat we op ons kop zullen krijgen, aan ons is 't het tegendeel te bewijzen. Tot m'n spijt ben ik verhinderd, doch m'n B-collega's zullen er wel voor zorgen dat Tims verkeerd geraden heeft. WIMA.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 5