CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX N 47 en wandelhoofd. De bloemen schitterend en mij verweten dit schoone tafereel in jaren gemist. Om zeven uur terug en André de Kruyff op de Munt, van welken wij te Utrecht met 2—1 verloren. Doch Ajax vooral voor de pauze uitstekend op dreef. Maandag 16 April Vanmorgen bij bestuurder lijn 4 naast Coen Mulder. ZEd. mij verteld West Ham U zeker niet te gast bij A.V.B. daar Blauw-Wit naar buitenland. Daarom ter beurze op het bankje naast Egeman. ZEd. mij een Abdulla No. 16 van welker geur genoten en ZEd. mij verteld thans Ajax misschien 2 matches tegen West Ham U. Doch eerst Woensdag definitief besluit daar kwestie wel door Dagelijksch Bestuur punt bespreking doch liever besluit aan Bestuur overlaten. De schilder mij bericht motorbootje gereed doch hem verzocht opnieuw onder zeil, daar voorloopig geen temperatuur voor watertocht Dinsdag 17 April. Vanmiddag bij coiffeur en dezen verzocht een beetje haar er af. Naast mij toevallig een Ajacied in de stoel en deze van oordeel dan schrijver zoo goed als kale kop. Hier mij echter niet aan gestoord en geantwoord in eere kaalhoofdig en veel hersenwerk blijkbaar slecht voor haargroei. Het gesprek over proces Blauw-Wit—Stadion en wij van oordeel Blauw-Wit door- loopende misere met veld. En Ajax gelukkig vroeger besloten eigen huishouden door te zetten, hetgeen door Algemeene ver gadering juist gezien. Om haff negen bus geopend maar helaas geen Clubblad, zoodatt verstoken van clubnieuws. Hierover Grootmeijer en Koolhaas getelefoneerd doch beide Heeren van 9—9)4 uur in gesprek. En vermoed met elkander over clubzaken, zoo dat afwachten tot morgen. Woensdag 18 April. Mij bekend heden Bestuursvergadering in Parkzicht en dit van Couton, dewelke onderweg. Doch ZEd. reeds zeer vroeg, daar eerst nog vergadering Feestcommissie van 7}48>£ uur. Het: weer goed en niet veel wind zoodat laatste passagier n.l. Jack Reynolds waarschijnlijk zonder zeeziekte hedennacht huistoe. Donderdag lo April. De zomertijd gehandhaafd en dit voor alle sportbeoefenaars reden tot vreugde. En begrijp dit volkomen alhoewel principieel geen voorstander. Dus a.s. zomer veel tijd voor honkbal, cricket en athletiek. Van Jan Schoevaart onze keeper op 10 Mei waarschijnlijk geen tijd om naar Hamburg. Deze nl. drukte in zaken en onmogelijk 4 dagen van huis. In de Schiller Bar met Jhr. van Asbeek over Zondag en deze stokstijf beweerd ZEdgeb. j.l. Zondag zoo goed mogelijk gespeeld. En alles praatjes ZEd. bijv. met opzet een bal over de tribune. Van Geudeker gehoord waarschijnlijk op 29 dezer voor Holland— België een honkbal demonstratie. En hoop op goede afloop daar gevaarlijk werk op terrein waar veel publiek. Vrijdag 20 April, Vanmorgen reeds vroeg Grootmeijer in Postkantoor en ZEd. druk telegrafeerende. En bleek mij West Ham U heele toer afgeseind. Namelijk verschillende clubs te slap met vaststellen conditie's enz. En volgens manager van West Ham U alleen door Ajax deze zaak flink behandeld, Doch thans alles van de baan en deze Prof. club niet naar Holland. En geheele programma van Ajax in de war en verslagenheid van Grootmeijer mi] volkomen duidelijk. Verder van ZEd. Ajax thans doende voor ander programma maar weinig kans op succes daar slechts een paar weken tijd voor Pinkster. Met Elias van A.BJ .0. in lijn 3 en thans zeker op 27 dezer de finales op het Ajax-veld. Zaterdag 21 April. Vandaag de laatste dag wij: het Kruislaan- veld. En dus naar galgenmaal Ajiax ruineTwentsche Bank. De oude Heeren verre van volledig. En o.a. Jan Schoevaart, Frans v. d. Lee, Daan Roodenburg niet op appel. Doch Gerard Ziegeler nog doodelijk schot en de Bruijn in de goal niet te vermurwen zoodat met 2—0 gewonnen. Onmiddellijk na eindsignaal Dirk en iV Hendrik aan afbraak omrastering en goals zoodat veld" nu weer voor cricket Over West Hammers nog geen nieuws doch van Oudheusden wij voor zekerheid nu Chelsea en Botton Wanderers gevraagd en hoop dus Prof. club nog in Amsterdam dit seizoen Zondag 22 April. Er op gewaagd heden door storm naar Ajax II. En dit elftal buiten Sloterdijk tegen Spartaan II. Het«reld ellendig en barre wind, zoodat spei niet veel. Westenberg, met kraag op, „grensrechter" en deze official, over zooveel durf be wonderd. Geestman keurig doelpunt en Asbeek Brusse dito dito. Einde 3I voor Ajax maar onvoldaan huistoe. Doch eerst naar Opoito-Bar alwaar bekend Nederl. elftal van Feyenoord met 2—0 kous op den kop. En spijt mij N.E.C. advies van vorige week in deze rubriek niet opgevolgd. M.i. rramelij1c3 goalgetters Feyenoord naast elkaar en dan Nederl. elftal 2 goals sterker. Doch rustig atwachten welk nieuws morgen in couranten. Maandag 23 April. Vanmiddag direct na afdoening dringende zaken ter beurze naar Egeman. En ZEd. geheel in lappenwinkel door houding West Ham. Doch verder geen nieuws en eerst afwachten welke telegrammen uit Lond»n. Met Jan de Boer in lijn 5 en onze keeper tevreden over zichzelf, daar z.i. twee goals absoluut onhoudbaar. Doch ZEd. niet te spreken over grootste deel elftal, daar verschillende openingen. Van Grootmeijer verzoek hedenavond bespreking over eenige ciubzaken en dus naar secretariaat. ZEd. veel correspondentie o.m. brief naar St. Georg in Hamburg, dewelke gaarne naar Amsterdam, doch door Bestuur afgewezen. En feest thans bijna op papieren programma in elkaar. Dinsdag 24 Apiil. Gisterenavond van Secretaris nog eenig nieuws. Bestuur namelijk zeer teleurgesteld over weinige animo voor cricket. En slechts enkele ouderen zich opgegeven. Biina geen der jongeren candidaat voor spel en volgens Grootmeijer slappe kerels. Cricket toch „king of sports" en waar club thans animo aanwakkert en hiervoor groot offer brengt natuurlijk vele aanvragen verwacht. De Fodball Staevne in Copenhagen nog steeds eerste elftal van Ajax wachtende en hierover belangrijxe briefwisseling gelezen. En bleek mij opnieuw Bestuur niet stil maar als fox-terriers op clubzaken. Woensdag 25 April. Aan de bittertafel veel belangstelling daar eenige insiders. Doch nog niets over West ï.annners en alleen bericht de Boldklubben nu definitief niet naar Holland daar deze 2 prof. clubs in Copenhagen te gast. En het derde ingeschreven voor seriewedstrijden te Bussum van Allen Weerbaar op 10 Mei beginnende. En hoop de jongens met een beker terug naar de Meer. Opvallend dat B adspiranten Zondag Blauw-Wit A geslagen en komt mij voor deze ploeg ontpopt als prima elftal, waaruit later veel goeds putten. Verder uitnoodiging Racing Club de Gand doch Bestuur afgeseind daar 13 Mei met eerste naar Dordrecht en hier beslissing over degradatie. Donderdag 26 April Vandaag weer perswerk. Namelijk een felicitatie-artikel klaar gemaakt voor plaatsing in het Nieuwsblad van het Zuiden. En deze gelukwensch aan Willem II ter gelegen heid kampioenschap. Ajax altijd uitstekende betrekkingen met tricolores en verheugd dat Moinmers c.s. kampioen. En van v. d. Velde te Leeuwarden invitatie bij Frisia feest doch onmogelijk van honk daar a.s. Zondag naar Stadion voor groote courant. Mij vanavond in studee. kamer opgesloten met Frisia gedenkboek en gelukwenschen aan Deibei en v. d. Velde, wier club thans 40 jaar. Maar v-oor alles hulde aan Eere-Voorzitter P. A. de Haan, welke hopelijk naar Leeuwarden dezer dagen. Vrijdag 27 April. De Kroniek, te keer tegen de N.E C. en voor die heeren deze week lang geen zang-, dans- en snarenspel! Doch de Telegraaf met het bericht dat de Belgen ook niet compleet en o.a. van Halme niet van de partij. En nooit weet hoe het balletje rollen zal dus natuurlijk goede kans op flink figuur. Aan de bittertafel opinie de Kroniek met kruit gespeeld

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 3