Wedstrijd program ma j Athletiek Honkbal Cricket Het Nederlandsch elftal. I Waarschuwing IV_ f7'- 44 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ==Al blijkbaar het doelpunt niet gezien. A.F.C. valt aan en een schot van links wordt door v. Gelderen zoodanig van richting veranderd dat de bal onhoudbaar voor Dietze in ons net verdwijnt 01. Onze backs dringen te ver op, een snelle uitval van A.F.C. en het is 0—2. Een penalty wordt door den A.F.C. keeper gestopt. Na rust doelpunt A. F. C. met een keurig schot van den linksbinnen. Onze voorhoede blijft knoeien, behalve Swijnenburg wiens mooie voorzetten beter lot verdienden. A.F.C. maakt nog een 4 en 5 doelpunt. Met 05 komt het einde. Een gevoelige les! ADÉ. Zondag 22 April a.s. Spartaan II—Ajax II, 2 uur. D.W.S. IllAjax VIB, 2 uur. E.DW III—Ajax VIII, 2 uur. Ajax A Jun.Sloterdijk Jun., 11 uur Kruislaan II. Blauw-Wit A Jun.Ajax B Jun., 11 uur. Ajax D Jun.O.V.V.O. Jun., 11 uur Kruislaan II. ZeeburgiaAjax C Jun., 11 uur. Ajax A adsp.Swift, 11 uur Middenweg II- Blauw-Wit B adsp. Ajax B adsp., 10 uur. Volewijckers A adsp.Ajax C adsp., 11 uur. Zondag 29 April a.s. Blauw-Wit VIAjax VI B, 11 uur. D.E.O. adsp.—Ajax A adsp., 10 uur. D.W.S. A adsp.Ajax B adsp. 10 uur. Z.T.C.—Ajax C adsp., 10 uur. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. i 'b E Ondergeteekende verzoekt per omgaande opgave van die leden die a.s. Zomer Athletiek gaan beoefenen. Daar de N.A.U. opgave een dezer dagen moet gebeuren is directe opgave noodzakelijk. M. J. KOOLHAAS Telefoon Z. 3333. Oranje Nassaulaan 81 V»/ ~F 1 1 Zij, die zich a.s. Zomer wenschen toe te leggen op Honkbal, waarvoor reeds eenige seizoenen groote ambitie bestaat, kunnen zich opgeven aan den Heer J. Roodenburgh, Nieuweweg 38 alhier. HET BESTUUR. vji z vtr ~F De Jaarvergadering in Augustus j.l. gehouden besliste dat de vereeniging a.s. zomer zich zal toeleggen op Cricket. Wie is liefhebber? Een witte broek en schoenen met gummizolen is vereischte kleeding daar op gewone schoenen niet mag gespeeld worden. Wie idee heeft het spel te leeren geve zich omgaande aan ondergeteekende op. In de e.v. Bestuursvergadering zal over de regeling van oefening enz. nader worden besloten. Reijnier Claeszenstraat 2 J. J. GROOTMEIJER. Telefoon Z. 5005. ~F ]an de Boer en Addiehs gekozen. Twee gelukwenschenEen voor Jan de Boer en een aan het adres van Wim Addicks. Wat betreft de keuze van Jan de Boer kunnen wij alleen zeggen dat hij voor Ajax reeds tal van matches uit het vuur heeft gesleept. In Zwitserland; tegen I. Nürnberg te Nürnbergen in London heeft hij zoo buitengewoon goed gespeeld, dat wij wel vertrouwen in hem moeten hebben. Jan de Boer is een aparte klasse en als hij zijn gewone vorm vertoont zal hij bewijzen de keuze waardig te zijn. Alleen jammer dat hij niet tegen Frankrijk en de Corinthians onder de rood-wit-blauwe lat heeft gestaan. Een vuurproef tegen het sterke Belgische team met voor zich twee vreemde spelers!; de N.E.C. durft heel wat aan! Verder zal Addicks onze goalgetter, de links binnenplaats innemen. Wim is een lichte doch vasthoudende speler, die ons steeds in zijn spel aan een fox-terrier doet denken. Hij kent het spel volkomen en als hij zoo verstandig is om niet te veel alleen te willen doen, zooals in de tweede helft tegen de Engelschen, dan zal hij zeker zijn plaats waardig blijken te zijn. Jongens, good luck! Sterkte! 'F 'F Geen geld of kostbaarheden in de kleedkamers achterlaten. Geen rijwielen onbeheerd op het terrein laten staan. Ajax stelt zich voor geen enkele vermissing aansprakelijk. HET BEST UUR. -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 6