'±y »7* ifh i mfri») No. 6. MAANDAG 16 APRIL 1923 6de JAARGANG. Het grootste Stadion ter roereld. Plaats uoor 125.000 toesehouroers. Het ligt voor de hand dat in de e.v. nummers van ons blad nog eens nagepraat wordt over onze indrukken te London. Ditmaal iets over het Wembley Stadion te Wembley, waar wij ongeveer 1 uur vertoefd hebben, zonder langer dan een paar minuten stil te staan. Dit terrein, waarop alle groote Engelsche wedstrijden gehouden zullen worden in de komende jaren, zal binnen enkele dagen gereed zijn. Niet alleen voetbal, ook rugby, athletiek enz. zullen binnen de muren van het fraaiste sportpark ter wereld gespeeld worden. Om U een klein over zicht te geven van het aantal toeschouwers, dat men kan bergen, het volgende staatje: Zitplaatsen overdekte tribunes 24.586 open 9.799 Staanplaatsen rond het veld 33.151 achter de goals 57.665 Totaal 125.201 Men begrijpt dat men de ruimte in de hoogte der tribunes heeft moeten vinden. Langs het veld vinden 33.000 personen amphiteatersgewijze, een staanplaats, behalve nog de plaatsen achter de doelen (57600). Boven de staanplaatsen komen de zittribunes en het maakt een imposante indruk van de hoogste rij der overdekte tribune een kijkje in de arena te nemen. Van iedere plaats heeft men een prachtig gezicht op het veld. In dit opzicht namen verschillende heeren proeven. Met langge- bouwde personen als bijv. Rutte of André de Kruijff vóór ons op de staanplaatsenhadden wij een uitstekend gezicht op het veld. De overdekte heeft bijna geen steunwerk, dus ook van palen heeft niemand eenige last. Wat een ontzettende arbeid dit Stadion is geweest en hoe hard1 er gewerkt is, blijkt dat nacht- en dagploegen gedurende dertien maanden rusteloos hebben gearbeid. Een speciale spoorlijn bracht de materialen haar het werk. Het speelveld had de aandacht van de beste specialisten op dit gebied. Thans nog ietwat zacht, is de bodem van die heerlijke veerkracht,; waarop het steeds een genot is te spelen. Rondom het speelveld is een breede loopbaan voor Athletiek, welke volkomen gereed is en waarop alle kampioenschappen van Engeland ge- loopen zullen worden. Voor alle doeleinden wordt Wembley aangewend, noemen wij slechts: lawn tennis, horse shows, great military tournaments enz. Duizenden en duizenden zullen opgaan naar het schitterende Wembley. Prachtige paviljoens met keurige gelegenheden voor lunches, diners enz. zullen het een trekpleister maken voor den sportieven Engelschman, De groote zaal, die

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1