f 36 CLUBNIEUWS Dinsdag 20 Maart. Een frisch geluid in „de Herculaan'.'. En deze courant lijfblad van „Hercules". De Heer de Bruyne namelijk over de Corinthians en ZEd. van oordeel Hercules niet met deze beweging meehollen. ,En z.i. duidelijkste bewijs dat „ware" liefhebberij niet bestaat is dat bij oefeningen de opkomst zeer schraal. De Heer de B. verder afscheiding door Corinthians van harte aangemoedigd als bewering juist daar jongelui van Corinthians-afdeeling niet wenschen te oefenen. En deze sportief- gedegenereerden niet in een gezonde voetbalmaatschappij thuis. Heele beweging gebaseerd op slapte en zwakheid en ZEd. van oordeel deze slapte groot onheil voor nationale voetbalsport. En Hercules gaarne omhoog, maar alleen langs ladder der eerlijke verdienste. En voor dergelijke sportiviteit eerbied en Hercules geluk met karaktermannen als de Bruyne. Woensdag 21 Maart. Vanmorgen naar Sanders Rokin en hier 2 pakjes Muddersill seesick Remedy. En van plan dit middel toeristen aanbieden indien slecht weer. Doch waarschijnlijk alles goed, daar het weer prachtig en vast. En heden lente dus niet onmogelijk 3 weken geen regen. Mij door de telefoon de mede- deeling Wim Addicks in het Nederl. elftal. Hierover Z. 5005 gepolst doch Grootmeijer niets bekend. Van Koolhaas het pro gramma voor London ter inzage en weer heel wat voor de menschen te zien. Donderdag 22 Maart. Het weer nog steeds zacht en bijna geen wind. Dus heden besloten alsnog met toer mede en pas poort veranderd. Van Koolhaas, dat Hordijk nu weer niet mede en begrijp zoodoende goede regeling onmogelijk. Doch Fons Pelser zeker naar „overthere" zoodat nog behoorlijke ploeg tegen Middlesex Wanderers. Het gezelschap thans 27 personen daar verschillende supporters. Onder meer Kemp de Boer, de welke blijkbaar permit van echtgenoote doch ook Roodenburgh. En ZEd. met mevrouw dus gezelschap thans keurig in orde en verwacht 4 leuke dagen aan de overzijde. Vrijdag 23 Maart. Vanavond veel Ajacieden en getrouwen aan het C.S. dewelke ons uitgeleide. Stemming uitstekend en nog steeds matige wind. Doch enkele toeristen w.o. Grootmeijer reeds Muddersill seesickpills in de mond. Het gezelschap com pleet en 3 mandolines in de ploeg zoodat toer ook muzikaal goed verzorgd. In de trein druk dispuut met Frans Schoevaart en Addicks. De laatste n.l. ter elfder ure in Nederl. elftal en hem hiermede gefeliciteerd. Frans Rutte mij op feit gewezen niet zoo aanhoudend en veel spreken. ZEd. n.l. van oordeel wij er hedennacht waarschijnlijk nog genoeg op de Noordzee uit gooien. Aan de Hoek gestadige regen en wind opstekende waarom 1 seesick-pill extra verorberd. De Heer Roodenburgh voor het aan boord gaan handschoenen aangetrokken. ZEd. mij verklaard het steeds onaangenaam over bloote handen spuwen en daarvoor deze maatregel. Zaterdag 24 Maart. De reis rustig verloopen. Wel eenige passagiers aanvechting voor verschansingswerk, doch tenslotte alles in orde en schrijf dit toe aan 2 whisky, dewelke vannacht met Koolhaas en deze drank met seesickpills buitengewoon recept. In de trein ontbijt hetwelk ongeveer gelijk met middagmaal in Holland. O.a. thee, havermout, visch, vleesch, ham en eggs en dit 's morgens om 6V2 uur eigenaardig gebruik. Doch allen stevig gegeten en dit toe te schrijven aan zeereis. In London hartelijke ontvangst. Hier captain Alaway persoonlijk de hand benevens enkele afgevaardigden van Middlesex Wanderers. London kolosaal druk en het Hotel eerste klasse. Schitterende hall en kamers ruim en comfortabel zoodat allen best te spreken. Weinig gelegenheid voor dagboek daar heden programma uit gebreid. Zondag 25 Maart. Eerst om 9 uur door Koolhaas gewekt alhoewel gisteren reeds om half twaalf ter ruste. En gezelschap A, F. C. AJAX gisteren reeds zeer vroeg naar bed daar allen zeer vermoeid. Vanmorgen in de hal met Daan Roodenburg en Schoef kleintje koffie en er roerend over eens wij gisteren meer beleefd dan anders in maanden. Aan Biscuit kort rapport over den eersten dag en hieruit duidelijk naar voren wij allen onder indruk van evenementen op sportgebied. Het Engelsche volk niet te evenaren op sportgebied en gisteren bij de bootrace plm. 1.000.000, zegge 1 millioen menschen. En dit natuurlijk naar schatting doch nog nooit iets dergelijks beleefd. Wij twee uur noodig om uit drukte te geraken en eerst om half acht thuis, alhoewel race om 5 uur. London op mij gisterenavond indruk Amsterdam op Koningin nedag. Doch dit klaarblijkelijk hier usance dus mijzelf niet beklaagd inwoner van vreedzaam Mokum. Hedenmiddag naar Hydepark en dus heden vulpen niet meer uit den zak. Alleen verschillende dubbelgangers ontmoet in Hydepark o.a. Delsen achter kinderwagen, Blote te paard, Boeljon op een bankje en Dirk Bosgra in een roeiboot. Hierover Reynolds geïnterpelleerd en z.i. Dirk met roeiboot naar Londen om wedstrijd morgen bij te wonen. Maandag 26 Maart. Vanmorgen naar Wembley Stadion. En hier aan de poort de jonge Wall, zoon van Secretaris van de Engelsche Prof. Football League. Deze channante man en ons gezetschap Stadion laten zien. En Daan Roodenburgh, de vakman paf en ZEd. noodige stappen gedaan de plannen in handen. Deze heer n.l. van plan iets dergelijks in de Meer te maken doch voorzie weinig kans. Dit Stadion n.l. f 3.600.000 te kosten en boven elkaar 89 rijen zit resp. staanplaatsen. En plaats voor over 100.000 menschen. Verder in stadion trainings gebouwen, koffiekamers, keukens, danszalen etc. en na afloop allen kolosaal onder indruk. Ons stadion te Amsterdam in ver gelijking vlooi bij olifant. Ook nog naar „Lords" en dit idiaal aller cricketspelers. Hier plaats voor plm. 20.000 toeschouwers en alles van binnen en buiten bekeken. Hier schilders druk aan het werk doch zoo in extase dat niet bemerkt op kletsnatte bank gezeten. Doch dit verwijderd na behandeling met benzine. Dinsdag 27 Maart. Het weer reusachtig en vanmiddag met den Heer Schoevaart in de city. ZEd. n.l. van plan een paar „Manfield boots'' en deze, mijn uitstekende smaak kennend, mij gevraagd om advies. Doch ZEd. te groote maat en deze klaai- blijkelijk alleen in Holland, zoodat met leege handen huiswaarts en hierdoor minstens 2-/- bespaard daar alles zeer prijzig. Het weer fraai en zoodoende overtocht naar Holland gewaagd zonder seesick-pills. Aan boord tal van reizigers, zoodat met moeite een hut. Doch eerst in de eerste klasse salon met enkele Heeren een partij poker, waarna plm. 1 uur ter kooi. Allen het er over eens deze trip uitstekend geslaagd en alleen jammer wij niet langer aan de overzijde. Woensdag 28 Maart. Gisterenavond captain Alaway ons naar the Liverpool Street Station. En ZEd.Gestr. mij verzekerd spoedig heel sterk amateur-team naar Holland, met misschien 8 of 9 internationals. En dit onder auspiciën Middlesex Wanderers, zoodat borg voor krachtig elftal. Met verschillende spelers van Leytonstone kennis gemaakt en mij duidelijk in het oog deze club zeer joviaal en van plan reuzen plezier bij ons in Amsterdam. En in deze ploeg captain Payne, dewelke aanvoerder en rechts back Engelsch amateur-international-team, zoodat linkervleugel Zondag heel wat werk. Doch mij opgevallen hoe bescheiden deze jonge man en hier menig Nederlandsch elftalspeler een puntje aan zuigen. De Telegraaf ons zeer goede pers en dit volkomen juist daar wij in Oxford heel goed gespeeld. Het weer blijkbaar omgeslagen en plotseling veel wind zoodat tijdig over gestoken. Dus thans neurien „laat maar waaien de heele boel". Donderdag 29 Maart. Met Grootmeijer in het Seisje en deze mij verteld voor Frankrijk thans zeer groote belangstelling

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 8