9.45 Orkest Kom mein Schatz wir trinken ein Likörchen Mensch sei doch Helle, bleib Junggeselle Ich weisz ein Nachtlokal mit einer Nische Mej. Edelenbosch. Oud Heertje. TinusBoemel-Corinthian. succesnummer! 10.25 Orkest Kleine Madchen brauchen Liebe Liebe macht uns Dumm Ja, Wenn dasz der Petrus wüszte 10.40 Mej. Edelenbosch. Een liedje van ,,Tric-Trac". „Place pour la polonaise". (Eieren-tikken) om het ,,Ei van Columbus" (zout meenemen s.v.p.) 11.30 Prijsdansen Cimmeij One-step Serpentine-wals Jury de Heeren: André de Kruijff, Jan de Boer, Henri Delsen, Henk Veenendall (Gelieve deze Heeren niet om te koopen). Bal onder de beproefde leiding van „Henk". Voor nacht-permissie zal worden gezorgd, 't Wordt reuze DE COMMISSIE. P.S. Adspirant-leden hebben dien avond géén toegang. Dagboek van een voetballer ik- CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 35 10.- 11- Donderdag 15 Maart. Gisterenavond Wijting en Kreuger op de Overtoom. Deze Heeren naar Commissievergadering A.V.B. En hier protest Neerlandia li tegen scheidsrechter bij Ajax VI—Neerl. II. En deze wedstrijd persoonlijk bijgewoond en dus op de hoogte. Eerlijk gezegd mij niet begrijp hoe der gelijk protest mogelijk en natuurlijk Wijting en Kreuger dit niet onder stoelen of banken. In het avondblad West. Ham. F. C. in halve Cupfinal en Bestuur Ajax niet zoo dom met arrangement Ajax I— V/est. Ham. F. C. En gerucht deze Engelschen met volledig team naar Amsterdam doch houd mijn hart vast voor vingers van Jan de Boer. Doch Fons en Couton kanjers waartegen menig Engelsche aanval in gruzelementen. Vrijdag 16 Maart Het bericht over passen in Clubblad blijkbaar verschillende Heeren doen schrikken. O.m. Geestman vanmorgen naar Lombardsteeg en deze reserve nog van de partij. En van dezen speler dit waarschijnlijk laatste toer daar schoenen aan de wilgen. De redenen drukte in zaken en geen tijd voor behoorlijke oefening. Doch verschillende andere spelers ook geen oefening, waardoor dit geen motief. Verder Trines van Blauw Wit aan de telefoon en deze een order voor Gemeentetelefoon. Deze 2 woorden over vergadering Centrale, waarheen ZEd. met Marius Koolhaas. En volgens hem vergadering s.o.f. en hoog tijd wij met deze clubs afscheidsborrel drinken. Zaterdag 17 Maart. Vanmiddag de oude garde binnen de lijnen. De assurantie-menschen met 1—0 geslagen door ver schot van Fré Gehrels, dewelke nog steeds niet de slechtste. Het Kruislaan veld prachtig bespeelbaar en Ajax met deze 2 velden wel gelukkig. Aan de borreltafel dat Geestman nog mede naar London en ook de wilde Bakker en Jan Goosen. En de ploeg dus thans compleet. Verder Oudheusden. Kool en Schoef, zoodat plm. 17 menschen de zee over. Maar de wind de laatste dagen heftiger zoodai waarschijnlijk verschillende slachtoffers. Met Jan Bakker van Z.V.V. in Tri een kleintje koffie. En Ajax gevraagd of wij op 1, 8 en 15 April seriewedstrijden in Zaandam met sterk elftal. En antwoord van Ajax nog niet naar de Zaan daar Leytonstone hier op 1 April. Dus ploeg waarschijnlijk uit II en III. Jack Reynolds van avond in de stad en deze mij verzekerd Ned. XI- tal vodden en morgen zeldzaam slecht spel! Doch hiervan niet zeker daar genoeg klinkende namen op groen tapijt. Zondag 18 Maart- Hedenmorgen in de Meer Ajax II—Blauw Wit II. En reeds om 10V2 uur veel publiek in de Meer. Het spel gelijk op, doch wij met 10 verloren dus Blauw Wit niet on fortuinlijk. De beste man van de Stadion-menschen ongetwijfeld de Heer Mol aan de kant, dewelke onverbeterlijk met eenige opmerkingen. Naar American Hotel en hierlunch. Verschillende N.V.B.-officials o.a. Miel Mundt, Coldewey, Spaan, v. Linge mij over het feit geinterpelleerd, Buitenweg plots verhinderd. En de Bondsconsul Boeljon mij verzocht Theo Brokmann om 2 uur Stadion af te leveren. Onze centervoor juist op het punt met vrouwlief en kind uit en eerst na herhaald aandringen ge neigd te spelen. Z.i. namelijk onzin met één been voetballen doch waar in American belofte gedaan Theo medebrengen, onze man tenslotte bezweken. De wedstrijd slecht en reeds ver voor het einde honderden huistoe. En met dit elftal zeker van België met 50 op de broek. En spijt mij Ned. Xl-tal commissie zich reeds verbonden en elftal definitief gekozen daar slechts een enkele speler keuze waardig getoond. Eenige persmenschen met de pauze mij verzekerd dit elftal zoo slecht niet. Doch na afloop geen dezer Heeren gezien, dewelke blijkbaar op sukkeldrafje naar huis! Maandag 19 Maart. Heden Maandag en dies haring in zuur in American. En hier G.A.W. van de Telegraaf. En met dezen over gisteren. ZEd. met Nederl. elftal in Zwitserland geweest en deze mij gegarandeerd spel in Bern nog beroerder dan gisteren. En dit m.i. onmogelijk. Mij best begrijpend spel van Kluft en Kuijpers iets minder daar deze spelers niet op gewone plaats. Doch G.A.W. opinie deze spelers gisteren hnn plaats achter ganzenbord en over deze opmerking hilariteit. Sparta Feyenoord geklopt en eerlijk gezegd dit groot raadsel. Doch Sparta toch tot degradatie gedoemd daar Quick absoluut geen idee in Overgangsklasse.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 7