fr Clubavond Vrijdag 6 April a s. „Ouderwetsche Club avond me da nes" in ons Clublokaa „de Poort van Muiden". Programma. Snoekie. J 34 CLUBNIEUWS DER A. F. C. \JAX Altijd was ik een vurig en trouw minnaar Sahib, de stukken vlogen er soms af, als ik begon zat m'n scheiding keurig, maar... als ik drie kwartier met d'r bezig was, dan Stop, stop, is zij je trouw? Neen Sahib. Waten je wilt Ach Sahib, ik weet dat zij zich met allerlei mannen afgeeft, korte, lange, dikke, dunne, Hei denen, Katholieken, Gt reformeerden, rijken, armen, enz., enz., maarallen dansen naar haar pijpen, allen geven toe aaii haar grillen, allen bestudeeren haar kuren, allen ontkleeden zich voor haar, allen windt Zij om haar vinger, en allen komen week jn, week uit om haar terug, biggen, duwen, haken en trappen elkaar de beenen en botten kapot, alleen om haar maar een oogenblik te bezitten. En zóó'n vrouwschandvlekdie vrouw.... wil jijhaar naamhaar naam Die vrouw SahibheetHare Majesteit de Bal. Ik heb je lief, m'n harledief, O, ik kan uren met je spelen, En met m'n oude voetbal-schoen, Je donkerbruine wangen streelen, Wanneer ik jou des Zondags zie, Dan tril en beef ik van verlangen, Ik kus je vollemaans-gezicht, En opgeblazen modder-wangen. Wat een coiffure, en je figuur, Dat is van acht'ren als van voren, Toch weet je, als een mooie vrouw, Hoe, alle mannen te bekooren, We zijn als vliegen in de stroop, Als, motten om de kaars gevangen, Ik kus je vollem. ans-gezicht, En opgeblazen modder-wangen. Al is de klei, één vette brei, En lieten koeien ook iets vallen, Ik volg je, als een poes in Maart, En let niet op die niemendallen, AI ziet m'n zwarte scheiding groen, Of zie je modder-pegels hangen, Ik kus je vollemaans-gezicht, En opgeblazen modder-wangen. Een keer of vier, schaird' ik een spier, Ik brak drie vingers, kreeg een knietje", Een rib die is nog steeds kaduc, Altijd had ik een akkevietje, Maar 't blijft m'n hoogste zaligheid, Als ik je in het net kan patigen, Ik kus je vollemaans-gezicht, En opgeblazen modder wangen. Benedictine, en nicotine, Dat schuw ik. óók het minnekoozen, Al zijn de vrouwtjes nóg zoo mooi, Voor training zijn ze uit den booze, Maar 't Bruine Monster blijf ik trouw, All en aan haar wijd ik m'n zangen. Ik kus je vollemaans-gezicht, En opgeblazen modder-wangen. TRIC-TRAC. In het verre Oosten is Bal vrouwelijk. 8.30 Orkest Was nfitzt denn die Madchen die I iebe. Im Prater Blüh'n die Baume lm Hotel zur Nachtigal 8.45 Tinus. Niemand is zonder zonde. Mej. J Muller. De vrouwen van thans. 9.— Orkest Bist du glücklich Schatz W ine Nicht Lieber Himmelsvater sei nicht bös 9.15 Mej Edelenbosch. Marjolijntje. TinusNiemand noemt me Mej. Muller. Senorita Pepita. 9.30 Orkest Wenn die Sterne am Himmel leuchten Heute Abend such ich ein Madel Electric Girl

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 6