CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX E Liefdesverklaring aan.yfc 33 naar het vasteland, zoodat het gezelschap uit ongeveer dertig personen, allen Heeren, bestond. Nadat deze Engelschen op den vroegen morgen van Goede Vrijdag te Rotterdam aangekomen waren, werd des middags tegen Sparta gespeeld, waarbij de Rotterdammers met 3—1 wonnen. In het veld waren de Engelschen meestentijds in de meerderheid, maar in het gezicht van de goal bleek de voorhoede al haar kruit verschoten te hebben. JI. Zaterdag kwam het gezelschap te A'dam aan en werd hier ontvangen door een Ajax deputatie bestaande uit Oudheusden, Koolhaas en Grootmeijer Men logeerde in Hotel du Commerce Kalverstraat. Des middags maakte het geheele gezelschap waarbij zich nog de Heeren Couton, de Kruijff, Delsen en Hamel hadden aangesloten een auto tochtje door Noord-Holland, waarbij in Volendam een kopje thee werd gebruikt. De eigenaardige kleederdracht der Volendammers en de leuke ouderwetsche inrichting der woningen had veel bekijk van de zijde der Engelschen en menigeen kocht hi. r een herinnering voor zijn huisge* ooten of familieden. Na het middagmaal trok de heele stoet naar Mille Colonnes, in welke schouwburg zaal verschillende spelers van Dulwiih Hamlet bleken aanwezig te zijn. Zondagmorgen j.l werd door verschillende Heeren gebruikt flink uit te slapen en de niet spelers trokken naar Artis of naar het Museum. De match op ons terrein bracht een vlugge en bezienswaardige strijd waarbij Ajax evenwel met 3-0 zegevierde. Brokman-in miste opzettelijk een I penalty en Rutte, die de plaats van Addicks innam, was de fabrikant der drie doelpunten en verdiende hierdoor zijn eerste zijden pet. De Engelschen waren in het veld best tegen Ajax opgewassen, j; alleen voor het doel bleek de voorhoede niet. veel te presteeren en verder was Jan de Boer wat je noemt „safe". Met de rust was de stand reeds 2 0 en toen wij daarna het voordeel van den wind kregen kon er moeilijk van onzekerheid sprake zijn, welk team zou winnen. Henk Hordijk was na een lange rustperiode weer aanwezigen speelde in combinatie met Fons een goede partij, De voorhoede viel bizonder mede en het bleek dat onze spelers in Engeland inderdaad iets op gestoken hebben. De manier waarop o.a. Theo den bal met het hoofd doorgaf was buitengewoon. Ko v. d. Vlis komt er meer en meer in en wordt een bruikbare kracht. Jammer dat André de Kruijff en J. Pelser in dezen wedstrijd geblesseerd werden en zich moesten laten vervangen. In hun plaats kwamen resp. Joop Martens en C. Delsen in het veld. André werd aan de neus en Joop aan het hoofd gewond, verwondingen van niet ernstige maar toch onaangename aard. Het waren louter ongelukjes waaraan de Engelschen niet het minst schuld hadden. Door de concurrentie in het stadion waren er plm. 4000 menschen aanwezig, die zooals gezegd een vlotte en faire ontmoeting hebben bijgewoond. Onder geleide van Oudheusden trok de stoet weer naar Commerce, waar president Stevens Ajax heeft bedankt voor de hartelijke ontvangst. Den tweeden Paaschdag vertrok het gezelschap reeds om 8 uur 's morgens naar Arnhem waarbij aan het CS. Grootmeijer en Koolhaas voor Ajax de laatste honneurs hebben waargenomen. Een hartelijk hurrah voor Ajax rolde onder de stations- kap bij het vertrek. 'ih Bemin je haar???? O Sahib:: Hoé heb je haar lief. Ik heb haar lief Sahib, als de Kanibaal den zendeling, Burgemeester de Vlugt Fantasie, Colly den kopstoot, de Melkboer het water, de pan doerder privé met de Bus, de Kaartlegster der Ei, de Sneeuwruimer de Staking, de Stop, stop, hoe lang kent m'n bleeke broeder haar? Een twintig lente's, Sahib. Waar heb je haar ontmoet? Ik zag haar, Sahib, in Budapest en Weenen, ik aanbad haar in Brussel, Parijs en Antwerpen en Copenhagen, ik was mesjokke in Stockholm, Frankfurt, Nürnberg, absoluut weg in Zürich, St. Gallen, ik volgde haar in Venlo, Roermond, Duisburg, Aken, dol verliefd was ik in Groningen, Enkhuizen, Bern, Lutjebroek, ik Genoeg Schandvlek, ben je haar welgevallig? -j)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 5