r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 3i de Middlesex Wanderers doch wij konden met het resultaat zeer tevreden zijn, daar onze ploeg verre van volledig was. Met de rust was de stand 31 en het einde kwam met Addicks en Rutte scoorden de twee goals. De geheele ploeg heeft verdienstelijk gewerkt, de Boer heeft zijn goal kranig verdedigd en Brokmann speelde dat een lieve lust was. Het terrein was uitstekend in onder enorme hilariteit twee Engelschen 12 whisky's te laten betalen. Onze lachspieren zijn er nog van in de war! Het was wederom een welbestede dag, die ons veel amusement had verschaft. Zoo kwam Dinsdag, de laatste dag. Wij be zochten verschillende gebouwen, National Galery, Houses of Parliament, Abbey, Buckingham Palace De dames Oudheusden (links) en Grootmeijer (rechts) leggen bij het gedenkteeken voor de gevallenen een krans (Foto Koolhaas) doch het publiek niet talrijk daar slechts 1000 menschen den strijd bijwoonden. Hieronder waren minstens 300 Hollanders, die het de moeite waard gevonden hadden den verren tocht naar Ilford te ondernemen en hiervan geen spijt hadden. Na een gezellig soupertje met onze Engelsche vrienden, waar de Wanderers Whispers gezongen werden en waar Oudheusden een goede speech afstak, die herhaaldelijk door de Engelschen met een »hear, hear* werd onderbroken, ging het weer naar London. In de hal slaagde Fons Pelser er en bij het gedenkteeken voor de in den grooten oorlog gevallenen lagen de dames Oudheusden en Grootmeijer een krans met roodwitte linten, nadat onze leider eenige gevoelvolle woorden had gesproken. Wij zagen de eere-wacht aflossen; het leek wel een plakplaatje zoo eigenaardig was de kleeding der cavalerie, die de wacht betrok. Des middags kwam het galgenmaal en hadden wij opnieuw gelegenheid te zien welk een pracht van parken London heeft. Wij gingen nl. naar Hampton Court en Bushy-Park; wij zouden in

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 3