'V CLUBNIEUWS DER A. F. #y AJ^X en zoo vlug mogelijk! Prachtige voorzetten, uit muntend door de backs afgeslagen aanvallen en in mijn gedachten zaten wij pas 10 minuten te kijken of het was al rust. West. Ham. was toen met 2—0 voor. Onder een enorm geloei en geratel kwamen de spelers opnieuw in het veld en als even later Moore nummer drie inschiet, is het of de wereld vergaat. Nummer vier volgde dra, maar dan heeft de energieke center-voor van Derby County er toch genoeg van. Deze speler, type Tonny Kessler, komt dan den bal halen en het is of hij niet langs maar door de spelers heen wil, zoo dondert hij over het veld. Binnen 4 minu ten is de stand dan 42, doch opnieuw klateren de ratels over en langs de tribunes als de links buiten van West. Ham. keihard inschiet. Voor wij weten wat er gebeurt hangt de bal in de touwen en West. Ham. heeft de zege bevochten. Dan ver slapt het spel ietwat en als de rustige doch uit nemende referee tijd blaast loeit het gehuil opnieuw op. Hartelijk wordt het elftal toegejuicht en wij staan op en kijken... sprakeloos en nog onder den indruk van dezen match, die op ieder een groote indruk maakte. Voor zoo iets moet je in Engeland zijn. De grootste internationale match in Holland is kinderwerk bij deze Cub-finale. Dat was zoo wat ieders eind-oordeel over den strijd. Met onze groote auto ging het daarop tusschen een tienduizenden-koppige menigte naar deTheems, welke wij in 20 minuten bereikten. De booten, de achten met stuurman van Oxford en Cam bridge lagen juist aan de start toen wij Stamford- bridge overgingen. De starter hief zijn vlag op en onder donderende juichkreten van de toe schouwers schoten de booten door de golven. Honderdduizenden hadden zich langs de oevers geschaard. Ieder, met de Oxford of Cambridge kleuren getooid en het gejuich der Oxford-men- schen laaide op toen het resultaat bekend was. Eerst om half acht was het gezelschap thuis daar het onmogelijk bleek uit de menigte te komen. Onze auto deed over een afstand C.S.-Dam ongeveer 11/2 uur, waaruit blijkt dat er een paar menschen op de been waren. Des avonds brachten wij een bezoek aan West- End, doch om 12 uur lag vrijwel iedereen op een oor. In de wandeling heet het dat er Zondags in London niets te doen is, doch dat is meegevallen. Amsterdam is er tenminste een stadje als Naarden bij. Des morgens ging het gezelschap per onder- grond-spoorweg naar Hyde-Park en genoot met teugen van de komende zomerdagen. Alles in voorjaar-costumes, te voet of te paard, gaf rendez vous en het was voor ons Amsterdammers om de oogen uit te kijken. Honderden automobielen, motorcars, duizenden te voet of op knusse bankjes gezeten vulden het schoone Hyde-Park en Oud- heusden gaf voor menigeen te vroeg het signaal »huistoe«. Na de lunch een aangename tocht naar Kew Gardens en Richmond, waar men een heerlijk gezicht op de Theems heeft en waar het hotel is, waar de meeste echtscheidings-processen hun oorsprong vinden, althans zoo luidde de informatie. Des avonds bracht de groote familie een bezoek aan Stoll's Cinema, waarna wij om 111/2 uur naar het hotel terugkeerden. Maandagmorgen bracht de groote auto ons naar Wembley, het groote en moderne stadion. Het was een lange reis maar de moeite waard. Een schitterend werk, waar 120.000 kijkers opgeborgen worden. De Heer Wall Jr. leidde ons rond en daarna gingen wij naar Lords Cricket- ground. Ook hier werden wij allervriendelijkst door den secretaris van de M.CC. ontvangen en rondgeleid. Het was een leerzame tocht, waar van wij om ongeveer 1 uur 's middags terug keerden. Na een niet te stevige lunch, waarbij bier drinken verboden bleek, gingen wij met den Underground* naar Liverpoolstreet-Station en daarna met den trein naar Ilford. Een afstand van A'dam— Haarlem ongeveer. Onderweg raakten wij in London Delsen en Addicks kwijt, die blijkbaar niet merkten dat wij met de lift naar beneden zakten en plotseling niemand der Ajacieden meer ontdekten. Eerst tellfortop het terrein, toen de reserves zich reeds verkleed hadden, kwamen de Heeren aanzetten, juist op een moment dat een Engelsch official ons verklaarde dat er geen verbinding meer met Ilford was, waardoor wij de Heeren op tijd konden verwachten. Beide spelers hadden direct de auto-bus genomen die hun in anderhalf uur naar Ilford bracht, waardoor ze precies op tijd aankwamen. De Engelschen hadden een goede ploeg in het veld gebracht. Van het beste!! Wel is waar wónnen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 2