J. H. F. VAN OVEREEM \r Van de Ajax ouwe lui. Heerengracht 260 Ik 1 Belast zich speciaal met het verzekeren van rijwielen 38 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ~^\1 Na rust is het spel vrij verdeeld met de Ajax voorhoede iets meer in den aanval. Het A.F.C-doel ontkomt gelukkig eenige malen aan een doorboring. Een voorzet van Dabrock scheert langs het A. F. C.-doel, onze binnenspelers kunnen er net niet bij. Lindeman werkt zich keurig door de A.F.C.- verdediging heen, schiet echter over. Einde 1 1. De Heer v. Hesteren kwam 2.10 uur doodkalm aanwandelen. Dat zijn elftal reeds speelde (Dabrock nam zoolang zijn plaats in) scheen op hem niet de minste indruk te maken. Ergerlijk laksch! ADÉ. T.O.G. II—Ajax IV. Zondag eerste Paaschdag, niets van belang te doen hebbende, ben ik naar het T.O.G. terrein gewandeld, in de hoop, daar tte genieten van een eerste klasse A.V.B. wedstrijd, namelijkT.O.G. II- Ajax IV. Helaas! ik ben van een koude kermis thuis gekomen. Was dat een eerste klas wedstrijd? Het leek m'n Zondagsche pantalon wel op Maandagmorgen. Wat ik daar gezien heb, was in één woord treurig! Het geheele Ajax elftal, uitgezonderd v. d. Berg, alias Caruso en Provily, demonstreerde daar, hoe voetbal nu éénmaal niet gespeeld moet worden. Men trapte den bal maar in het wilde weg, liep elkander voor de voeten en had nog den grootsten schik als een der spelers finaal over den bal heen maaide. De één deed nog onbenulliger dan de ander en dat de uitslag nog 1—1 is geworden is mij een raadsel. Ajax verscheen met het volgende elftal: v. Hesteren Vliegen de Wit Stam v. Gelderen Provily Kuipers v. d. Berg Lindeman Just Grootmeijer Dabrock Voor de rust gelukte het den T.O.G. mid-voor met een hard schot te doelpunten, terwijl Ajax in de tweede helft uit een goetj door v. Gelderen genomen corner gelijk maakte, waarbij het bleef. Van de elftal-commissie geen spoor. Na afloop ben ik maar een bakje troost gaan drinken. F. H. W. Jonge, jonge wat hoor je toch weinig van die 6 Be-ërs, die ouwe getrouwde bokken; 't getal is weder met één vermeerdert en wat kunnen die lui voetballen hé, ze krijgen nooit meer dan met 2—1 op hun kop. Nou ja die eene keer tegen Blauw Wit VI daarvoor zijn die lui dan ook blauw en wit. Hieronder het verslag van den laatst gespeelden match op 18 Maart tegen D.S.V. II. Hel was reeds de vijfde maal dat we daar kwamen en deze keer stond er nog een geweldige orkaan, onze ribben schoven over elkaar. Nu de strijd, we wonnen deze keer den toss en verkozen mei 't windje in den rug te spelen. Het eerste kwartier belegerde we 't D.S.V.-doel. Ik dacht dat er geen spaan van heel bleef, doch onze schutters waren niet met scherp geladen. D.S.V. komt nu een beetje los, doch de achterhoede kan hier, gesteund door den wind, het gevaar wel keeren. 't Spel gaat nu gelijk op, Karei krijgt een dot van een kans, keeper en backs achter hem en trapt den bal kalm over de lat. Een paar minuten later doet hij 't beter en geeft met een prachtig schot zijn club de leiding. Spoedig daarop is 't rust. Na de hervatting speelt onze voorhoede beter als voor de rust en keurig combineerende gaat 't op de vijandelijke veste af, doch de backs zijn in goede vorm. Eenige goede schoten gaan langs of over, in laatste instantieredt hun keeper, dikwijls op zeer gelukkige wijze. De tegenpartij staat pok geen vliegen te vangen. Zij breekt eenige malen gevaarlijk door waaruit zij 2 maal weet te doelpunten. Daar wij geen kans zagen 't net der tegenpartij te vinden eindigt deze aangename wedstrijd met 21 in ons nadeel. De Heer Lakmaker leidde deze match op uitstekende wijze. Over de spelers valt slechts te zeggen, dat er met meer energie gewerkt moet worden vooral door de voorhoede. Nu was en de wind en 't ongelijke terrein een zware handicap. De jongste de Boer stond in doel en begint z'n broer na te apen, doch wat vlugger ingrijpen, zou een van de twee doelpunten hebben verhinderd. A.s. Zondag krijgen we Union 11, die heeft nog wat te goed van ons. Dus Old Boys a.s. Zondag je beste pootje voor. WIMA. In het officieele programma dat de Middlesex Wanderers uitgaven lazen wij: The Middlesex Wanderers are extremely pleased to wel come their old friends, the A.F.C. Ajax, of Amsterdam, who they have had the pleasure of meeting in Holland on several occasions. The Ajax club was formed in 1900 bij Royal Warrant, and drew large crowds at home. If their name is any thing to go by they should be a tower of strength! Enz. To all supporters and spectators. Remember there are Two teams playing and jealously preserve the good name for sportmanship, of which the Ilford Club are justly proud! Tarieven worden op verzoek gratis toegezonden

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 10