To AM/TEPDAM/CHE I i*>j i >7.11 ÏÏMMJ mR>f No. 5. DONDERDAG 5 APRIL 1923 6de JAARGANG. Door de Paaschdagen en mede in verband mei de reis naar Engeland komf dif nummer eenige dagen laler uil. „By harmony our souls are sway'd By harmony the world was made". Onder de groote trips, die onze club sinds zijn bestaan heeft ondernomen, zal de 4-daagsche naar London als een van de voornaamste aangeteekend moeten worden. Het gezelschap, dat onder leiding van Oudheusden naar London geweest is, heeft bizonder veel gezien en hopenlijk heeft het elftal het een en ander geleerd. Want in het land van de sport is inderdaad veel voor ons te leeren ge weest. De wedstrijd West Ham U Derby County de bootrace OxfordCambridge de match Middlesex, het was een aaneenschakeling van sport-gebeuren, waarbij het verstand van een een voudige Amsterdamsch sportsman stilstaat. Na een rustige zeereis kwam het gezelschap Zaterdagmorgen om 10 uur te London aan. Verschillende Heeren begroetten ons aan Liver- poolstreet-Station en na een korte wandeling door de stad, waarbij wij St. Pauls Cathedraal,een pracht werk van bouwkunst, de Bank of England, Royal Exchange en een stuk van de City bewonderden kwamen wij in het First Avenue Hotel, High Holborn aan. Er bleek voor prima inkwartiering gezorgd te zijn en de lunch lieten wij ons goed smaken. Om drie uur gingen wij met een chair-a-banc naar het Chelsea veld te Stamford waar voor ons plaatsen gereserveerd bleken. Ik zal niet pro- beeren U een beschrijving te geven van het gezicht op een voetbal-arena van 60.000 toeschouwers; ik zal U niet de extase voor oogen trachten te tooveren van het publiek. Om de eenvoudige reden dat zulks niet mogelijk is. Reeds tientallen malen heb ik beschrijvingen gelezen van Engelsche Cubfinals, doch hoe verschillend zijn deze beschou wingen met het zelf-aanwezig zijn. Toen wij onze plaatsen in de tribune innamen scoorde de linksbinnen Moore het tweede doel punt voor West. Ham. 50.000 ratels (elk toe schouwer heeft een ratel en gebruikt deze om zijn elftal aan te vuren of om iets te apprecieeren) knetterden over het veld. Hooren en zien verging ons en Jacq. Hoogland merkte eerst veel later dat hij op zijn foto toestel zat in plaats van op de tribune. De wedstrijd was schitterend en de eene stormloop volgde op de andere. Het is mij een raadsel hoe de menschen dit tempo konden vasthouden. Schitterende staaltjes voetbal zagen wij. Iemand die den bal 40 M. weg kopte; alles wat die spelers deden, deden ze zoo goed

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1