13 No. 4. DONDERDAG 15 MAART 1923 6de JAARGANG. I Internationale Wedstrijden. Nogmaals wordt uitdrukkelijk medegedeeld, dat alleen die personen kaarten krijgen, die officieel besteld en betaald hebben. Alle andere candidaten moeten teleurgesteld worden. Indien men voor Holland-België plaatsbewijzen wenscht te ontvangen is spoedige bestelling gewenscht. De aanvrage hiervoor is natuurlijk zeer groot. HET BESTUUR. Dagboek van een voetballer i Fi-l4;l >7a1 iH*:m Hllltwifl ■i!i 'I- Bericht. 2!- V Donderdag 1 Maart. Vanmorgen vroeg secretariaat opge beld daar abusievelijk geen plaatsen voor Holland-Frankrijk besteld. En van Z. 5005 de mededeeling deze mij 2 plaatsbe wijzen staantribune langs het veld ten geschenke voor mede werking in Ajax-courant, door deze rubriek. En hiervoor zeer erkentelijk alhoewel liever open zittribune. Doch mijn principe nooit gegeven paard in bek-kijken. En hoop op goed weer daar anders met ouwe plunje naar Holland-Frankrijk. En dit niet gerieflijk met feestdagen. Verder mededeeling dat aanvrage plaatsen weer groot. En dit alhoewel hooge prijzen doch mij persoonlijk, zoo moest betalen, geen dertig spie waard. Vrijdag 2 Maart. Vandaag moeder de vrouw jarig. En dit zeer zeker in Ajax dagboek. Mij namelijk voor 14 jaren dit Ajax-meisje op het Ajax-veld in de armen en dit mooiste present ooit door club gekregen. De hoffelijke redactie hedenmorgen mooi bloemstuk met gelukwensch en per keerende bedankt met mede deeling dit wetende te waardeeren. Enkel woord over Clubnieuws 1 Maart en mij opgevallen prima artikel C. G. Jr., dewelke blijk baar uitstekend publicist. En Ajax wel geluk met medewerkers krant als Vlokkie, Tric-Trac, C. G., Desmit, e.a. Onze krant thans zeker aan de spits club-periodieken en hierover Redac teur reeds vroeger compliment. Doch ZEd. niet rusten voor iedere week 1 nummer. En dit zeer wel mogelijk bij bergen nieuws over Club. Zaterdag 3 Maart. Vanmorgen op het Rokin Koolhaas en deze er erg over in morgen weer vele reserves, o.a. de Boer, Fons, Kruyff, Hordijk, Theo en Addicks niet van de partij. En het tweede hierdoor verzwakt naar Zaandam. Naar de Meer en het eerste veld uitstekend, doch Jack Reynolds niet aanwezig daar deze ziek en onder de wol. En Dirk thans coach en deze druk poetsende en wrijvende. Op het veld het bericht A.B.L.O. op Vrijdag 24 April op het Ajax-terrein de eindschoolwedstrijden. Doch Bestuur voorwaarde gesteld geen janboel en alleen grootere scholieren waarmede ik volkomen eens. Vroegere jaren de jongens niet te temmen en als losgebroken in doelnetten hangend> Zondag 4 Maart. Reeds om 10 uur de Hercacliden uit Almelo in stad. En het gezelschap in groote toerauto in Utrecht- schestraat ontmoet. Voor Ajax Grootmeijer explicateur de voyage. De wedstrijd zelf niet veel om lijf en Ajax groc-combinatie in het veld. Couton rots waarop alles te pletter en in de voor hoede Hamel en de Bois nog det>esten. Hein Delsen reuzen doel punt, doch komt mij voor zijn enkel nog niet geheel hersteld. Ajax veteranen van M.E.O. op veld II gewonnen en groote krans en bloemstuk ontvangen. En deze wedstrijden toch maar altijd het leukste. Vierde vijfde geslagen alhoewel wat geflatteerd doch rustige mooie wedstrijd. Maandag 5 Maart. Vanmiddag met Biscuit Maandagborrel, en ZEd. van Jan Schoevaart Ajax mooi plan doch dit op niets uitgeloopen. Wij n.I. naar Liverpool en West Ham F.C. geschreven en getracht prof.match op Ajax veld tusschen deze clubs. Doch Liver pool niet naar Holland en blijkt achteraf dat gerucht deze club naar Enschede nonsens. In de Courant dat H.V.V. Feyenoord geslagen en dus thans boven aan de lijst weer grootste verwarring. En hoop spreekwoord in vervulling: Twee honden om been, derde hard mee heen. H.V.V. nu geen degradatie en situatie voor Sparta en U.V.V. hachelijk. En verwacht a.s. Zondag tusschen Ajax en H.V.V. titanenstrijd. Dinsdag 6 Maart. Vanmorgen met de auto naar Leiden. Bij Stadion even uitgestapt en hier kijkje genomen. Thans alle staanplaatsen langs het veld weggenomen en hiervoor zit plaatsen. Dus groot 'paddoek langs heele veld. Doch lucht onhoudbaar daar veld opnieuw geheel bemest en ik liever bij Boldoot in Kalverstraat. Verder heele santepetiekraam onderste boven en hard aan het werk tribunes op tijd klaar voor Holland—Frankrijk. Met Jan Berg over Districtswedstrijden doch deze j.l. Zondag niet naar Arnhem maar bij ons in de Meer.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 1