F" 20 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 'k Begeer geen schatten in m'n graf, Maar het „Bruine Monster" gaf Me méér dan kostbaarheden, Als je dan naar de Kruislaan moet, Prevel dan een laatste groet, Tric-Trac rust in vrede. Na vijf en dertig honderd jaar, Komen er misschien een paar M'n dekseltje op lichten, En kunnen dan in dat geval, Met m'n oude Ajax-bal Een voetbalclub oprichten. TRIC-TRAC. vt' Dagboek van een voetballer 5 'i* Donderdag 15 Februari De thermometer nog steeds om en bij vriespunt dus a.s. Zondag keiharde velden. En ik groot tegenstander van spel op harde velden, daar dit levensgevaarlijk. Vooral waar thans alle clubs hard tegen hard en hoop op streng keuren consuls. Hierover aan de bittertafel geboom in de ruimte en menschen nooit zelf gespeeld geen bezwaar tegen spel op bevroren terreinen. Van Biscuit dat zeer sterke Belgische club nog dit seizoen op Ajax-veld. Doch ZEd. er niet achter welke vereeniging. Bestuur blijkbaar bang kapers op de kust en geen sylabe hierover los. Vanavond conferentie over contributie A. V. B. en ik dus bij Parkzicht op de loer. En vertrouw dat Bestuur zich niet laat linken door Vergadering A.V.B. Vrijdag 16 Februari Een dezer dagen mij beweerd dat Ajax a.s. zomer zeker cricket. Hiervoor onderzoek bij speciali teiten Oudheusden e.a. En mij gebleken Ajax reeds cricketveld gehuurd. Namelijk Nederl. Bank-terrein, waarop dit spel reeds eerder gespeeld. Verder het plan binnenkort enquête wie lol heeft a.s. zomer voor 0 uitgebowld, daar dit bij beginne lingen groote kwaal. Doch bij mij vermoeden Ajax na eenige jaren goede cricketclub daar leermeesters voldoende aanwezig. Vanmiddag opnieuw dooi ingevallen zoodat kans in ijs zakken vrijwel verkeken. Zaterdag 17 Februari. Gisteren voorstelling lantaarnplaat bijgewoond en vele foto's schitterend. Vooral Zwitsersche toer en foto's van 20 jaar geleden. En Marius hier blijkbaar veel plezier in. Mevrouw Koolhaas beminnelijke gastvrouw en verder oude cognac prima zoodat bezoek kan aanbevelen. Vanmiddag in het C.S. verschillende Heeren van Ajax en Blauw Wit en bleek mij vanavond conferentie in den Haag van de W. E. K. Verder van Kemp de Boer in het Groentje dat Jan flink vooruit en binnen 2 weken weer portier Ajax. Zondag 18 Februari Vanmorgen dik sneeuw. Naar Swaap Nieuwe Hoogstraat en van dezen U.V.V. terrein afgekeurd. Dus hedenmiddag naar het Vondelpark met de jongens. En mij hier uitermate met wintervermaak geamuseerd, doch om 5 uur doodop naar huis daar drie uur de slee getrokken. En in het park Simon Tump, dewelke sneeuwballen-bombardement door te staan. Ook in de Meer blijkbaar niets te doen daar Reynolds volgens Westenberg reeds om 3 uur in Bioscope-Theater. Maandag 19 Februari. Vanmiddag de ronde tafel gecom pleteerd. Hier veel stof over vergadering W. E. K. En m.i. de Heeren nog geen steek verder daar eigenlijk rapport niet eens besproken. En men alleen over Corinthians-afscheiding. De debatten naar verluid heel fel en Koch van H. B. S. verwijt aan clubs die trainen. En hierover Biscuit hevig uitvarend daar volgens ZEd. Nederl. voetbal al beroerd genoeg en dringend noodig te traineeren. En Tonny Kessler te 's Hage ter tafel met bewering Corinthians willen Nederl. voetbal voor hun kinderen bewaren. En niemand thans meer duidelijk waar schoen wringt. Doch Grootmeijer en Koolhaas niet ter bittertafel zoodat geen nadere inlichtingen hierover. Tevens bekend de Wijcombe Wan derers uit Londen met Pinksteren bij Ajax doch dit bij derde borrel beweerd, dus wellicht praatjes. Dinsdag 20 Februari. Vanmorgen naar 's Hage en bij den Pensioenraad ingesprek metMr.Bisselick.EnZEd.Gestr.van harte geluk gewenscht met verloving, welke een dezer dagen officieel ge worden, doch daarbij vertrouwen uitgesproken ZEd. Gestr. niet ver loren voor scheidsrechtercorps. Teruggereisd met den Heer Fris, secretaris Bloemgracht. En deze Zaansche specialiteit mij verteld binnenkort de Z. V. V.-Veteranen naar Ajax, daar nog steeds appeltje te schillen met onze ruïne. Overigens steeds sneeuw en van voetbal misschien vooreerst geen sprake. Doch hierover niet treurig daar verhitte gemoederen van officials en publiek misschien afgekoeld door temperatuur. Woensdag 21 Februari. Gisterenavond met Biscuit naar* Algemeene A. V. B. En ons buitengewoon geamuseerd. Bespre king hoofdzakelijk over finantien. En verschillende goede speeches. Beste spreker echter de Heer Sajet, welke uitstekend bemid delingsvoorstel ter tafel. Echter jammer afgevaardigde Kok van goede gewoonte afgeweken. Deze namelijk vroeger vergadering toegespfoken met aanhef: „Lieve vrienden". Doch blijkbaar be merkt vriendjes zoo lief niet en thans officieel: geachte ver gadering". Ajax vertegenwoordigd door Koolhaas terwijl Groot meijer en Oudheusden blijkbaar rechtskundig adviseurs van ZEd. Onze Ajaxman hier puntjes op i gezet en gezegd. Om half twaalf resultaat vergadering nog in de lucht en vermoed heele vergadering resultaat 0, daar sprekers over algemeen te heftig en ieder te veel eigenbelang naar voren. Mij opgevallen Voorzitter Bergmeijer situatie meester en ZEd. niet beinvloed door groote monden. Donderdag 22 Februari. Mijn sneeuwschoenen voor den dag daar A'dam thans bedekt met 1 dM. sneeuwslik. Naar Gemeen teslachtplaats en daar tegen Deen gebotst. Deze mij er op gewezen hij niet op lijst voor Engelsche toer en dit z.i. onbillijk. Hem naar het Bestuur verwezen doch mij gezegd dit zaakje reeds opgeknapt. En mijn oordeel Bestuur zeker Deen voor toer aanschrijven. Verder van Mulder op lijn 4 dat vergadering A. V. B. geen resultaat. Bestuur thans waarschijnlijk met voor stel Sajet op de proppen en verder afwachten wat Blauw Wit en Ajax subsidieeren. En blijf jammer vinden dat voorstel Sajet niet aangenomen daar project blijk geeft doordachte studie van bnderwerp. Tevens met Mulder over wedstrijd Zürich-Amsterdam, welke waarschijnlijk binnenkort in Zwitserland. Doch lang niet zeker Ajax spe.ers tijd en gelegenheid voor dit uitstapje. Vrijdag 23 Februari. De Sportbladen vol met politiek-voetbal In het Sportblad Groothoff de gewettigde vraag: U wilt zonder publiek spelen? Goed, maar begin er dan nu mee! Doch hier van de Heeren geen kaas daar anders binnen 3 weken Clubs failliet. In de Kroniek de heer R ingezonden stuk en verteld alle clubs zoo'n beetje gelijk. In de eene club kantoorkoelies en in de andere kantoorbedienden en behalve H. V. V. de rest brave burgermannetjes. En deze Heer vertolkt, hetgeen ons reeds

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 4