Wedstrijdprogramma IIngezonden j I Van onze Elftallencommissie i Corresponöentie i j CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX H.V.V. I-Ajax I in den Haag; Vriendenschaar II- Ajax III in Culemborg; Blauw-Wit IV-Ajax IV, 10Vg uur; Ajax V-Spartaan III, 2 uur Kruislaan I; Ajax VI-Swift II, 2 uur Kruislaan II; A.F.C. V- Ajax VI B, 11 uur; Ajax VII-Bl.-Wit VII, 10V2 uur Middenweg IIAjax VIlI-Animo III, 2 uur Midden weg III; Zeeburgia lli-Ajax IX. 2 uur. Reinwardt-Ajax b jun., 11 uur Ned. Bank of veld III Middenweg; Ajax A adsp.-Sloterdijk adsp., II uur Kruislaan I; Ajax B adsp.-A. E. D. adsp., II uur Kruislaan II; D.W.S. B adsp.-Ajax C adsp., io uur. Alle wedstrijden vooral der lagere elftallen op ons terrein moeten precies op tijd beginnen. Reijn. Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER, Telefoon Z. 5005. Secretaris. We ontvingen een drie-folio's epistel van den Heer H. Ph. C. van Beek over de club-avonden. Plaatsgebrek belet ons het artikel in zijn geheel op te nemen. Het komt in het kort hierop neer. De gewone club-avond is niets. Ten eerste komen niet alle leden en ten tweede is het er taai en vervelend. Er wordt nooit eens iets gedaan om de leden aangenaam bezig te houden. Bij de billarts wordt gevochten en aan de leestafel hangen er een paar vervelend plaatjes te kijken. Toch zou het zoo eenvoudig zijn de club-avonden meer aan hun doel te laten beantwoorden. En nu komt het. Iedere week club-avond met dames. Niet in de Poort v. M. natuurlijk, deze zaal is veel te klein. De Ajax-bent is ook zoo groot hé. En hij belooft, wanneer onze jongens een behoorlijke gelegenheid tot dansen wordt geboden, zullen ze niet alleen in veel grooter getale opkomen, maar tevens zorgen dat het zoo onontbeerlijke »zwakke geslacht« op waardige wijze vertegenwoordigd zal zijn. (Ver moedelijk zet hij een Sabijnsche maagden-roof op touw). Verder heeft »de Schandvlek* het over fijne profieltjes, knappe kopjes, bouw- pardon bevallige wezentjes, een rijkdom van lijnen, fijn proevers, |genietingen van het oogenblik, schoon heden der natuur etc, etc. Het epistel eindigt met de hoop uit te spreken, dat deze belangrijke zaak, nu eens niet op conservatief, laksch-Hollandsche wijze zal worden aangepakt, doch sportief, spon taan, zonder kostbare Vrijdagen te verspillen. De Clubavond-Commissie die wij het artikel ter beantwoording gaven, merkt hierbij op: 1. Dat Ajax nog steeds een voetbal-, en geen dans-vereeniging is. 2. Dat wanneer alle leden en donateurs kwamen, ook Bellevue nog te klein zou zijn. 3. Dat alle elftallen leelijk onderaan zouden bengelen, als we aan die danswoede toegaven. 4. Dat de club-avonden druk bezocht worden. 5. Dat men op dezelfde manier door zal gaan deze avonden te verzorgen. 6. Dat men zoo vrij is, den Heer H. Ph. C. van Beek de training-avond in herinnering te brengen en na afloop een flinke koude douche aan raden. Dan gaan die verliefde buien wel over. j -*• j NOG EEN KAMPIO ENSCANDIDAAT lllllilllili gesp. gew. gel. verl. punten goals gem. Ajax 7 9 7 2 14 27—10 1.56 Hortus 3 10 6 4 12 26—20 1.20 L.O.C. 2 9 6 3 12 22—10 1.33 S.D.S. 2 9 5 2 2 12 34—16 1.33 Spartaan 4 12 4 4 4 12 40—27 1.— Blauw Wit 7 8 3 1 4 7 12—11 0.88 Amstel 3 8 2 2 4 6 17-21 075 R.C.W. 2 11 3 1 7 7 11—44 0.63 Neerlandia 4 6 6 2—36 Bovenstaand standje bewijst dat ons zevende er uitstekend voorstaat. Ranglijstje op 7 Januari 1922. De elftallen zijn voor Februari a.s. bijna onge wijzigd. De opgave hangt ter inzage in de kleed kamers en wordt niet in het Clubblad gepubliceerd om geen onnoodige plaatsruimte in te nemen. M. J. KOOLKAAS, Secr. Elft. comm. H. V. te A. Wordt al veel beter doch nog niet geheel in den toon Vasthouden s.v.p. VLOKKIE. Merci Hoe vindt ge het teekentje I? Staat er in Dec. XX?? HENK. Verslagen svp. iets koiter. Drie kwart velletje is voldoende. Overigens bedankt natuurlijk 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 3