Bericht Clubavonö IV. ,,Knus Heerenavondje". 1. Prijs-pandoeren. „De Ajax-Boys" original Hawaian-troupe. Geprolongeerd: We rekenen op de „Oude Garde" P.S. Adspirant-leden hebben dien avond géén toegang. Ode aan Jan öe Boer Tien tegen een maat, Van de benarde „Ajax-Vest'". CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX V»/ vj/ 4* Het Bestuur heeft met leedwezen geconstateerd dat sommige spelers, die op Kruislaan II spelen, het eerste Kruislaanveld tijdens de wedstrijden oversteken. Dit is ten strengste verboden. De A.V B. heeft officieel gereclameerd en ons ver zocht maatregelen tegen dit euvel te willen treffen. Men loope dus langs de outlijn naar II en niet dwars over het veld! HET BESTUUR. KRELIS, KEER TERUG, ALLES IS VERGEVEN, en je mag 9 Februari a.s. ook naar het „Heerenavondje". Je diep-bedroefde AMALIA. Vrijdag 9 Februari a.s. acht uur precies, in ons clublokaal De Poort van Muiden Extra prijs voor de „Grootste Zwabber". De H. H. Gupffert en Cluwen stelden ieder een liter of zoo« bier beschikbaar, en westellen er prijs op dat U zich van de prima kwaliteit komt overtuigen. Bovendien zijn we in blijde verwachtingvan een KAAS Huize Tump", en is ons een Kilometer Worst* in uitzicht ge steld door „Huize Vundering". Merk Zalig*. 2. Extra geëngageerd: (Regie Andre de Kruijff). De wereld-beroemde specialiteiten 3. „Caruso Co." (Ontroerende zang). 4. „Tienus" (RRReuze-nummer). 5. Versterkt orkest met jammerhouten onder de beproefde leiding van kapelmeister Desmett Het sterfhuis* wordt om twee uur gesloten. Eenige nette lijkbezorgers gevraagd. Vraagt onze gepatenteerde watten merkHoorniks Hét middel tegen bed-sermoentjes. DE COMMISSIE. v!/ 'O Een waakhond is Safe, Een Yale-slot nog safer, Een brandkast geeft een nóg safer gevoel, Maar safer dan '11 waakhond, een Yale-slot [of brandkast, Is Jan de Boer in het Rood-Witte doel. Net als een vink, Of parkiet in z'n kooitje, Wipt hij dan hoog, Dan laag heen en weer, Alles belandt in z'n veilige armen, 't Zij een schuiver, een dropkick, Een knoert of een peer. Z'n springen, z'n duiken, Z'n klemvaste vangen, Al knallen de ballen ook nog zoo hard, Z'11 lenige body, Net als een panter, Stempelen hem tot een klasse apart. Als je zóó door gaat, Wat ik bedoel, begrijp je best, Bezweer er nog jaren, Alle gevaren, Deze regelen waren al in druk, toen ik van je »Zwaluw-promotiehoorde, en ik haast me dit Complot* er aan toe te voegen. Net hoor ik, jandosie, Je Zwaluw-promotie Jan, nu maar spoedig in de »rui« Zonder maukeeren, Je volgende veeren, Die van de Hollatidsche »Ranja-trui«. TRIC-TRAC.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1923 | | pagina 2