r 2&L 'P ==\I I Athletiek. Ajax-Snufjes CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX overwinnaar, maart zonder een oogenblik na te denken, gaven onze jongens te kennen, dat ze alléén dan een overwinning accepteerden, wanneer er voor gevochten werd, zoodat ze mij opdroegen deze overwinning niet te aanvaarden en Blauw- Wit alsnog uit te noodigen dezen wedstrijd over te spelen Maandagavond a.s. op ons terrein, het welk natuurlijk door Blauw-Wit met beide handen werd aanvaard. De Heef Drilling droeg mij op onze spelers van harte te bedanken namens het Blauw-Wit team voor de hen betoonde sportiviteit. Goed zoo mannen, Ajax zal wel weer het voor beeld geven, hoor. Als we nu Maandagavond maar flink van ons afbijten, zoodat we met dat al niet de dupe worden van al onze sportiviteit. Maar daar ben ik niet bang voor; daar zijn we te eendrachtig voor, nietwaar. Daarom Geudeker, Smit, Dabrock e. a., Maandagavond een extra schepje er boven op, hoor, dan komt het zaakje bes. voor elkaar. JOOP MARTENS. Ziet ze batten, ziet ze loopen In het veld de Ajax-ploeg. Niemand kan ze tegenhouden Ze vinden het nooit mooi genoeg. De vijand moet er eerst goed onder Met 33-10, bijv. en soms nog meer Alléén als winnaar uit het strijdperk treden, Dat zij Ajax' grootste eer. Ziet ze in het veld eens zwoegen Onze dappere elf man Wordt er soms een hit gegeven Loopen jongens, wat je kan, Iedere run dat is er eentje Maar wij willen er nog meer Met verpletterende cijfers winnen, Dat zij Ajax' grootste eer. Wij krijgen nog drie tegenstanders, Blauw-Wit, Quick en Hercules. Laat ons toonen wat wij kunnen Als wij willen, gaat het best. De Grieksche Ajax is herrezen Mannen, dat geven wij hier weer, Overdonderen en verplett'ren, (of niet natuurlijk. Red Dat zij Ajax' grootste eer JOOP. Vp 'f* Was het Zpndag 20 Augustus 1.1. voor de voetballers een minder gunstige dag, de athletiekers brachten zelfs verrassingen. VLIEGER, onze kleine rechtsback van de Junioren behaalde te Wormerveer in het nummer 1500 M met voorgift den 2den prijs, terwijl KERMER zich met een 3den moest tevreden stellen. Ook in het nummer 200 M hard- loopen behaalden MAST en BOGAARD respec tievelijk <ien, 3den en 4den prijs. In het nummer 4 X 100 M Estafette behaalde onze loopers den 2den prijs, ferwijl Dabrock, Deen, Bijl e s. het helaas niet tot de finale konden brengen. De Sportkroniek schreef vorige week zelfs „bij Ajax komt er ook weer wat leven en de Amster- damsche roodwitten verschenen met een aardig ploegje jonge krachten, waarvan in de toekomst nog veel te verwachten is". Laten wij zorgen dat er nog eens flink geoefend wordt op de spring en werpnummers, dan twijfel ik er niet aan of Ajax zal volgend jaar ook op Athletiekgebied een gevreesde tegenstander zijn. 3 September zullen wij wellicht voor het laatst op wedstrijden uitkomen, daar langzamerhand de spikes voor de voetbalschoenen moeten plaats maken. Dien dag zullen onze luidjes te Koog aan den Zaan trachten het 2e klasse Kampioenschap van de N.H.A.B. Ie behalen. Luidjes zorgt daarvoor, dat zou een schitterend einde zijn van een slecht begonnen seizoen. M.J. K. 1» Op de tramwagens lijn 9, 10, II en 16 worden gedurende het a.s. seizoen bordjes gehangen met ,,Ajax-terrein". Indien de wedstrijden niet door gaan door afkeuring van het terrein worden de bordjes afgenomen. Men kan zich dus vergewissen vóór naar het veld te gaan of de match doorgaat. Onze terreinaccomodatie is geheel vernieuwd. Men zal de handen ineen slaan als men de keurig geschilderde tribunes enz. ziet. Laat een ieder medewerken de zaak nieuw te houden Eenieder die over de banken loopt waarschuwe men dit na te latenHet Bestuur vertrouwt op de mede werking van alle leden daar wij niet overal tegelijk kunnen zijn. Wij rekenen er op dat alles present is a.s. Donderdag op den grooten AthletiekdagLaat het een gezellig Ajax-feest worden dat in gepaste vreugde gevierd wordt! Mocht men onverhoopt a.s. Zaterdag of Zondag geen diploma hebben dan wende men zich tot het Bestuur (Bestuurshuisje). Waarschijnlijk zullen de eventueel niet betaalde diploma's bij den penningmeester gereed liggen. _-/l

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1922 | | pagina 8