WOENSDAG 15 MAART 1922. Rood-Wit of niet? «a i fi«i i -'J±\ 1MimriTM L'JI 't* Z 't Bloed kruipt waar 't niet gaan kan Een-twee, een-twee in de pas, daar komen ze weer aangestapt, die tegen elkaar in tippellende 2X11 houten klaasjes Kijk daar heeft me die snuiter links met z'n rechter poot dien bal nog altijd niet weggepeerd (dat komt omdat hij geen oogen in z'n kop heeft) en 't haantje rechts, kraait nog victorie als weleer. Tusschen stapels kranten ge doken kwam dit vertrouwde groepje in eens m'n ziekenkamer binneu en 'k zei (in gedachten, want zeggen mag ik nog niets l) Welkom jonge heer! Je lijkt me te jong om te sterven. Je kunt nog van te veel nut zijn. Dus blijfLaat je vertroetelen door Grootmeijer, ook uit Lampenstad door een van je vorige geestelijke papatjes Amice Knegt, en door alle Ajacieden te samen (want uit eigen boezem moet het komen!) en laat ook mij, zooals weleer, je een enkele maal, als bescheiden entre mets, voeden met de potloodstofifen van m'n geest. En wordt nu een blijvertje I Worden we oud? We worden ouder. Onzen haren worden grijs of onze hoofden kalend, of er is een andere onzichtbre stêe waar die vermaledijde tand destijds met succes geknabbeld heeft. Herinner je Ajax uit 'n vorig tijdperk of zelfs maar uit 't eerste jaar van dit blijkbaar nog niet beëindigde bloei tijdperk en herinner je de bekende Ajacieden en aarzel niet toe te stemmen. Is Egeman's kruin niet verpeperd in deze jaren, heeft niet Oudheusden's goedige physionomie aan prilschheid ingeboet, is Wim Gupfcrt niet ten koste van z'n jeugd uitgebreid", hebben de Pelsers, Hordijk, Heintje Delsen e.a. niet dat bezadigde in hun uiterlijk doen gekiegen, wat den gezeten burger typeert? En Grootmeijer, vertóonen z'n scherpe lijnen niet hier en daar (voorzichtig waar neembaar!) voegen, trekken van voorbijgaande jeugd? En de ouderen, de Schoevaarts, Stallmann, Swees ondanks de Gooische sanitaire lucht papa Günzel, Hinse, Dade enz. vertoonen ook zij niet de trekken van den verder rukkenden tijd, die toch overal sporen achter laat? En is 't niet 't beste bewijs dat er in die luttele jaren al weer haast een nieuwe Ajax-generatie gekomen is? Kijk naar de Junioren en Adspiranten. Daarbij lees ik namen als Grootmeijer en Reijenga, L'espé- rance de l'avenirl Ja, we worden ouder. Maar en daar komt het op neer we worden niet oudVersta me goed: ik gun jullie allen een lang leven (zoowaar me zelf ook!) dus wordt oud in jaren, maarblijf jong van geest Menschen die slechts arbeid kennen, wier vermaak alleen in de kroeg is, die smalen op het tegen woordig sportgedoe, minachtend lachen om die gekken die naar voetbalwedstrijden gaan kijken, die een getrouwd man die zélf nog speelt, vcor een idioot schelden, waanwijze, ingebeelde theoretici (veel voorkomend onder sportjournalisten 11) die raaskallen over overdrijvingdie maar steeds

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1922 | | pagina 1