ClubavonÖ Vrijdag: 3 Maart a.s. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX De N. V. B. zal scherp toezien dat de kaarten aan bonafide personen worden af gegeven. Men wordt dringend gewaarschuwd geen plaatsen, aan opkoopers af tê geven daar het Bestuur in dit geval streng zal ingrijpen. Om. wordt door den N.V.B. gewaar schuwd dat clubs wier kaarten in handen van op koopers komenbij den wedstrijd Holland-België, geen biljetten meer verstrekt zal worden. Dit zegt genoeg! Nader wordt bekend gemaakt waar en wanneer de kaarten worden uitgegeven. S v.p. alléén postwissels zendenzonder verdere correspondentie, waarop vermeld b v. 2 overdekte middenvak Denemarken a f 7.20, 14.49 met naam en adres. J. f. GROOTMEIfER, Secretaris. Reijn. Claeszenstr. 2. Telefoon Z. 5905. ik. i 'h Wanneer schaft Ajax nu een Auto aan, vroeg m'n vrind Sjors, toen ie Zaterdagmiddag met een lodderoog op het tweede veld in het zonnetje zat te knipperen en een beetje naar het oefenen keek. Een Auto aan. wat bedoel je? Nou, voor die vervloekte clubavond natuurlijk om me 'savonds naar huis te karren; heb ik vannacht een heibel met m'n vrouw gehad! 't Was verdorie kwart voor drie dat ik de sleutel in de deur stak. 't Is me ook even een tippel van de Linnaeusstraat naar het eind van de Overtoom. Je wil me zeker laten meedoen, met de Olymp. spelen in 1928. Ja maar, je kan de tram toch pakken van twaalf uur, die brengt je voor de deur. Hoor hem nou, hoonde m'n vrind, dat zei m'n vrouw vannacht ook, heb je d'r misschien gesproken Da's theorie man, da's theorie. Maar de praktijk is anders* Zie je dat gaat zóó. Je hebt lekker ge geten, je vrouw ruimt de tafel af, brengt je een geurig kop thee, je bladert de krant eens door en dan zeg je zoo tuSschen koetjes en kalfjes: »da's waar ook, 't is Vrijdagavond, ik ga eens hooren hoe ze voor Zondag het elftal in elkaar gedraaid hebbenof iets dergelijks. En net als je vrouw je in de rede wil vallen, zeg je: ik ben over een uurtje terug hoor, ajuus kindje, grijpt je hoed en laat haar sprakeloos achter. Net snort de tram voorbij en met een sprintje pak je hem net. Dan kom je op Clubavond, tusschen twee haakjes, 't ziet er daar patent uit hoor. Drar zie je het hsele stelletje, je neust de sportbladen es door, je babbelt wat over de af- geloopen en komenden wedstrijd pakt een biertje, gaat een partijtje biljarten, of je doet een pot spelletje met de heele keet mee, en net spreek je met jezelf af, dat je over een half uurtje op zal stappen, of daar wordt aan een tafeltje ge vraagd, of je een zwikkiemeespeelt. Een »zwikkie< is m'n zwak hè, nou vooruit een half uurtje dan, langer niet hoor Nou en dan zit je knus met z'n vieren bij elkaar hè, ik vraag ze, hij vraagt beter, zeven pond met een aas, let op z'n handen jongens, da's steekwerk, enz. enz tot je eensklaps hoort, tsjonge, half een, waar blijft de tijd hè«. Dan zit je even stom voor je uit te kijken, kijkt driemaal achter elkaar op je horloge, krabt even achter je ooren, informeert nog eens of er absoluut geen tram meer gaat, bestelt een stukje kaas met »veel mosterd* en zwikt door. Even daarna sta je op straat, en ga je onderweg bedenken wat je thuis zal zeggen; net of je thuis kans hebt om aan 't woord te komen. Da's de praktijk zie je. Dus. denk es om die Auto, nou kost het mij een nieuwe hoed. J. S. Een gezellig potje* op het biljart. Er zijn weder een paar aardige prijsjes uitgeloofd. Aangekomen. Een keurige partij whistkaarten. P.S. Op veler verzoek zullen wij Goede Vrij dag* nog eens een Ouderwetsche Clubavond «met-dames c orgatiiseeren. Eierentrekken, natuur lijk bal na De Clubavond Commissie. Van onze Elftallen-commissie vj^ 'F Onze vriend Marius schrijft mij: Waarde Jan. Ingesloten doe ik je de standen toekomen. Het was nog een heel werk om die uit te rekenen, maar het kan zijn nut hebben. Gaarne had ik dat ge op de volgende punten nog even wees. Dat verschillende spelers, vooral bij thuis wedstrijden van Ajax I hun elftal in den steek

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1922 | | pagina 2