S. SWAAP SPORTNIEUWS ~^1 I Base-ball. j.s. Bestuursbesluiten. IV.- 4^ I Nagekomen bericht. j Prijsraadsel. SIGARENMAGAZIJN. CENTRAAL BUREAU VOOR TELEFOON 9510. NIEUWE HOOGSTRAAT 36 AMSTERDAM. 168 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Sodeklap. wat een soejang, hange die zes. die bal gaat haast over de tribune. Kaak die vent eens tippelen, ja ja toe. toe veruit smeer h'm, nog een honk ja, ja, hoera, binnen. Hij is jovel voader, voor ze bruine En tevreden met zich zelf, het zonnetje en de speler die h'm zoo'n „faene" mep gaf, liet ,,de vijftienjarige graties tribune bezoeker", een ratelend applaus hooren. 't Is ook een verbazend aardig spel dat Base-ball. Woensdag-avond was er een wedstrijd tusschen een Ajax-negental en Hercules. Een echt knus partijtje. Alle Ajacieden vonden het in een woord reuze". Prins, Bieshaar, Geudeker, Oudheusden, vau der Weerden, Roodenburg, Kutte, de Kruijff en Vunderink de eene partij, en Hercules versterkt met .,Panny Bill" de andere. Er werd al geslagen dat het een lieve lust was, en geloopen van heb ik jou daar. Schrik niet lezer, er vielen echte zwèetdroppels. De honken liggen 27 meter van elkaar ,,net een mooie sprint" dus vier honken een prachtige honderd meter". Een sport, voor een voetballer geknipt. Laten de spelers hun voet balknieën eens een maandje rust geven, 't Is boven dien een sport waar je niet zoo dad'lijk vijandig tegenover elkaar staat, en laten we bovendien waken voor eenzijdige sportbeoefening. De spelregels laat ik nog even rusten. A.s. Zaterdag-middag ,,6 Aug." spelen we weer een wedstrijd tegen Hercules. Diverse voetbalclubs worden uitgenoodigd teneinde een competitie te vormen. Komt U ook eens k ij ken?????? vfc - v!/ In de gisterenavond, 3 Aug. plaats gehad hebbende Bestuurs vergadering werd o.a. besloten dat in de e.v. Jaarvergadering de Heeren W. F. Egeman, M. J. Koolhaas, J. Oudheusden, M. Smit en Frans Schoevaart reglementair zullen aftreden. Het daarop volgende seizoen treden de overige functionarissen af. Alle bestuursleden zijn echter herkiesbaar. Een en ander is een voortvloeisel van het besluit in de Jaarvergadering genomen. Tot leiders van het adspiranten-voetbal werden aangewezen Frans Schoevaart en J. J. Grootmeijer, terwijl Koolhaas als secre taris fungeert. Als officieel orgaan voor het komende seizoen werd naast het sportblad, de Sportkroniek aangewezen. Het a.s. seizoen zullen de toegangsprijzen zijn Overdekte tribune 2. Open tribune 1.25 Staanplaatsen 0.60, 0,40 en 0.10 voor jongens. Terreinkaarten overdekte tribune 18.— open 12. Het base-ball spel zal aangemoedigd worden door aankoop van een spel. Op 31 Aug. worden onderlinge wedstrijden georganiseerd. Den Heer M. Smit werd de leiding van deze wedstrijden opgedragen. 'h Wij kunnen mededeelen dat ons eerste elftal op 28 Aug. a.s. zeer waarschijnlijk te Brussel zal spelen tegen de Daring Club de Bruxelles. Afgezien van het feit dat een reisje naar Brussel altijd leuk is, zal het Ajax-elftal aan een ontmoeting tegen deze sterke vereeniging zonder twijfel een uitstekende oefening hebben voor het komende seizoen. Verder dingt ons eerste elftal waarschijnlijk mede aan de Serie-wedstrijden om den Zilveren Wilhelmina-beker te den Bosch en dan zal langzamerhand de strijd ontbranden om het Westelijk kampioenschap seizoen 1921—1922. Het Bestuur zal tevens trachten voor de reserve-elftallen verschillende matches te organiseeren opdat men beslagen ten ijs zal komen bij de competitie-matches. v»r E E T E Zooals wij reeds eerder meldden, werd de uit slag AjaxBe Quick juist geraden door de HH, J. P. J. Blijboom en C. H. W. de Bois. Teneinde uit te maken, wie tenslotte de ge lukkige winnaar zou zijn, lieten wij beide leden den uitslag voorspellen van Amsterdam Weenen. Thans was de heer de Bois de gelukkige, die een 3 2 overwinning voor het Amsterdamsche team aangaf. De heer B. voorspelde een Weensche zege. Den heer de Bois wordt dus de prijs toegezonden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4