Officieel GeÖeelte. Bestuur. Enquête-commissie. Elftal len-commisie Kas-commissie. Afgevaardigde Ver. W. E. K. Afgevaardigden A. V. B, Athletiek-leider. Commissaris van Materieel. De Jaarvergadering. «a M HIi»J I >7±1 W VI iTOMMI No. 24. MAANDAG 1 AUGUSTUS 1921 4DE JAARGANG. vG ~iC W. F. egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn Vice-voorzitter, J. J. grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2 Tel. Z. 5005. M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, J. Oudheusden, Penningmeester, Zeilstraat 40, A'dam. J, schoevaart, 2e Penningmeester, F. schoevaart, j M. Smit, 1 Commissarissen. S Tump. j D. Knegt, H. Hordijk, M. Smit, J. schoevaart, J. westenberg, Secretaris, Overtoom 204. W. Beuker, S. Tump, M. Smit, j. Westenberg. F. Gehrels, A. W. v. Wijnkoop, C. H. Reints, A. L. Desmit. Toegevoegd secr. M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, Telefoon Z. 3333. Commissie A. Commissie B- H. J. Th. Brockmann, Theo Brokmann, B. Lettinga. M. J. Koolhaas. w. F. Egeman, M. J. Koolhaas, J. Oudheusden. J* schoevaart. M. Smit. J. schoevaart. 'b Onze Jaarl. Alg. Verg heeft jl. Zaterdag, des middags en des avonds in „de Industrieele Club" plaats gehad Het bleek achteraf goed gezien van het Bestuur, reeds des middags aan te vangen, omdat één avond voor déze vergadering tekort geweest zou zijn. Bij de behandeling van Artikel 8 H.R. werd de vergadering geschorst, het was toen zes uur, en om acht uur precies viel Egeman's hamer opnieuw voor de voortzetting. In de middagvergadering waren eenige belang rijke punten behandeld De voorzitter hield een frissche openingsrede. Hij wees op het succes van onze vereeniging, meer bedoeld het eerste

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1