r IT YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. j I Athletiek, Base-ball. j CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 163 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. 03j L Visser, H. Schappert, J. J. Bosch, H. K Smit, C. Nijs, T. Ouwenhand, J. Soeten, H. van Campen, A. J. Peters, B. Scheffer, A. C. Knip. Adsp. leden, welke het volgend seizoen over gaan tot werkende leden, worden in ons volgend Clubblad als zoodanig voorgesteld. Reijn. Claeszenstr. 2 J. J. Grootmeijer, Telefoon Z. 5005. Secretaris. Jullie bent toch een eigenaardig volk, mopperde mijn vriend, een Amerikaan, die hier voor zaken is, en tevens een kijkje komt nemen. Waaraan heb je je nu weer geergerd Billy, vroeg ik. Wel ik heb een paar keer jullie terrein bezocht, werkelijk 't ziet er heel aardig uit, een beetje bekrompen natuurlijk en de tri bune moeten tusschen twee haakjes noodig eens een kwastje verf hebben, maar 't gaat toch wel. Maar de spelers, vooral de jongeren, daar kan ik niet bij. Eeuwig en altijd zie je ze doeltje trappen: Je wordt er misselijk van. Maken jullie geen propaganda voor Athletiek, of heb je hier geen behoorlijke zomersport? Praat me niet over Athletiek, boekdeelen hebben we over dit onderwerp geschreven, maar 't geeft geen laars. Als er drie tegelijk loopen, praten ze over een „reuze" opkomst. We hebben ik weet niet hoeveel zakken zand aan laten rukken, voor het vèrspringen, maar ze geven de voorkeur aan „zandhappertje". Speren, discus, kogels etc. 't staat allemaal te roesten en als je ze spykes laat zien, vroegen ze of de terreinknecht er die spijkers niet uit kan halen, want't zijn zulke knusse huispantoffeltjes. Gaarne zou het bestuur bijv. begin September onderlinge athletiekwedstrijden organiseeren, maar wat geeft het, als er diverse deelnemers zijn, die als een plumpudding in elkaar zakken, als er 100 meter geloopen is. Dat is 'tnu juist, waarom ik me zoo over jullie Hollanders erger, zei Bill, je moet de lui hier eerst verbieden te loopen of te springen. Ja, kijk maarniet zoo verbaasd, hoor maar. Ik zag hier van de week op een schutting staan, verboden hier vuilnis te werpen, en het leek de vuilnisbelt wel. Iedereen had zich blijkbaar beijverd, juist daar zijn emmertje om te kieperen. Maak een groot bord op het veld, „verboden hier te sprinten," en ik wed met je, dat binnen een paar weken de opkomst geweldig is. Waarom voeren jullie het Base-ball hier niet in. Dat is een sport. Je moet de plas eens oversteken, man je zult versteld staan. 100.000 be zoekers en meer bij één wedstrijd. Drie tribunes boven op elkaar. En snel, je hebt er gewoon geen idee van. 't Is niets gevaarlijker dan voetbal, en ook beide partijen zijn hier in actie. Bovendien vang je twee vliegen in een klap, de lui doen aan athletiek, want er wordt geweldig hard geloopen en ge slagen, en 't houdt de lui aangenaam bezig. Ook is het zeer goedkoop, daar je je voetbalplunje hiervoor kunt gebruiken. Eigenaardig is het ook, dat het een oorspronkelijk Hollands spel is, door emigranten naar Amerika overgebracht. Weet je wat, jk kom het spel hier eens met twee negentallen demonstreeren. dan kunnen alle Ajax-leden zelf eens oordeelen, ol het niet een bij uitstek geschikte zomersport voor hun is. J. S. Zondagmiddag 24 Juli a.s., twee uur, zullen twee Honkbal-negentallen op een der Ajax-terreinen het z.g. Base- Ball demonstreeren. Alle Ajax-leden worden hierbij uit- genoodigd deze demonstratie bij te wonen. Zij, die dan nader met dit spel kennis willen maken, kunnen zich aan den Heer J. ROODENBURGH, Nieuwe weg 38, W'smeer opgeven. vp De Jaarvergadering van ~4~ i den N.V.B. I De jaarvergadering van den N.V.B. heeft Zondag jl, plaats gehad. Deze vergadering werd vooraf gegaan door een op Zaterdag 2 Juli te 's Hage gehouden vergadering van het Westelijk District. De Agenda bevatte dit seizoen twee voor Ajax belangrijke punten. Het belangrijkste punt was wel nummer 5 c., welk voorstel door het West. District op de Agenda geplaatst werd, nl. »Elk elftal, dat in de reserve tweede klasse geplaatst is, heeft recht op promotie Dit voorstel spreekt voor zich zelf! Het voor stel beoogt nl. de sportiviteit te bevorderen en de animo in de wedstrijden der reserve tweede klasse aan te wakkeren. Onze derde elftallers weten er van mede te praten. Sinds jaren speelt men met de idee om het kampioenschap te behalen zonder dat echter verder eenig tastbaar resultaat behaald kan worden, daar promotie van Ajax III naar de West. Reserve ie klasse onmogelijk is. Dit nu is na jl. Zondag gewijzigd. Het voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen en als Ajax III het a s seizoen kampioen wordt, volgt directe promotie naar de Reserve ie klasse. De verga dering sprak vervolgens de wenschelijkheid uit bij promotie rekening te houden met de reeds in eenzelfde klasse spelende elftallen en te bepalen dat mocht bijv Ajax III promoveeren, de indeeling dusdanig gemaakt wordt dat Ajax II en III niet in dezelfde klasse ingedeeld zullen worden. Wij kunnen Ajax III met dit besluit geluk- wenschen en willen het elftal een spoedige promotie naar de Reserve ie klasse wenschen Ten opzichte van punt Regl. wijziging: Indien bij de Kamp. wedstrijden het bestuur van oordeel is, dat er voldoende tijd beschikbaar is voor het spelen van een geheele competitie, dan wordt het kampioenschap van Nederland op deze wijze beslist »In dat geval heeft de N.V.B. recht op IO °/0 der bruto ontvangen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3