7= Naar Luzern. 156 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX rust werd niet meer gedoelpunt. Het tweede ge deelte van den strijd waren de onzen in de meerder heid. Delsen, zoo glad als een aal, gleed de ver dediging voorbij, zette voor en Gupffert schoot den bal hard en zuiver in. Er waren toen nog 10 minuten te spelen. Menigeen begon reeds te wanhopen, allerminst echter Jan v. Dort. Hij gooide zijn stoer lijf in den strijd, zette 3 Zwitsers op zij en scoorde even voor tijd met zijn linkervoet den gelijkmaker. De laatste minuten was het een ware worsteling om de zege. Zelfs even te fanatiek 1 Kik Geudeker deed al heel leelijk, waarop een der Zwitsers met een oorvijg antwoordde. Beide Heeren kregen een waarschuwing en de volgende minuut speelden de overtreders shake hands, waar mede het incident was gesloten. Natuurlijk waren wij volkomen content met het gelijke spek Gras hopper club had een overwinning met 32 wel verdiend. Deze Zwitsersche kampioenen spelen vlug, berekend en krachtig. Het is een uitstekend elftal dat in onze competitie zeer zeker een goede kans zou maken voor de eerste plaats. Ook over de Ajacieden zijn wij te spreken. De Boer ditmaal iets minder safe. Nummer een ware te houden, Jan 1 De backs goed, de halflinie uitstekend 1 De voorhoede bij vlagen schitterend, op andere momen ten minder goed. Er is echter zoo vurig gespeeld dat men herhaaldelijk bij de spelers de wil op merkte, dat men niet verliezen wilde. De Heer Ernst Riesterer uit Bazel heeft uitstekend geleid en paste de regels zoo toe dat beide clubs er genoegen mee konden nemen. Hier nam hij wat en daar gaf hij wat weg. Een knap rechtspreker en een sjoviaal mensch buiten het veld. Na den wedstrijd werd .,gespeist" in St. Gotthard-Hotel. Des avonds om half negen was het noodweer, bliksem en donder niet van de lucht. Wij werden met auto's door de Grashoppers afgehaald en gebracht naar het keurige Schuitenhuis-paviljoen van de Gras hoppers. Deze groote sportorganisatie vereenigt in zich de afdeelingen Roeien, Voetbal, Tennis enz. De Ruder-Section nu had de voetbalafdeeling der Gras hoppers en Ajax* genood in haar feestelijk ingericht Paviljoen, aan de Zürcher See waar een Zwitsersche- kapelin Zwitsersche kleedij er de stemming inbracht. De champagne-bowl en sandwiches lieten zich goed smaken. In den loop van den avond kregen wij eenige speeches. Allereerst een van den vice consul der Nederlanden, den Heer Salomons, die zoowel Gras hopper Club als Ajax hartelijk toesprak. De voor zitter van de Grashoppers sprak eveneens hartelijke woorden, bood daarbij schoone bloemen aan en een der onzen hield, beter gezegd hij trachtte, een rede te houden. In ieder geval de bedoeling was goed en hij werd begrepen. Het was een onvergetelijke avond. Maandagmorgen om half acht is het parool: Opstaan". Om negen uur zit het gezelschap in den trein naar Luzern. Nog voor twaalven kwamen wij daar aan. Hotel St. Gotthard Terminus logeerde ons; een mooi hotel met alle gerief, aan een eerste klasse inrichting te stellen. Des middags werd gebruikt om ons te verbazen over het schoone Luzern. Na dien gingen diverse Heeren in het Vierwaldstatter-Meer kopje onder en des avonds lag alles otn 12 uur onder de wol. Ook hier worden café's enz. om 11 uur stipt gesloten wat den tijd van maffen ten goede kwam. Dinsdagmorgen om 9 uur schettert de trompet Aantreden voor Fluelen". Tusschen Luzern en Fluelen varen het geheele jaar stoombooten, type Alkmaar-Packet boot die over deze reis ongeveer twee en een halfuur doen. Ware het mij gegeven met de pen eens meesters te beschrijven, wat wij - gedurende deze route gezien hebben! Aan mij slechts de simpele beschrijving der tocht en de mededeeling dat allen van deze grootsche plek op den aardbol hebben genoten met volle teugen 1 Voorop de boot had het gezelschop zich genesteld. Heerlijk speelde de Föhn, de warme Zuidenwind, langs onze slapen en het leek ongelooflijk dat deze Föhn met een dergelijke heftigheid kan waaien, dat zelf de grootste stoomers slechts met groot gevaar hunne tochten kunnen doen. Eerst bereikten wij,tusschen gebergten van duizenden Meters varende, Küssnachten daarna het beschutteen verscholen Weggis, een heerlijk dorp, aan den voet van denhoogen bergRigi. Vitznau nog goddelijker gelegen aan den voet van den Vitznauer Stock werd aangedaan en daarna Brunnen, onverge telijke fraai en ongetwijfeld het mooiste dorp aan het Meer. Na Sisikon, onder aan den Rohstock, kregen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4