r U 7 YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. Neumeyer II en Rechsteiner, midden Friedrich, Ruesch, Huber, Angehrn en Hohl, voor. Prinz, Neumeyer I en II, Hohl en Huber bleken uit stekende eerste klasse spelers De rechtsbuiten Hohl vooral was uitstekend. Voor de pauze dreigde het gevaar dan ook aanhoudend van den rechtervleugel der Zwitsers. Het Ajax-elftal was er niet in. Achteraf had men er spijt van dat Joop, Henk of André niet speelden om meer ruggegraat aan het elftal te geven. Met de pauze waren wij met I O achter. De Boer had prachtig gewerkt en aan hem lag het heusch niet, dat wij achter stonden. Roef Vunderink, die zich ondanks de hitte geheel had gegeven, zag in de rust van verder spelen af, daar hij zich onwel voelde. Hij knapte gelukkig echter weer spoedig op. Hordijk speelde in zijn plaats mede. Op de center-halfplaats heeft Hordijk enorm gespeeld. Huber, die voor de rust heel goed was, had niet het minst meer in te brengen. Met één teenbe- weging hield Hordijk bij wijlen de Zwitsersche aanval geheel in bedwang. Het was een genot om te zien, welk een ommekeer dit spel in het elftal bracht. Aanval op aanval volgde en niet lang na de hervatting sprong een schot van Jan van Dort, via een schoen der tegenpartij, in het doel. Wij hadden nog kunnen winnen ook. maar eenige kleine kansjes gingen verloren en wij ein digden met i-i. Gedurende de pauze hadden wij al op een 3-0 nederlaag gerekend. Na't diner in Hecht" waren wij in het Clublokaal van St. Gallen te gast. Vele Zwitsersche en Hollandsche liederen werden gezongen. Delsen werd voor eenige nummers van zijn programma hartelijk toegejuicht. Vunderink accompagneerde meesterlijk aan de piano en nadat alles opgedronken en betaald? was, ging men in de beste stemming naar Hecht" terug. Schrijver van dit' artikeltje werd om ongeveer zes uur gewekt door het afscheid van eenige luid ruchtige heeren nl. een Engelschman en eenige Zwitsers, die maar niet ophielden met elkander „good night" te wenschen, alhoewel de zon al aardig hoog aan den hemel stond. Zondagmorgen om ongeveer tien uur werden wij door tal van leden van St. Gallen uitgeleide gedaan. Hartelijk was het afscheid. Wij hadden nieuwe vriendschapsbanden aangeknoopt met goede, faire joviale sportbroeders. St. Gallen, U leve 1 1 Naar Zurich terug. Om ca. twaalf uur arriveerden wij te Zürich, zonder de mandoline van de Boer, opnieuw ver welkomd door de officials van Grashopper Club. In den middag werd door de verschillende spelers gerust om zoo goed mogelijk in conditie te zijn. De auto's brachten het gezelschap om drie uur naar het mooi gelegen veld van de Grashopper Club, waar een 3000 a 4ooo toeschouwers onge duldig het begin van den strijd wachtten. Het terrein zelf is iets beter dan dat van St Gallen. De grond was hard en droog, doch tamelijk gelijk. De accomodatie was als die van tweede klasse N.V.B.- clubs. Waar het publiek echter nooit in grooter getale aanwezig is, is de accomodatie hier zeer voldoende. Ajax kwam in het veld met de Boer, Rutte en Couton, de Kruyff, J. Pelser en Hoogland, Gupffert, Hordijk, Geudeker, van Dort en Delsen. Reeds voor den aanvang werd door verschillende lui er op aangedrongen Hordijk in de verdediging te plaatsen. Zoo deze wijziging geschied was hadden wij zonder twijfel de Grashoppers geklopt. Niet voor dat den stand twee nul in ons nadeel was, werd de bedoelde wijziging aangebracht en het bleek daar na duidelijk dat ons elftal hierdoor een klasse beter speelde. Henk is absoluut geen linksbinnen en Rutte speelt tegenwoordig zoo kranig cp de links binnenplaats, dat hij hier Hordijk geheel in de schaduw stelt. Het eerste punt maakten de Zwitsers na keurig samenspel. De Boer liep te vroeg uit het doel, men tipte den bal over zijn hoofd en het eerste doelpunt was geboren. Het tweede doelpunt kwam van rechts. Onze men- schen aarzelden een moment waarvan de rechtsbin nen gebruik maakte om deBoeropnieuwtepasseeren. Hierna ging Hordijk op zijn gewone plaats spelen. Dadelijk vlotte alles beter, doch voor de -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3