r 154 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX je gebalanceerd, dat je 's morgens gebroken bent. Enfin, het ontbijt in het Schweizerische Bahnhof te Basel smaakte er niet slechter om. Het eerste strafpunt van de route viel hier: Koolhaas vermiste plotseling zijn regenjas en het gezelschap hief het schoone lied aan van ,,En die komt nooit weerom." Tot op heden is de jas ook niet terecht gekomen. Naar Zürich werd het traject fraaier en fraaier. Men verlustigde zich in den aanblik van de mooiste landouwen en in het stoere werk der Zwitsersche boeren, die in het zweet des aanschijns de hooi oogst binnenhalen. Om klokke twaalf liep de expres te Zürich binnen. Aan het station werden wij ontvangen door verschillende leden van de Grashopper Club. Onder meer de bekende ex-speler uit Alcmaria, de Heer Boelmans ter Spill was aanwezig, die alles heeft gedaan om het ons te Zürich aangenaam te maken. Ook van deze plaats willen wij dezen Hollander hartelijk bedanken voor hetgeen hij voor zijn landgenooten heeft gedaan. Nadat de dames en Heeren zich in hotel St. Gotthard hadden geïnstalleerd en zich een beetje hadden opgepoetst, werd geluncht en daarna werd denzelfden middag met twee motorbooten een mooie tocht over de Züricher See naar de uitspanningsplaats Au ge maakt. Ongeveer 4 uur varen heen en terug. In Au een heele klim, het loonde echter de moeite, daar een uitstekende thee geserveerd werd in het± 100M. hoog gelegen paviljoen. Na de thee werd de terugreis aanvaard, niet echter voordat Gupffert voor de note gaie had gezorgd door i n een sukkeldraf een verkeerd pad naar beneden te nemen en hierdoor een heele ver- 1 geefsche wandeling van 100 M. naar boven te moeten doen. Het geheele gezelschap staarde onzen links buiten na en men was zoo verbaasd, dat niemand een woord kon uitbrengen om hem te waarschuwen of na te roepen! Die mop was heel goedl In de bootjes werd een goede poging gedaan om een paar passagiers onklaar te maken. Vooral op het leven van Delsen en uw verslaggever had men het gemunt, doch de zee kreeg ditmaal geen offer. Om zeven uur was men te Zürich terug. Na het avond eten trok men vanzelfsprekend vroeg ter kooi, de slaapwagens zaten ons aardig in de gewrichten! Zaterdagmorgen om 8 uur werden wij door porder Koolhaas uit de veren gestommeld en een uurtje later zaten wij in den trein naar St. Gallen, twee uur sporen in N.-O. richting van Zürich. Ook hier verschillende heeren aan den trein, die vooral Jack Reijnolds hartelijkst begroetten, daar de laatste eenige jaren daar ter stede als oefenmeester heeft gewerkt. In Hotel Hecht werd de koffie gebruikt en daarna ging men naar Freudenberg, IOOO M. hoog. Beware me, wat een hijsch naar boven Van Dort's lip hing op zijn derde knoopsgat en twintig minuten nadat de eerste wandelaars door de finish gingen, arriveerde de staart pas. Wat een gezicht! Onder ons St. Gallen, links de Alpen en rechts de Bodensee met Konstanz Middelerwijl had de joviale captain van St. Gallen, de Heer Neumeijer, zich als ober ontpopt en voorzag ons allen van biertjes, cakes, limonades enz. Ook thans bleek dat je altijd nog gemakkelijker naar beneden loopt dan naar boven. Verschillende Heeren wierpen aan den voet van den Freudenberg hun kleeren af en zich zelf in den stroom! Jonge, jonge, wat staat Holland op het gebied van zwemsport achter bij Zwitserland. In St. Gallen een bassin van honderden Meters lang. Je gooit je pakkie aan de kant van den weg neer en gaat te water. Eenige duizenden krioelden in het water en zij, die niet zwommen, namen een zonnebad. Een damesbad dito dito 1 Hinderden te water en een evengroot aantal aan het bruinenArme Hollanders, wat staan jelui achter bij je broeders en zusters in het land van de bergen. Des avonds om 5V2 uur ving de match Sint GallenAjax aan. Het terrein van St. Gallen is niet veel bizonders. Het heet het mooiste veld van Zwitserland. Bijna geen accomodatie voor het publiek. Een heel kleine tribune en overigens staanplaatsen. De kleedkamers zijn uitstekend, de douchekamers schitterend. Het speelveld zelf hard, goed begroeid met gras, doch veel effect. Scheids rechter was de heer Höhener, die uitstekend heeft voldaan Ajax begon met een Ersatz-elftal in het veld te sturen, om de kat eens uit den boom te kijken. De heeren stelden zich als volgt op De Boer, doel; Couton en Rutte, achterGoosen Vunderink en Hoogland, midden Delsen, v. Dort, Geudeker, de Bois en Gupffert, voor. De Zwitsers kwamen uit Prinz, doelNeumeyer I en Kurz, achter Krüsi,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2