De groote reis naar Zwitserland. NO. 21-22. DINSDAG 21 JUNI 1921 4DE JAARGANG. ÜÜUH:! «tl iFHi MI Onvergetelijke dagen in het hoog gebergte. Een sportief succes. Ajax ongeslagen uit Zwitserland terugge keerd. Een slechte match te Keulen. Ajax verliest van de Verein für Rasenspiele. Gepakt en gezakt stonden wij dan weer op Donderdag 2 Juni, des morgens om half twaalf in het Centraal station, om de derde groote reis met Ajax mede te maken, thans naar Zwitserland. Velen waren het, die nog even naar het station gewipt waren om van zoon, broer of vriend afscheid te nemen. Natuurlijk ook verschillende vrouwen en meisjes van spelers en supporters, de een meer, de ander minder aangedaan, maar toch allen met een brok in de keel of een traan in het oog. Voor het vertrek van den trein werd een foto gemaakt, om 12.40 stak de chef zijn groene koekepan in de hoogte en zachtkens stoomden wij de groote kap van het Centraal station uit. Het gezelschap monsterende kwamen wij tot een totaal aantal reizigers van 23. De spelers de Boer, Couton, Hoogland, Hordijk, J. Pelser, de Kruijfif, Gupfifert, Rutte, Debois, Geu- deker, Delseti, Vunderink, Goosen, de officials Oudheusden, Tump, Koolhaas en de Schoevaarts, de supporters de Heer en Mevrouw de Vries, Mevrouw Tump, de trainer Jack Reynolds enten- slotte uw verslaggever van dit blad. In Arnhem pikten wij nog twee passagiers op. n.l. Jan van Dort en de vrouw van den secretaris. Hierdoor bestond het gezelschap tenslotte uit 25 personen. Men maakte het zich in de coupé's zoo gemak kelijk mogelijk. De Boer en Goosen gaven leutige muziek op de mandolines en de tijd ging spoedig voorbij. Aan de grens hadden wij geen moeilijk heden daar alle papieren volkomen in orde bleken. Het Duitsche bier smaakte bizonder goed en eenige potjes ,,dunkel" verdwenen spoedig in de keelgaten der dorstigen. Het diner in de Restau ratiewagen was niet veel bizonders. Verschillende Heeren verzadigden zich dus aan het in den achterzak meegenomen traditioneele broodje met kaas. Zoodra wij den Rijn te pakken hadden ging de tijd nog vlugger voorbij. De avond viel in en om half twaalf zouden wij te Wiesbaden in de slaapwagens stappen. Onze speciale slaapwagen werd echter eerst te Frankfurt a/M aangekoppeld. In Wiesbaden gingen dus eerst de kleintjes onder de wol nl. Oudheusden, Tump (2) en Reynolds. De overigen mochten nog een half uurtje wachten. Reeds om zes uur des morgens werden wij door den Schaffner gewekt, tenminste zij die ondanks het geslinger nog een beetje geslapen hadden. Ik voor mij, ik prefereer een bed thuis boven een bed in een slaapwagen, vooral als je twee hoog maft. Voor je in je bed ligt loop je kans je beenen of nek te breken en lig je eenmaal dan wordt er zoo met

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 1