S. SWAAP SCHUTTING VLAKTE I I voor Reclame doeleinden te huur. SPORTNIEUWS i i SIGARENMAGAZIJN- CENTRAAL BUREAU VOOR TELEFOON 9510. NIEUWE HOOGSTRAAT 36 AMSTERDAM. Nadere inlichtingen bij J. OUDHEUSDEN, - Zeilstraat 40. 152 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Deze schitterende tocht behoort tot het mooiste wat in Europa te zien is. Op Woensdag 8 Juni spelen wij tegen Young Boys te Bern en Donder dag en Vrijdag worden bestemd om uit te puffen van dezen zwaren wedstrijd te Interlaken. Men gaat hier bergopwaarts, n.l. met de Wengernalp- Bahn over Lauterbrunnen. Wengen naar Scheidegg, 2064 M. hoog en glijden, dan na Gündelwald 1038 M. weer naar Interlaken terug. Op Zaterdag avond 11 Juni staat men dan weer aan de Zwit- serschDuitsche grens. Met den nachttrein gaat het gezelschap dan naar Frankfurt a M., waar zeer waarschijnlijk wordt gespeeld. In ieder geval speelt de ploeg den volgenden dag te Keulen, dus op Maandagavond. Dinsdag 12 Juni is de datum van terugkomst. De reizigers stappen om ongeveer 12 uur in den trein en zijn des avonds om half negen aan het Centraal Station terug. Over de vermoedelijke resultaten, die het elftal zal bereiken, valt moeilijk het een en ander te zeggen. Het is afwachten en ons volgend Clubblad zal meer nieuws hierover brengen. Wij wenschen het gezelschap voor alles goed weer en veel plezier! En als wij dan tenslotte nog eenige sportieve successen ge boekt hebben kan deze trip bij de andere groote reizen als historisch worden opgeteekend. IIHIHIIIIIIUlIHHHHIHmiIHHIMflHH VARIA. iirtMiiiniiiii ■iiiiiiiiiiiiiiiaTiiiiaiaiiiiia Wij kunnen mededeelen dat de uitslag van het prijsraadsel AjaxBe Quick door de Heeren Blijboom en de Bois juist werd weergegeven, n.l. 32 in het voordeel van onze vereeniging. De Heeren zullen dus om den prijs moeten raden, wie de gelukkige is. Wij stellen ons met deze goede oplossers in verbinding. A.s. Zondag speelt zeer waarschijnlijk een sterke toercombinatie te Zandvoort, des middags of des avonds. Eveneens hebben wij naar Edam geschreven om een wedstrijd te doen spelen EdamAjax 4/5. De secretaris der Elftallencom- missie zal de spelers aanschrijven. Wij hooren dat Fons Pelser definitief niet mede naar Kopenhagen gaat. Of Hordijk het elftal te Bern verlaat en daarna naar Kopenhagen trekt is nog niet zeker. Of Jan de Natris voor het Nederl. Elftal zal spelen is ons onbekend. Jack Reijnolds, eigenlijk John Reijnolds, blijft 14 dagen in Zwitserland plakken. Hij heeft eenige jaren in St. Gallen getraind en zal zijn zomer- vacantie in de bergen doorbrengen. B. en W. van Amsterdam hebben ons medege deeld dat men geen plannen heeft om tot be bouwen van de Ajax-terreinen over te gaan. Wij zouden dus voorloopig niet bevreesd behoeven te zijn ons terrein te verliezen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 4