I 1*1 Al YLAND BORST Timmerlieden, Aannemers en Makelaars. -I Woensdagavonds op het terrein Middenweg. Er zal gezorgd worden dat spikes c en verder materiaal in voldoende hoeveelheid aanwezig is. Een Afscheid. Ajax naar Zwitserland j i _J\ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 151 KANTOOR EN WERKPLAATS: lste Oosterparkstraat 90-92 - Telef. Z. 4377. WERKPLAATS: Binnen Brouwerstraat 17-19 - Telef. N. 6603. de zomersport bij uitnemendheid voor alle standen, voor ieders beurs. Ook Ajax doet aan athletiek 1 Helaas zijn echter tot op heden animo noch resultaten evenredig geweest aan de naam Ajax. Eenige jaren geleden leek het er een oogenblik op, dat de athletiek ons veroverd had. Dat was de tijd van Couton, De Natris, Smit, Glastra, Dobbe en nog vele andere meer of minder ver borgen sterren. Het was echter niet van langen duur 1 Verleden jaar hadden wij nog Knol en Van Riel, die onze naam hier en elders waardig hebben vertegenwoordigd, doch van nieuwe, jonge athleten geen sprake. En toch is athletiek een sport, waarbij bij oefening alles te bereiken is. Komt aan dus, Ajacieden, de handen aan de ploeg geslagen 1 Voortaan aanwezig des IIIIINIHNtUHNHNINMII Amsterdam, 20 Mei 1921. Secretaris A. F. C. „Ajax", Amsterdam Reijnier Claezenstraat 2. Mijne Heeren, Tot mijn spijt moet ik als werkend lid onzer vereeniging bedanken wegens mijn vertrek per S.S. „Prins der Nederlanden" op 11 Juni a.s. naar Ned. Oost-Indië". Ik zal het kampioenschap van dit jaar nog kunnen mede maken (of niet natuurlijk) en wensch onze vereeniging verder op dezelfde voet door zal gaan en nog menigmaal het kampioen schap van Nederland zal mogen wegdragen. Nog verzoek ik U hiermede beleefd mijne groeten aan alle leden en donateurs in het e.k. clubnieuws te doen plaatsen. U bij voorbaat dankend teekent na groeten Hoogachtend J. SOETEN. Onze beste wenschen vergezellen ons w.l. Soeten op zijn reis naar Insulinde. Vaarwel en tot weerziens. (RED.) Als onze lezers dit nummer in handen krijgen is het Ajax-reisgezelschap reeds over de grens. Donderdagmorgen toch om 11 40 uur gaan de spelers, eenige officials en een paar supporters op reis om na 14 dagen weer in Nederland terug te zijn. Het gezelschap bestaat uit de volgende spelers: de Boer, Rutte, Couton, Hordijk, J. Pelser, de Kruijff, Hoogland, Vunderink, Goosen, van Dort, Delsen, Gupffert, de Bois en Geudeker. Het is een heele toer geweest om de zaak zoo te arrangeeren dat alle papieren op tijd gereed waren. Op het oogenblik dat wij dit schrijven is het zelfs nog niet bekend of Hordijk op tijd zijn visums voor Zwitserland en Duitschland heeft gekregen. Alle visums zijn gereed gekomen doch alleen Hordijk's pas is momenteel nog niet in orde. Het is jammer dat Fons Pelser, Brokmann en de Natris ver hinderd zijn, doch uit de beschikbare spelers zijn zeker eenige ploegen samen te stellen, die de noodige kracht ontwikkelen kunnen om behoorlijk partij te geven. Naar Genève gaat de tocht niet. ,,La Servette" kan ons tenslotte niet ontvangen daar men zelf naar het buitenland gaat. Ook de andere uitnoodigingen aan vijf of zes Zwitsersche Clubs gericht leverden geen resultaat op. Daar door is de toer ter elfder ure nog gewijzigd en spelen wij een of twee wedstrijden in Duitschland, respectievelijk in Frankfurt en Keulen. Het pro gramma is nu vastgesteld: Donderdag 2 Juni uit Amsterdam. Het gezelschap reist den geheelen nacht door en arriveert om half zeven Vrijdag morgen in Basel. Men komt om elf uur 's morgens in Zurich aan, waar in Hotel St. Gothard afge stapt wordt. Zaterdagmorgen 4 Juni gaat men vroegtijdig per spoor naar St. Gallen (2 uur sporen), waar des middags om half zeven tegen St. Gallen wordt gespeeld. Op verzoek van deze Zwitsersche vereeniging, die er prijs op stelde dat Ajax den avond in St. Gallen doorbrengt, blijft men aldaar overnachten. Zondagmorgen gaat men terug naar Zürich. Zondagmiddag 5 Jurii speelt Ajax na tuurlijk met haar sterkste elftal, tegen de Kampioen van Zwitserland „Grashopper Club". Maandag 6 Juni en Dinsdag 7 Juni wordt ge bruikt om via Luxern Fluelen naar Bern te gaan.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 3