Ik- 1 I Clubbericht. I Ledenlijst. Zomervoetbal. Gymnastiek-uitvoering I Athletiek. *1 150 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX bezet Ajax op alleszins behoorlijke wijze de derde plaats. In dit slot-resumé over de kampioenscompetitie willen wij dan ook niet nalaten onzen spelers een pluim op de respectieve hoeden te steken voor het werk in het afgeloopen seizoen. O. i. kunnen wij hierop met tevredenheid terugzien. Den Ajacieden wacht thans nog 'n zware taak. Donderdag a.s. vertrekken onze mannen naar het schoone land van de bergen, naar de heerlijke Zwit- sersche dreven. Het is zeer zeker 'n pleziertocht, doch desniettegenstaande heeft Ajax een taak te vervullen in Zwitserland. Zij heeft den naam van het Hollandsche voetbal hoog te houden 1 Wij wenschen onzen roodwitten touristen toe, dat zij hierin mogen slagen, doch niet minder hopen wij, dat zij een aangename reis zullen hebben. Veel plezier mannen, en veel succes in het land van meren en bergen. Tenslotte nog enkele indrukken van den laatsten wedstrijd tegen Be Quick. Het slot dat pakte 1 Ajax heeft uitstekend gespeeld en vooral de voorhoede is geweldig voor den dag gekomen. Jan van Dort en Theo Brokmann speelden voor alles wat zij waard zijn en dat is werkelijk niet gering. Doch ook Heintje Delsen, met veel applaus begroet, en last not least, onze vleugels, gaven mooi en vlug spel te zien. Be Quick is er genadig afgekomen. Het pleit voor de Noordelijken, dat zij zelf toegaven, een groolere nederlaag te hebben verdiend. Het is weer eens gebleken, dat de gemoedsstemming 'n groote rol speelt in voetbalwedstrijden. Ajax was bezield met het heilige vuur en wilde, a tout prix, winnen, om voor het laatst nog eens te toonen, dat zij het waarachtig wel kan, wanneer het moet. Ajax is vrijwel voortdurend in de meerderheid geweest en dank zij het uitstekend doelverdedigen van de Ruijter Zijlker (die overigens niet over veine te klagen had) bleef het aantal doelpunten beperkt tot drie. Fraaie schoten van Brokmann en van Dort hadden echter beter lot verdiend. De Be Quick-voorhoede is ons tegengevallen. Het is niet de groote kracht van de ploeg, hoevele tientallen goals zij in 't Noorden ook geproduceerd moge hebben. Het verdedigende element in de Noordelijke ploeg is verie superieur aan den aanval. Besluiten wij*,dit overzicht met de mededeeling, dat de wedstryd in perfecte verstandhouding werd gespeeld. Mutters als gewoonlijk subliem. OBSERVATOR. Bedankt als w.l. H. K. Smit, Camille Nijs, L. Visser. De Heer G. Deen verzoekt zijn bedanken in te mogen trekken. Het Bestuur zal beslissen of de Heer Deen, zonder opnieuw voorstellen, weder op de ledenlijst geplaatst kan worden. Bedankt als o.l. Mevr. Lustig. Als o 1. afgevoerd wegens overlijden J. van den Berg Jr. Het Bestuur vestigt de aandacht er op dat het z. g. toercombinaties verboden is onder de naam ,,Ajax"wedstrijdente spelen in of buiten Amsterdam. Men wordt opnieuw dringend verzocht dergelijke wedstrijden niet te organiseeren. georganiseerd op 5 Juni a.s. op het Ajax-terrein door ,,Amstels". Muziek op het terrein. Ledenen donateurs vrije toegang op vertoon van diploma. Reijn. Claeszenstraat 2. J. J. GROOTMEIJER Telefoon 5005 Z. Secretaris. Zoo is dan eindelijk het voetbalseizoen ten einde I Eindelijk, en gelukkig!! Men behoeft geen menschenkenner te zijn, om te zien, dat zweet voetbal* bij niet velen in den smaak valt. En dat is ook volkomen te begrijpen. Thans is de beurt aan andere, beter voor het zomerseizoen geschikte sportenCricket, >the king of sports*, het aristocratische tennis, het dure roeien, het niet minder dure zeilen, en last not least de athletiek,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1921 | | pagina 2